اصول طراحی سیستم ترمز و بررسی انواع آن

ارسال شده در: تمرین و سوالات دانشجویی | ۰

اصول طراحی سیستم ترمز و بررسی انواع آن

فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۳۹۴۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۳۰

دانلود پایان نامه رشته مکانیک ماشین

طراحی سیستم ترمز و اصول سیستم ترمزها در بررسی انواع آن

چکیده:
امروزه در صنعت اتومبیل سازی حفظ ایمنی سرنشینان خودرو فوق العاده مورد توجه قرار گرفته است . با توجه به اینکه سیستم ترمز مهمترین بخش ایمنی خودرو محسوب می گردد ، در چند ساله اخیر پیشرفتهای زیادی در این زمینه انجام گرفته است . جدیدترین این پیشرفتها پیدایش سیستم ترمز ضد قفل ABS می باشد . در این پروژه هدف آن است که این نسل از ترمزها مورد بررسی قرار گیرد تا ان شاءالله زمینه ای برای ورود این تکنولوژی به ایران فراهم شود . این ترمزها به سبب پیچیدگی مکانیزمشان هنوز مورد توجه طراحان داخلی قرار نگرفته است که یکی از دلایل آن عدم اطلاعات کافی و عدم آشنائی با این سیستم می باشد . امید است این پروژه مقدمه ای برای قدمهای بعدی در راه ساخت و طراحی این تکنولوژی در ایران باشد .

در این پروژه ابتدا تاریخچه ای از پیدایش ترمزها ارائه خواهد شد . در فصل دوم به بررسی سیستم ترمز معمولی شامل کاسه ای و دیسکی و سایر اجزای جانبی آن می پردازیم .در فصل سوم سیستم ترمز پنوماتیکی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در فصل چهارم و سیستم ترمز ضد قفل ABS و سپس مقایسه ای بین فصول دوم و سوم خواهیم داشت تا برتریها و معایب هرکدام نسبت به یکدیگر مشخص شود و در فصول بعدی مطالب مربوط به طراحی و محاسبه نیروهای لازم آورده خواهد شد .

کلمات کلیدی:
سیستم ترمز
انواع سیستم ترمز
طراحی سیستم ترمز

فهرست مطالب
-فصل اول:مقدمه و تاریخچه :

فصل دوم :اصول سیستم ترمزهای هیدرولیکی
ترمزهای اتومبیل
ــ کاربرد و انواع ترمزها:
ــ ترمزهای مکانیکی
– اصول هیدرولیک
-کاربرد ترمز هیدرولیکی
– سیستم ترمز دوبل :
– سیلندر اصلی
– سیلندر چرخها
– عمل خود انرژی زائیSelf- energizing Action
– حرکت بازگشتی Return strock:
– چراغ اخطار Warning Light
– ترمزهای دیسکی :
ـ کالیپر شناور :  Floating caliper
ـ کالیپر لغزشی : sliding caliper
ـ ـ ترمزهای دیسکی که خودشان تنظیم می شوند .
شکل –
ــ سوپاپ اندازه گیری : Metering Valve
ـ سوپاپ تناسبProportioning Valve
ــ سوپاپ ترکیبی : Combination Vahve
-ـ ترمز دستی برای ترمزهای دیسکی عقب:
-ـ سیال ترمز : Brake Fluid
ــ خطوط ترمز : Brake Lines
ـ نوع کمکی : Assist
ــ بوستر کمکی ترمز
ـ ـ تشریح ترمزهای پر قدرت نوع « کامل »
ــ ترمز پر قدرت دو دیافراگمه بندیکس :
ــ ترمز پر قدرت نوع افزاینده :
ــ ترمز پر قدرت نوع کمکی

فصل سوم:اصول سیستم ترمز پنوماتیکی
مقدمه
شکل – ترمز بادی با اجزاء آن
— اجزای مورد نیاز جهت تولید هوای فشرده :
ـ کمپرسور باد :
نوع ساختمان
— ملاک انتخاب کمپرسور :
— تنظیم کمپرسور :
دیاگرام نمودار تولیدی کمپرسورها
ـ ـ تنظیم از طریق کاهش سرعت :
ـ  ـ خنک کردن کمپرسور :
ـ  ـ بزرگی مخزن هوای فشرده کمپرسور :
طریقه محاسبه حجم مخزن کمپرسور با تنظیم دقیق قطع و وصل
ـ  ـ پخش هوای فشرده به سیلندر پیستون ترمز :
ـ  ـ رطوبت گیری هوای فشرده :
— فیلترهای هوای ترمز بادی :
— شیر تنظیم فشار :
— مقدار عبور جریان برای واحدهای مراقبت :
— سیلندر پنیوماتیکی :
— سیلندر یک کاره :
— ساختمان سیلندر و پیستون :
— محاسبه نیروهای سیلندر پیستون :
— نکات عملی :
محاسبه طول کورس پیستون سیلندر پنیوماتیک :

فصل چهارم : سیستم ترمز ضد قفل
ABS
ــ ویژگی های ABS
ــ نیروهای دینامیکی در چرخ ترمز شده :
ــ مفهوم کنترل
توضیح :
ــ چرخه کنترلABS
ـــ سیستم کنترل شده :
ـــ متغیرهای کنترل شده
—- متغیرهای کنترل شده برای چرخهای متحرکdriven- wheel
ــ سیکلهای کنترل واقعی
ـــ چرخه کنترل ترمزی روی سطح جاده لغزنده  ضریب نیروی ترمزی پائین
ـــ چرخه کنترل ترمزی با تأخیر در گشتاور انحرافی :
Closed – Loop Braking Control With Yawing moment build up delay
ــــ GMA1  سیستم تأخیری در گشتاور انحراف
ــــ GMA2
ـــ چرخه کنترل برای ALL wheel Dirven  AWD
ـــ سیستمهائی که همه چرخها متحرک هستند ADW
ب : دومین سیستم :
ج : سومین سیستم :
ــ عملکرد ABS
ـــ تأخیر در گشتاور پیچشی جانبی
ــ مدلهای سیستم ABS
ـــ مدل ABS 2S
-ـ مدل ABS 5.0
ــ چرخه فرآیند کنترل Closed – Loop control process
ــ کارکردهای کنترلیmonitoring Functions
ــ تشخیص عیب:
ــ مدل ABS5 . 3
ــ مدل سیستم ABS 2E  بوش
ــ اجزای سیستم ترمز ضد قفل ABS
ـ ـ ـ سنسورهای سرعت چرخ Wheel speed sensor :
ــــ سنسور سرعت چرخDF2
ــــ سنسور سرعت چرخ DF3
–ـ واحد کنترل الکترونیکیElectronic control unit
ــــ واحد کنترل برای ABS 2S
الف ـ مدار ورودی : Input circuit
ب : کنترل کننده دیجیتالی : Digital controller
ج : مدارات خروجی : Output circuits
Driver stage مرحله گرداننده  راننده   تقویت کننده های خروجی
ــــ واحد کنترل الکترونیکی برای ABS5.0
— تعدیل کننده فشار هیدرولیکی: Hydraulic pressure moduator
ــــ تعدیل کننده فشار هیدرولیکی برای ABS 2S
الف : پمپ چرخشی : Return ump
ب: انباره یا مخزن : Accu mulator
ج : شیر سلونوئیدی / :
طرح :
مراحل کارکرد :
الف : مرحله مسدود کردن فشار : Pressure build up phase
ب : مرحله نگهداری فشار : pressure – holding phase
ج: مرحله کاهش فشار : Pressure – reduction phase :
ــــ تعدیل کننده فشار هیدرولیکی برای ABS5.0
الف : پمپ برگشت :
ب: مخزنها و محفظه های ضربه گیرaccumulators and damper chambers
ج : شیرهای سلونوئیدی / : Selonid Valve 2/2
ــــ واحد هیدرولیکی برای ABS / ABD5
ـــ مدارات الکتریکی :  Electrical Circuits

فصل پنجم:طراحی سیستم های ترمز
–تحلیل نیروی ترمزهای دیسکی
–نیروی ترمز و نیروی وارد بر محور
– ترمزهای کاسه ای shoe brake
–ترمزهای بدون سرو
–اجزاء مکانیکی ترمز کاسه ای :
–کفشک ترمز
— تقسیم بندی ترمزها کاسه ای از لحاظ مکانیزم عمل کننده
–سیستم ترمز سیمپلکس : simplex brake
-سیستم ترمز دوپلکس :
–سیستم ترمز دوپلکس دوبل
–سیستم ترمز سرو و بدون سرو :
–سیستم سرو دوبل
–محاسبه شتاب ترمز گیری
ـ در ترمزیک کفشکی :
ـ ترمز دارای یک کفشک پیشرو و یک کفشک پسرو که بر روی محور لولا شده‌اند
–تحلیل استاتیکی اجزای ترمز کاسه ای :
— ترمزهای لنتی shoe brakes
–طرح دستگاه ترمز دو لنتی :
مثال عددی محاسبه ترمز ـ دو لنتیDounle shoe brake
— دستگاه ترمز هیدرولیکی مضاعف :
–هواگیری ترمز :
–روغن ترمز
ـ طراحی سیستم ترمز هیدرولیک پرقدرت  مجهز به بوستر خلأئی
ـالف مزیت مکانیکی بوستر
راه حل دیگر :
ـ بدست آوردن قطر و خلاء نسبی در بوستر :
-ـ طراحی حجم مخزن ذخیره روغن پمپ اصلی
ـ روغن مورد نیاز کفشک و لقمه های ترمز :
ـ انبساط خطوط ارتباطی روغن
ـ انبساط در لوله های لاستیکی
ـ تلفات پمپ اصلی
ـ تلفات در اثر تغییر شکل کاسه چرخ و محفظه سیستم ترمز دیسکی :
ـ تراکم در لنت لقمه ای و کفشک ترمز
ـ تراکم در سیال ترمز
ـ تلفات حجم در سوپاپها
ـ تلفات حجم در سیستم بوستر :
ـ تلفات حجم در اثر وجود بخارات گازی یا هوا در سیستم ترمز :
محاسبه کورس پدال
ـ لقی در لقمه های ترمز :
ـانبساط در خطوط ارتباطی :
ـ انبساط در شیلنگهای ترمز :
ـ پمپ اصلی :
ـ تغییر شکل در سیستم ترمز دیسکی :
ـ تراکم در لقمه های ترمز :
ـ تراکم پذیری در سیال ترمز :

« فصل ششم »  نتیجه گیری و مقایسه بین سیستم های ترمز و عیب یابی
ـ کلیات
ــ چگونگی انجام آزمایش :
الف : بر روی یخ On the ice  :
ب: برروی برف فشرده شده On Hard – pack snow :
ج: بر روی مسیری که قبلاً اتومبیل برف روب از آن عبور کرده است .
د: مسیری که برف در شرف باریدن می باشد .
ه : در آب و هوای گرمتر:
و: حرکت در مسیر شن و ماسه ای :
ز : عبور از مسیر خیس و مرطوب :
ح : توقف در مسیر خشک :
جمع بندی :
-ـ نتیجه گیری نهائی :
ـــ معایب سیستم ترمز معمولی :
ـــ مزایای سیستم ترمز ضد قفل ABS :
–مقایسه ترمزهای دیسکی و کاسه‌ای :
الف مزایا :
ب معایب :
جدول  – ضرایب ثابت اصطکاک برای اتصالات مواد گوناگون
مواد اتصال شونده
چرب       تمیز
عیب
عمل اصلاحی
عیب
عمل اصلاحی
عیب
علت احتمالی
عمل اصلاحی
مراجع :

دانلود طراحی سیستم ترمز و اصول سیستم ترمزها در بررسی انواع آن

پشتیبانی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *