تحقیق رایگان درباره مواد دو میدانی

ارسال شده در: پاورپوینت و ورد | ۰

تحقیق رایگان درباره مواد دو میدانی

مواد دو میدانی

مواد دو و میدانی در پیست دو و میدانی فضای باز (۴۰۰ متر) به شرح ذیل است:

۱٫دوها شامل:

 • دوهای سرعت ( ۱۰۰-۲۰۰-۴۰۰متر )
 • دوهای نیمه استقامت ( ۸۰۰-۱۵۰۰ متر)
 • دوهای استقامت ( ۵۰۰۰-۱۰۰۰۰ متر – نیمه ماراتن ۲۱۰۹۷/۵ و ماراتن ۴۲۱۹۵ )
 • دوهای بامانع (۱۱۰-۴۰۰-۳۰۰۰ متر )
 • دوهای امدادی (۱۰۰*۴ متر و ۴۰۰*۴ متر )
 • پیاده روی ( ۲۰و ۵۰ کیلومتر پیاده روی) و خانمها  ۱۰ کیلومتر
 1. پرشها شامل:
 • پرش طول – پرش سه گام – پرش ارتفاع – پرش با نیزه
 1. پرتابها شامل:
 • پرتاب وزنه – پرتاب نیزه – پرتاب دیسک – پرتاب چکش

مواد دوومیدانی داخل سالن شامل ۱۵ ماده به شرح ذیل است:

 1. دوها شامل:
 • دوهای سرعت (۴۰۰-۲۰۰-۶۰ متر)
 • دوهای نیمه استقامت ( ۱۵۰۰-۸۰۰متر)
 • دوهای استقامت (۳۰۰۰متر آزاد)
 • دوهای با مانع (۶۰ متر مانع)
 • دوهای امدادی (۴۰۰*۴ متر)
 • پیاده روی ( ۵ کیلومتر ) برای خانمها (۳ کیلومتر )
 • مواد ترکیبی ( هفتگانه ) برای خانمها(پنجگانه )
 1. پرشها شامل:
 • پرش طول – پرش سه گام – پرش ارتفاع – پرش با نیزه
 1. پرتابها شامل:
 • پرتاب وزنه

 استانداردهای پرتابها

رشته آقایان خانمها قطر دایره
وزنه ۲۶۰/۷ کیلوگرم ۴ کیلوگرم ۱۴/۲- ۱۳/۲ متر
دیسک ۲ کیلوگرم ۱ کیلوگرم ۵۰/۲متر
چکش ۲۶۰/۷کیلوگرم ۴کیلوگرم ۱۴/۲ – ۱۳/۲ متر
نیزه ۸۰۰ گرم ۶۰۰ گرم باند ۳۶/۵ متر شعاع

قوس ۸ متر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *