ارزیابی سیستم‌های متفاوت آزمون‌های NDT و استفاده در سیستم قدرت

۱۳۹۵/۰۴/۰۷
نويسنده:

ارزیابی سیستم‌های متفاوت آزمون‌های NDT و استفاده در سیستم قدرت

فرمت فایل doc
حجم فایل ۸۰۳۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۱۷

دانلود پایان نامه مهندسی برق قدرت

ارزیابی سیستمهای متفاوت آزمونهای NDT و استفاده آنها در سیستم قدرت

Non Destructive Tests

چکیده
آزمایش غیر مخرب به روش هایی از بازرسی گفته می شود که در آنها کار یک قطعه بدون تغییر یا از بین رفتن ،مورد آنالیزقرار می گیرد.هر روش NDTدارای مجموعه ای از فواید و ضررها است و ازاین رو برخی از آنها بهتر از دیگری برای یک کاربرد خاص هستند. توسط استفاده از عیب دار کردن مصنوعی ،ابتدا حساسیت یک آزمایش سیستم را مشخص می کنند. اگرحساسیت آن کم باشد آزمایش شی دارای ضعف است و مورد تایید همیشگی نیست.اگر که همچنین حساسیت آن بالا باشد. اجزائی با عیوب کوچک رد شده اند ،که آنها تمایل دارند باشند اگر قابلیت استفاده مجدد اجزا اهمیت داشته باشند. با روش های آماری این ممکن است که از یک میدان مشکوک چشم پوشی کرد.
 بااستفاده از اصول بسیار معروف فیزیکی تعدادی سیستم بازرسی غیر چشمی ابداع شده که می تواند اطلاعاتی از کیفیت قطعات یک تجهیز فراهم آورد ، درحالی که هیچگونه تغییری یا آسیبی به قطعه یا دستگاه مورد آزمایش وارد نسازند ، سیستمهای آزمون غیر مخرب به اختصار  N.D.T  نامیده می شود .بکارگیری هریک از سیستمهای بازرسی متحمل هزینه است ، اما اغلب استفاده موثر  از تکنیکهای بازرسی مناسب موجب صرفه جوییهای مالی قابل ملاحظه ای خواهدشد. نه فقط نوع بازرسی بلکه مراحل به کارگیری آن نیز مهم است.دراین پایان به بررسی و تشریح انواع تستهای غیر مخرب ومزایای و محدودیتهای آنها و بکارگیری آنها در سیستم قدرت پرداخته شده است.
کلمات کلیدی:

تست های غیر مخرب

تجهیزات سیستم های قدرت

سیستمهای متفاوت آزمونهای NDT

مقدمه 
تست‌های غیر مخرب شکلی از آزمون مواد مورد استفاده است که مواد آزمایش شده در فرآیند تست از بین نمی‌روند. بنابراین در این روش کارایی یک قطعه بدون تغییر یا از بین رفتن آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در برخی موارد ممکن است نیاز به روش‌های تست کامل باشد که ممکن است باعث تغییر دائمی یا آسیب شود. انجام تست‌های غیرمخرب در ابتدا می‌تواند باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری پروژه شود.
علم یا روش کاری است که به کاربر این امکان را می دهد تا مواد یا اجزای سیستمی را بدون آسیب رساندن به آن ،مورد بررسی قرار دهد. آزمون های غیر مخرب امروزه نقش حیاتی رادرزندگی انسان ها ایفا می کنند به عنوان مثال: اطمینان از سلامت و ایمنی هواپیماها ،وسایل نقلیه ،قطارها ،خطوط لوله پل ها ،نیروگاه ها،پالایشگاه ها ،سکوهای نفتی و هزاران نمونه دیگر را با استفاده از آزمون غیر مخرب مورد بررسی قرار می دهند.آزمون غیر مخرب را می توان ابزاری برای مدیریت کیفیت دانست.تست غیر مخرب را می توان در مرحله ای از ساخت و ساز مورد استفاده قرار داد. مواد و جوش ها را می توان با استفاده از این آزمون ردو یا برای تعمیر معرفی کرد.
تست های غیر مخرب روش های غیر تهاجمی در تشخیص درستی از اجزا یک ماده یا ساختار یا اندازه گیری برخی کمیت های تجسمی از یک شی است. در مقایسه با تست های مخرب ،NDTروش تشخیص بدون وارد کردن آسیب ،تنش یا خرابی در آزمایش شی است. معمولا در آزمایش خراب کردن یک جسم هزینه زیادی صرف می شود و همچنین در عین حال در بسیاری اوضاع نامناسب است.
در تست‌های غیر مخرب، یک آرایه وسیعی از تکنیک‌ها برای ارزیابی مواد بدون تغییر آن در دسترس هستند. اشعه X و دیگر روش‌های تصویر برداری اجازه می‌دهد به افراد که داخل یک ماده را برای مسائلی مانند ترک و معایب بدون ایجاد هر گونه آسیب بررسی کند. آزمون فراصوتی (اولتراسونیک) تکنیک رایج دیگر هم برای تصویربرداری و هم آزمون پسماند تنش است که تغییرات در امواج صوتی می‌تواند تغییراتی در یکپارچگی مواد مورد آزمون را نشان دهد. به طور کلی تست‌های غیر مخرب روش تشخیص بدون ایجاد آسیب، تنش یا خرابی در آزمایش شی‌ء است. این روش دارای کاربرهای وسیعی در بسیاری از صنایع از جمله خودروسازی، مهندسی عمران، صنایع نفت و گاز، هوانوردی و غیره است و نیز تقریبا در هر مرحله و یا دوره عمر بسیاری از اجزا مورد استفاده قرار می‌گیرد. تست‌های غیر مخرب یا آزمون NDT در جوشکاری بیشترین استفاده کاربردی را دارد. انجام آزمون‌های غیر مخرب دارای روش‌های مختلفی است که برخی از متداولترین روش‌های آن شامل آزمون انتشار امواج صوتی، آزمون بصری نوری، آزمون رادیوگرافی، آزمون ذرات مغناطیسی، آزمون فراصوت، آزمون مایعات نافذ، آزمون الکترومغناطیس، آزمون نشتی، آزمون ترموگرافی، آزمون نشت شار مغناطیسی و غیره است.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول:ارتباط پایداری شبکه قدرت با عملکرد صحیح تجهیزات

مقدمه
تجزیه وتحلیل تجهیزات در شبکه های توزیع، فوق توزیع وانتقال
 کلیدهای قدرت
 اشکالاتی که ممکن است باعث عدم عملکردصحیح کلیدها شود
 اشکالاتی ناشی ازعدم عملکرد صحیح کلیدها

عوامل موثر در میزان تاثیر عملکرد کلیدهای قدرت بر پایداری سیستم

 خصوصیات عمده ومهمی که کلیدهای قدرت باید دارا باشند
 تقسیم بندی کلیدهای فشار قوی بر حسب وظیفه ای که دارند

انواع کلیدهای قدرت

 انتخاب کلیدهای فشارقوی
انتخاب کلیدهای فشار قوی برحسب مشخصات نامی
انتخاب کلیدهای فشار قوی برحسب وظیفه قطع و وصل
 سکسیونر و کلید زمین و کلید و ویژه تخلیه بار الکتریکی
 کلید زمین
 کلید مخصوص تخلیه بار الکتریکی
 فیوز
 کلید بار
 سکسیونر قابل قطع زیر بار

انواع وموارد استفاده ترانسفورماتورها

فصل دوم:ضرورت بازرسی و روشهای مختلف بازبینی

 مقدمه
 روشهای مختلف بازبینی و بازرسی فنی

فصل سوم:بررسی سیستمهای مختلف آزمون های غیر مخرب

 مقدمه
 تکنیک بازرسی بامایع نافذ
        اصول بازرسی بامایع نافذ
آماده سازی قطعه
استعمال مایع نافذ
تمییز کردن مایع اضافی
 ظهور
 مشاهده و بازرسی
 ویژگیهای یک مایع ناذ
        مزایا ومحدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی بامایع نافذ
 سیستم بازرسی با ذرات مغناطیسی
        مغناطیسی کردن قطعات
        آشکار سازی عیب بوسیله ذرات مغناطیسی
        مزایا ومحدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی با ذرات مغناطیسی
 سیستم بازرسی با جریان فوکو
         ساختمان سیم پیچ ها
         انواع مدارهای سیم پیچی جریان های گردابی
  شبکه پل
مدارهای تشدید
 سیستم بازرسی با رادیو گرافی
        برخی ازمحدودیت های استفاده از سیستم رادیو گرافی
        اصول استفادهاز سیستم رادیوگرافی
 سیستم ترمو گرافی

فصل چهارم :بررسی سیستمهای ترموگرافیک درتست تجهیزات شبکه قدرت

 مقدمه
 تاریخچه عکس های حرارتی مادون قرمز
 طیف اشعه مادون قرمز
 اصول و نحوه کار سیستمهای ترموگرافیک
 استفاده از عکسهای حرارتی در برنامه تعمیراتی تجهیزات

فصل پنجم: بررسی و تعین نقاط معیوب تجهیزات بااستفاده از ترموگرافی

 مقدمه
 اولویت های تعمیرات برحسب دمای اضافی
 عوامل مشکل زا در تعین درجه حرارت اضافی
 نمونه هایی از عکس های حرارتی

فصل ششم :دوربین کرونا

 مقدمه
 کرونا
 دوربین کرونا
 ساختار عملیاتی دوربینهای کرونا
 کاربرددوربین های کرونا
بازدید زمینی خطوط انتقا ل نیرو
           بازدیدهای پریودیک تجهیزاتپست های فشار قوی
بازدیدهای پریودیک شبکه های توزیع
بازدیدهای هلیکوپتری خطوط انتقال نیرو

فصل هفتم :بررسی روغن ترانسفورماتور و روشهای بازرسی آن

 مقدمه
 عایق روغن
 آزمایشات روغن
رطوبت
ویسکوزیته
کشش بین سطحی
عدد اسیدی کل
نقطه اشتعال

فصل هشتم :گاز کارماتوگرافی

 مقدمه
 گاز کارماتوگرافی
 آنالیز نتایج حاصل از گاز کارماتوگرافی
          روش دورننبرگ
           روش نسبت راجرز پیشرفته
نتیجه گیری و پیشنهادات
اختصارات
واژه نامه
مراجع
ABSTRACT

دانلود ارزیابی سیستمهای متفاوت آزمونهای NDT و استفاده آنها در سیستم قدرت

پشتیبانی

Link: http://www.getf.ir/?p=14380

بروز رساني: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ در ۱۰:۰۲ ق.ظ

دیدگاهتان را بنویسید