دانلود رایگان مقاله عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاری

ارسال شده در: دانلود رایگان | ۰

دانلود رایگان مقاله عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاری

 

جهت سهولت کاربران گرامی متن کامل مقاله عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه شرکت آورده شده است امید است مفید و مورد رضایت قرار بگیرد.

عنوان مقاله: عواملی که تصمیمات سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند
مترجم: مهدی رستگار
موضوع: مدیریت R & D
سال انتشار (میلادی): ۲۰۱۶
وضعیت : تمام متن

چکیده: این تحقیق عوامل تصمیم گیری مربوط به فعالیت های سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را مورد بررسی قرار می دهد. موضوعات مورد نظر در این تحقیق تجربی  از کشورهای تایوان، ژاپن، و کره هستند، که همگی از نظر سطح توسعه اقتصادی منطقه ای و تولید فناوری مشابه می باشند. نمونه های تحقیقاتی از صورت های مالی  شرکت های دولتی  یا شرکت های تولیدی فرابورس  معامله کننده در سه کشور بالا تشکیل شده، که از پایگاه داده کُمپیو استات  و مجله اقتصادی تایوان  می باشند. از طریق یک بررسی ادبیات، این تحقیق بر بحثی درباره هفت عامل عمده تمرکز می کند که تصمیم گیری تحت فرایند سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را در کنار مواجهه با رفتار سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به عنوان تابعی از منابع داخلی، نظیر منابع مالی، مشهود  و نامشهود تحت تاثیر قرار می دهد. اهداف اصلی این تحقیق، درک استراتژی های سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه سه کشور، تمرکز بر منابع استراتژیکِ داخلیِ خاص که رفتار سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه شرکت را مورد بررسی قرار می دهند، و ارائه نتایج برای تعیین این مطلب است که آیا اندازه شرکت و منابع نامشهود (مانند سرقفلی ، حق اختراعات ، و منابع انسانی و کسب و کار) عوامل مهمی هستند که فرایند کلی تصمیم گیری سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه را تحت تاثیر قرار می دهند یا خیر. یافته های این مقاله می تواند به عنوان یک مرجع با ارزش در تحقیقات علمی و تفکر استراتژیکِ پشت کسب و کار پایدار به کار رود.

۱٫    مقدمه
شرق آسیا معمولا به ژاپن، چین، و چهار اقتصاد تازه صنعتی شده  (کره، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور) و همچنین چهار کشور آ.سه.آن  (اندونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند) اطلاق می شود. با توجه به رشد اقتصادی سریع این کشورها در دهه گذشته، بسیاری از پژوهشگران به منظور مشاهده عملکرد اقتصادی شان بهره وری کل عوامل شان را بررسی می کنند (آنگ و مدسن، ۲۰۱۱؛ محمود و افزا، ۲۰۰۸) . رابطه بین تحقیق و توسعه و بهره وری کل عوامل به یک موضوع تحقیقاتی مهم تبدیل شده است (رومر، ۱۹۸۶) ، از آنجایی که نرخ رشدشان اغلب به عنوان یک شاخص پیشرفت فناورانه مطرح است. بنابراین، تحقیق و توسعه و بهره وری کل عوامل ممکن است یک رابطه مستقیم داشته باشند (آنگ و مدسن، ۲۰۱۱؛ هال و مایریس، ۱۹۹۵) . در فرایند تصمیم گیریِ تحقیق و توسعه، شرکت ها به طور طبیعی ویژگی های خاص خودشان، نظیر سطح بهره وری کل عوامل و تولید مورد انتظار در آینده یک شرکت را به حساب می آورند (براوو-اورتگا و گارسیا مارین، ۲۰۱۱) .
بسیاری از کارهای تجربی بر هنگ کنگ، کره، سنگاپور، تایوان و ژاپن تمرکز می کنند (آنگ و مدسن، ۲۰۱۱؛ محمود و افزا، ۲۰۰۸). این کشورها از پیشگامان پیشرو  در رشد اقتصادی در منطقه شرق آسیا، با ژاپن، کره و تایوان هستند که از نظر توسعه اقتصادی و تولید فناوری نسبتا نزدیک می باشند. این سه اقتصاد مشابه نزدیک به سه دهه از رشد سریع اقتصادی را تجربه می کنند (هونگ و تانگ، ۲۰۰۸) . به علاوه، شباهت ها در سه کشور شامل سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و فیزیکی، درآمد و دارایی متوسط، و رشد سریع صادرات  می باشد. اگرچه شرکت های ژاپنی بالاترین سطح متوسط بهره وری کل عوامل را دارند، نرخ رشد کلی بهره وری کل عوامل در دو دهه گذشته نسبتا کند بوده است. از سوی دیگر، نرخ رشد بهره وری کل عوامل شرکت های درون صنایع خاص در تایوان و کره بیشتر از ژاپن است (فوکائو، اینوی، ایتو، کیم، و یوان، ۲۰۱۱) . به عبارت دیگر، این سه کشور از نظر میزان توسعه و تولید فناوری اقتصادی برتر از دیگر کشورهای شرق آسیا هستند.
به طور مشابهی، هر سه کشور از لحاظ جغرافیایی در شمال شرقی آسیا واقع هستند، روابطی بین رقابت  و همکاری  دارند، و موقعیت مسلطی در صنایع تولیدی با فناوری بالا  و مرتبط با ماشین آلات  دارند (فوکائو و دیگران، ۲۰۱۱؛ هونگ و تانگ، ۲۰۰۸). بنابراین، مقایسه پذیری بین شرکت ها در این سه کشور از نظر شرایط فعالیت های سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه برای این تحقیق مفید است (هونگ و تانگ، ۲۰۰۸؛ لیو و هسو، ۲۰۰۶).
با توجه به بررسی ادبیات درباره این سه کشور در مورد تحقیقات سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تمرکز بر عملکرد کسب و کار (هان و چوانگ، ۲۰۱۱؛ لی و مارول، ۲۰۰۹) ، ساختار حقوق صاحبان سهام  یا مکانیسم نظارت داخلی شرکت (کیم، کیم، و لی، ۲۰۰۸؛ کیم و پارک، ۲۰۱۲)، ارتباط بین شرکت های چندملیتی و تصمیمات سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه (تودو و شیمیزوتانی، ۲۰۰۸؛ تومیورا، ۲۰۰۷) ، و سیاست های دولتی است (لی و سین، ۲۰۱۰) . مقالات متعددی عوامل اصلی موثر بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را به طور خلاصه بیان می کنند. با توجه به دیدگاه مبتنی بر منابع (بارنی، ۱۹۹۱؛ ورنرفلت، ۱۹۸۴) ، تفاوت در عملکرد شرکت از انباشت  بلندمدت منابع داخلی خاص و توانایی های درون سازمان، با هدف نهایی کسب مزیت رقابتی بیشتر از دیگر شرکت های حاضر در صنعت نشات می گیرد. بنابراین، این تحقیق بر عوامل تحت کنترل شرکت از منابع و توانایی های داخلی خاص و اهمیت پیوند دادن استراتژی های سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تمرکز می کند. گلنده و سوارز (۱۹۹۹) ، و گلنده و فیونته (۲۰۰۳)  همچنین تاکید می کنند که تغییرات سریع حال حاضر در بازار، منابع داخلی خاص یک شرکت، در هنگام سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه یک منبع بسیار مهم را در فرایند تصمیم گیری تشکیل می دهند. از این رو، قابلیت کنترل عوامل داخلی به مراتب مهم تر از عوامل خارجی است. به علاوه، دیدگاه مبتنی بر منابع همچنین پیشنهاد می دهد که رفتارهای سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می تواند تابعی از منابع داخلی باشد، و این منابع خاص یا استراتژیک می توانند عملکرد یک شرکت را تعیین کنند (بارنی، ۱۹۹۱؛ ورنرفلت، ۱۹۸۴). در نتیجه، این تحقیق مروری بر ادبیات را مورد استفاده قرار می دهد تا به وسیله خلاصه سازی عوامل داخلی که ممکن است تصمیمات سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را قبل از انجام یک تحقیق تجربی تحت تاثیر قرار دهند بر بحث درباره منابع داخلی تمرکز کند، تا نشان دهد چگونه این عوامل مهم تصمیم گیری فعالیت های سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را تحت تاثیر قرار می دهند.

۲٫    فرضیات تحقیق
این تحقیق نشان می دهد که قابلیت کنترل عوامل داخلی به مراتب بیشتر از عوامل خارجی است (گلنده و فیونته از، ۲۰۰۳؛ گلنده و سوارز، ۱۹۹۹)، و در نتیجه بر بحث درباره منابع و عوامل داخلی تمرکز می کند. به علاوه، با ارجاع به ادبیات مرتبط، این تحقیق فرضیه های تحقیقات مرتبط را به دقت شرح می دهد و هفت فرضیه تحقیق، را همان گونه که در زیر نشان داده شده خلاصه سازی می کند.
موقعیت مالی یک شرکت برای توسعه کوتاه مدت و بلند مدت یک شرکت حیاتی است. باگات و وِلش (۱۹۹۵)  یافتند که تحقیق و توسعه و نسبت دارایی – بدهی  سال گذشته همبستگی های مثبت و معناداری دارند، و بنابراین منابع مالی شرکت تا حد زیادی تمایل شرکت به مشارکت در فعالیت های تحقیق و توسعه را تحت تاثیر قرار می دهد. سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه به منابع سرمایه ای  نیاز دارد؛ از این رو، هنگامی که دارایی های در مالکیت شخصی زیادی وجود دارد، فرصت ها برای سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه افزایش خواهد یافت (کیم و پارک، ۲۰۱۲؛ کیم و دیگران، ۲۰۰۸) . بنابراین، این تحقیق فرضیه زیر را پیشنهاد می دهد:
فرضیه ۱٫ استقلال مالی بیشترِ شرکت، سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه را به طور موثرتری تشویق می کند.
یک عامل تعیین کننده داخلی مهم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه سودآوری است (کواد و رائو، ۲۰۱۰) . از آنجایی که تحقیق و توسعه مستلزم درجه بالایی از ریسک و عدم اطمینان است، از منظر داخلی شرکت، به طور کلی به مقدار زیادی از سرمایه و حمایت مالی بلند مدت نیاز دارد. شرکت هایی که با استفاده از منافع شرکت به طور موفقیت آمیزی از سرمایه گذاری ها در تحقیق و توسعه پشتیبانی می کنند انتظار خواهند داشت که ریسک های مالی مرتبط با تحقیق و توسعه را به وسیله این مدل بپذیرند (کواد و رائو، ۲۰۱۰؛ لِو و سوگیانیس، ۱۹۹۶) . بنابراین، این تحقیق فرضیه زیر را پیشنهاد می دهد:
فرضیه ۲٫ درجه بیشتری از درآمد یا سودآوری شرکت، به فعالیت های پویاتر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه منجر می شود.
بر طبق فیشمن و راب (۱۹۹۹) ، شرکت های بزرگ تر اغلب سرمایه بیشتر با قابلیت های مدیریتی بهتری دارند و، بنابراین سرمایه گذاری های بیشتری در تحقیق و توسعه دارند. گلنده و سوارز (۱۹۹۹) همچنین پیشنهاد می دهند که شرکت های بزرگ تر احتمال بیشتری دارد که در تحقیق و توسعه مشارکت نمایند. نتایج تجربی مربوطه همچنین نشان می دهد که هنگامی که فروش و تعداد کارکنان افزایش می یابد هزینه های تحقیق و توسعه افزایش خواهد یافت (پارک، جئون، و کیم، ۲۰۱۰؛ تسای و وانگ، ۲۰۰۴) . بنابراین، این تحقیق فرضیه زیر را پیشنهاد می دهد:
فرضیه ۳٫ شرکت های بزرگ تر به سرمایه گذاری در فعالیت های مرتبط با تحقیق و توسعه متمایل تر هستند.
بسیاری از پژوهشگران همچنین یافتند که ساختار سرمایه ای شرکت همچنین می تواند هزینه های شرکت در تحقیق و توسعه را تحت تاثیر قرار دهد (دالزیل، جنتری، و باورمن، ۲۰۱۱؛ گلنده و سوارز، ۱۹۹۹) . هنگامی که منابع مشهود سازمان با ارزش تر هستند، آنها نسبت به سرمایه گذاری های نوآورانه مرتبط با فناوری مستعدتر می باشند. در تحلیل منابع مشهود یک شرکت، علاوه بر اندازه شرکت، ضروری است که وابستگی شرکت به دارایی های مشهودی مانند کاربرد دارایی های ثابت و سرمایه گذاری ها اندازه گیری شود. بنابراین، این تحقیق فرضیه زیر را پیشنهاد می دهد:
فرضیه ۴٫ استهلاک  بالاتری از ساختار سرمایه ای یک شرکت به تمایل بیشتر برای سرمایه گذاری در فعالیت های مرتبط با تحقیق و توسعه منجر می شود.
دارایی های نامشهود  یک شرکت شامل حق اختراعات، سرقفلی، و برندها هستند. آرورا، ککاگنولی، و کوهن (۲۰۰۸)  یافتند که فعالیت های سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و حق اختراعات سودآور رابطه مثبت و معناداری دارند. وییراواردنا، اوکاس، و جولیان (۲۰۰۶)  همچنین یافتند که درجه بالاتری از نوآوری  به عملکرد بهتر برند منجر می شود. بنابراین، سرقفلی یک شرکت و حق اختراعات رابطه نزدیکی با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه دارند. از این رو، این تحقیق فرضیه زیر را پیشنهاد می دهد:
فرضیه ۵٫ سرقفلی بهتر شرکت و درجه بالاتری از حق اختراعات انجام شده می تواند به درجه بالاتری از فعالیت های تحقیق و توسعه منجر شود.
اگر ارزش منابع انسانی یک شرکت بیشتر باشد، حساسیت فناوری و تاثیر سرریز دانش  می تواند جذب اطلاعات در طول فرایند تحقیق و توسعه را ارتقا دهد (گلنده و سوارز، ۱۹۹۹). یافته های تحقیقاتی فلمینگ (۲۰۰۱)  همچنین پیشنهاد می دهد که کارکنان فنی شرکت که دانش حوزه های فناورانه را در اختیار دارند می توانند فرصت یکپارچه سازی دانش برای خلق فناوری های جدید و توسعه فعالیت های تحقیق و توسعه را افزایش دهند. چنین منابع انسانی مشخص می کند که یکپارچه سازی مهارت ها و دانش در یک سازمان می تواند تاثیر مثبتی بر فعالیت های تحقیق و توسعه یک شرکت داشته باشد (کواد و رائو، ۲۰۱۰؛ فلمینگ، ۲۰۰۱). بنابراین، این تحقیق فرضیه زیر را پیشنهاد می دهد:
فرضیه ۶٫ منابع انسانی بهتر شرکت می تواند به یک مشارکت بالاتر در فعالیت های تحقیق و توسعه منجر شود.
رقابت در بازارهای بین المللی سخت تر از رقابت در بازار داخلی است. ویکلین (۱۹۹۸)  بین شرکت های با فعالیت های نوآورانه و شرکت های بدون فعالیت های نوآورانه تمایز قائل می شود، و درمی یابد که شرکت های با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه نسبت به شرکت های بدون سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، سطح بالاتری از صادرات را دارند. نتایج تجربی مربوطه همچنین نشان می دهد که فعالیت های صادراتی یک شرکت و هزینه های تحقیق و توسعه همبستگی مثبتی دارند (پارک و دیگران، ۲۰۱۰؛ تومیورا، ۲۰۰۷) . بنابراین، ما فرضیه زیر را پیشنهاد می دهیم:
فرضیه ۷٫ منابع کسب و کار نظیر فعالیت های صادراتی شرکت به طور مثبتی میزان سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه شرکت را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

۳٫    روش تحقیق
۱٫۳٫ چارچوب تحقیق
این تحقیق تاثیر منابع داخلی مرتبط بر سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه، و انتخاب این فعالیت های سرمایه گذاری از دیدگاه مبتنی بر منابع را مورد بحث قرار می دهد. در طول فرایند انباشت و توسعه، منابع و قابلیت های شرکت ها در معرض تاثیر عوامل منابع خارجی قرار دارند، در حالی که منابع و قابلیت های داخلی منبع مزیت های رقابتی عمده یک شرکت هستند (بارنی، ۱۹۹۱). بنابراین، این تحقیق به مدل معماری نظری مبتنی بر منابع و مدل گلنده و مدل فیونته (۲۰۰۳) به عنوان ساختار اصلی برای روش تحقیق ارجاع می دهد و رفتار سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را به عنوان تابعی از منابع داخلی در نظر می گیرد. منابع یک شرکت شامل دو دسته است: منابع مشهود و نامشهود. منابع مشهود شامل منابع مالی و فیزیکی است، در حالی که منابع نامشهود شامل سرقفلی و حق اختراعات، و منابع انسانی و کسب و کار است (گلنده و فیونته، ۲۰۰۳؛ گلنده و سوارز، ۱۹۹۹؛ لی و ماروِل، ۲۰۰۹؛ ورنرفلت، ۱۹۸۴) . شکل ۱ رابطه معماری را نشان می دهد.
شکل ۱٫ چارچوب تحقیق

۲٫۳٫ موضوعات مورد تحقیق
این تحقیق داده ها را از صورت های مالی ۲۰۱۱ شرکت های دولتی در صنایع ساخت تایوان، ژاپن، و کره جمع آوری نموده و مورد استفاده قرار داده است. داده ها درباره متغیرهای تحقیق عمدتا از پایگاه داده استاندارد و پورز  کومپیوستات، با داده های اضافی از پایگاه داده مجله اقتصادی تایوان هستند. نمونه ها به طور عمده از شرکت های دولتی با کد طبقه بندی صنعتی استاندارد  ۲۰-۳۹ در صنعت تولیدی و شامل اطلاعات پایه و مالی ۲۰۱۱ است.

۴٫    تحلیل تجربی
۱٫۴٫ ساختار نمونه و تحلیل همبستگی
جستجو در پایگاه های داده، داده های مالی را با استفاده از کد طبقه بندی صنعتی استاندارد برای ۶۹۴۱ شرکت در سه کشور نشان می دهد. پس از غربالگری داده ها، نمونه از ۴۱۰۶ شرکت از صنایع تولیدیِ سه کشور تشکیل شده و ۱۵۵۶ شرکت با داده های ناقص حذف شدند. نمونه موثر از ۲۵۵۰ شرکت تشکیل شده، که از این تعداد ۸۹۴ شرکت از تایوان، ۱۴۰۸ تا از ژاپن، و ۲۴۸ تا از کره می باشد. از آنجایی که تعداد نمونه های موثر در این سه کشور تا حد زیادی با تعداد کل شرکت ها تغییر می کند، این تحقیق برای جلوگیری از مشکل انحراف تنها ۱۰۰ نمونه موثر را از هر کشور انتخاب نموده است (گلنده و سوارز، ۱۹۹۹). روش نمونه گیری شامل انتخاب تصادفی ۵۰ نمونه از متغیر یک و ۵۰ نمونه از متغیر صفر (درجه فعالیت های سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه) از نمونه های موثر از سه کشور بوده است.
این تحقیق تحلیل همبستگی را به کار می گیرد تا ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته و همچنین هم خطی  متغیرهای مستقل را تعیین کند. اول، تحلیل همبستگی پیرسون  برای این (به کار گرفته شده) است که همبستگی متغیر را مورد آزمون قرار داده و از مشکل هم خطی جلوگیری کند. با توجه به نتایج تحلیل همبستگی، ماتریس ضریب همبستگیِ  متغیرهای سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه برای صنعت تولیدی در سه کشور کمتر از ۰٫۶٫ است. همبستگی متغیرهای مستقل بالا نیست، که نشان می دهد هیچ مشکلی هم خطی وجود ندارد. به علاوه، این تحقیق یک آزمون بر روی عوامل تورم واریانس  انجام می دهد تا خطی بودن متغیرهای مستقل را آزمایش کند. نتایج آزمون نشان می دهد که مقادیر عامل تورم واریانس برای همه متغیرهای مستقل در سه کشور کمتر از ۲٫۱۶۰ است، که نشان می دهد هیچ مشکلی هم خطی وجود ندارد.
۲٫۴٫ تایید تحلیل رگرسیون لجستیک
این تحقیق رگرسیون لجستیک را برای پیش بینی رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل به کار می گیرد، و هدف اصلی این است که احتمال این که منابع داخلی خاص عمده (متعلق به) سازمان (منابع مالی، فیزیکی و نامشهود) سطح سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه را تحت تاثیر قرار دهند پیش بینی شود (گلنده و سوارز، ۱۹۹۹).
جدول ۱٫ مدل لجستیک

۰٫۰۵? *سطح معناداری، ۰٫۰۱? **سطح معناداری. تعداد مشاهدات: ۱۰۰٫

جدول ۱ نتایج آزمون ضریب منحصر به فرد  عوامل موثر بر سرمایه گذاری ها در تحقیق و توسعه صنایع تولیدی سه کشور را نشان می دهد. اگر متغیر یک ضریب مثبت باشد، به این معنی است که احتمال سرمایه گذاری شرکت در تحقیق و توسعه افزایش خواهد یافت، که می تواند پارامترهای مدل لجستیکی را به دقت توضیح دهد. شاخص های معناداری  متغیرهای مستقل منحصر به فرد می توانند تاثیر استقلال مالی (متغیر مالی ) بر فعالیت های سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را تا حدودی پیش بینی کنند. ضرایب برای تایوان و کره مثبت و معنادار (۰٫۰۵> P و ۰٫۰۱> P) هستند، که نشان می دهد هنگامی که سطح استقلال مالی شرکت بالاتر است، شدت فعالیت های سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بالاتر خواهد بود. به همین صورت برای ژاپن، اگرچه ضریب رگرسیون (B) همبستگی منفی دارد، همبستگی معنادار است (۰٫۰۱> P). این نشان می دهد که متغیر استقلال مالی شرکت می تواند فعالیت های سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را تحت تاثیر قرار دهد، که مخالف فرضیه تحقیق است. این گونه است که، هنگامی که سطح استقلال مالی یک شرکت پایین تر است، سرمایه گذاری ها در تحقیق و توسعه بیشتر خواهد شد. این نتیجه به طور غیرمستقیم همبستگی بین فعالیت های سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و استقلال مالی شرکت را تایید می کند، و بنابراین از فرضیه ۱ پشتیبانی می کند. با توجه به تاثیری که فعالیت های سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر سودآوری مالی (متغیر بازده دارایی ها ) شرکت های تولیدی در سه کشور دارد، تنها شرکت ها در تایوان همبستگی مثبت و معناداری دارند، و بنابراین تنها تا حدودی فرضیه ۲ را تایید می کند. به همین صورت برای اندازه شرکت (متغیر مقیاس )، همبستگی برای هر سه کشور مثبت و معنادار است. بنابراین، هنگامی که اندازه شرکت بزرگ تر باشد، سطح شدت فعالیت های سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بیشتر خواهد بود، و بنابراین تایید لازم را برای فرضیه ۳ فراهم می کند. از آنجایی که برای ساختار سرمایه (متغیر استهلاک سرمایه )، همبستگی برای هر یک از سه کشور مهم و یا مثبت نیست، در نتیجه آن فرضیه ۴ رد می شود. با توجه به منابع نامشهود، که شامل سرقفلی و حق اختراعات (متغیر حق اختراعات )، منابع انسانی (متغیر نیروی کار )، و منابع کسب و کار (متغیر صادرات )، همبستگی بین همه متغیرها، به جز برای متغیر نیروی کار تایوان و متغیر صادرات کره، مثبت و معنادار است (۰٫۰۵> P و ۰٫۰۱> P). این نتیجه نشان می دهد که منابع نامشهود شرکت با سرمایه گذاری اش در فعالیت های تحقیق و توسعه همبستگی مثبت و معناداری دارد. بنابراین، نتایج فرضیه ۵، فرضیه ۶ و فرضیه ۷ را تایید می کنند.
جدول ۲ اندازه گیری کلی تاثیرات پیش بینی مدل برای صنایع تولیدی سه کشور را نشان می دهد. با استفاده از معادله رگرسیون تخمین زده شده، این معنا برداشت می شود که بیش از ۹۱ درصد از شرکت ها برای فعالیت های سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه نتایج مشابهی دارند. نتایج حساسیت  بالا و خاص بودن  بالا، با حساسیت تا ۹۰ درصد و بالاتر (که در آن مدل طبقه بندی نشان می دهد که درصد بالایی از شرکت ها در پروژه های تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند) و خاص بودن تا %۹۲ و بالاتر از آن (که در آن مدل طبقه بندی نشان می دهد درصد کمی از شرکت ها در پروژه های تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند) را نشان می دهد. بنابراین، نشان داده شد که مدل پیش بینی می تواند شرکت ها را با سطح شدت فعالیت های سرمایه گذاری شان در تحقیق و توسعه به دقت متمایز سازد.
جدول ۲٫ جدول طبقه بندی

۵٫    نتایج و پیشنهادات
نتایج این تحقیق نشان می دهد که ظرفیت و پایداری نوآوری یک سازمان به طور نزدیکی با سرمایه گذاری هایش در تحقیق و توسعه، که نقش مهمی را در مزیت رقابتی یک شرکت بازی می کند، مرتبط است (فابر و هسن، ۲۰۰۴؛ لی و مارول، ۲۰۰۹) . یافته های تحقیق راجع به عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری ها در تحقیق و توسعه توسط شرکت های تولیدی در تایوان، ژاپن، و کره نشان می دهد که این سه کشور از نظر روندهای اقتصادی، توسعه فناوری، و ساختار صنعت مشابه هستند. با این حال، با توجه به تفاوت ها در زمینه های فرهنگی و روحیه ملی، برخی تفاوت ها در تصمیم گیری ها و دیدگاه ها در مورد فعالیت های سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه وجود دارد. جدول ۳ یافته های تحقیقاتی از تاثیر عوامل منابع داخلی عمده بر فعالیت های سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه شرکت ها در سه کشور را به طور خلاصه بیان می کند.
جدول ۳٫ مقایسه فرضیات تحقیق و نتایج تجربی
مقایسه فرضیات تحقیق و عوامل کلیدی    تحلیل تایید
کره    ژاپن    تایوان
فرضیه۱: استقلال مالی    تایید شد    در جهت معکوس تایید شد    تایید شد
فرضیه۲: درجه سودآوری    تایید نشد    تایید نشد    تایید شد
فرضیه۳: اندازه شرکت    تایید شد    تایید شد    تایید شد
فرضیه۴: ساختار سرمایه    تایید نشد    تایید نشد    تایید شد
فرضیه۵: سرقفلی و حق اختراعات    تایید شد    تایید شد    تایید نشد
فرضیه۶: منابع انسانی    تایید شد    تایید شد    تایید نشد
فرضیه۷: منابع کسب و کارها    تایید نشد    تایید شد    تایید شد

با مقایسه فرضیات تحقیق برای شرکت های تولیدی در سه کشور، نشان داده می شود که همه شرکت ها دیدگاه های همسانی درباره منابع فیزیکی (فرضیه ۳: اندازه شرکت) و منابع نامشهود (فرضیه ۵: سرقفلی و حق اختراعات) دارند. با این حال، با وجود این که دیگر عواملی که بر فعالیت های سرمایه گذاری در تصمیمات تحقیق و توسعه تاثیر می گذارند در سه کشور متغیر هستند، برای هر سه جنبه، منابع عمده فرضیات تحقیق تا حدودی به فعالیت های سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه مرتبط هستند. سطح توافق راجع به منابع نامشهود نسبتا بالا است، به جز برای فرضیه ۶ (منابع انسانی) برای تایوان و فرضیه ۷ (منابع کسب و کار) برای کره. دیگر عوامل تاثیر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها در تحقیق و توسعه درون صنعت تولیدی سه کشور را نشان می دهند. بنابراین، در میان هفت عامل عمده، منابع داخلی و نامشهود یک شرکت، مهم ترین عواملی هستند که احتمال اجرای فعالیت های سرمایه گذاری داخلی در تحقیق و توسعه را تحت تاثیر قرار می دهند. این تحقیق همچنین اهمیت تصمیمات استراتژیک پشت فعالیت های سرمایه گذاری یک شرکت در تحقیق و توسعه را تایید می کند (گلنده و فیونته از، ۲۰۰۳؛ گلنده و سوارز، ۱۹۹۹).
نتایج کلی تحلیل تجربی نشان می دهد که صنایع تولیدی از تایوان و کره در تصمیم گیری ها و دیدگاه های سرمایه گذاری فعالیت های تحقیق و توسعه شان نسبتا نزدیک هستند. نتایج با تحقیقات فینسترا، هوانگ، و همیلتون (۲۰۰۳)  و لیو و هسو (۲۰۰۶)  مطابقت دارد، که کره و تایوان را به عنوان متعلق به یک گروه یکسان در نظر می گیرند. با این حال، ژاپن نشان می دهد که در فعالیت های سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه نسبت به کره و تایوان پویاتر می باشد. نتایج نشان می دهد که استقلال مالی پایین تر می تواند به سرمایه گذاری های پویاتر در تحقیق و توسعه و رشد کلی یک شرکت ژاپنی منجر شود. به همین ترتیب برای منابع نامشهود، همه کشورها به جز کره، یک تاثیر معنادار مثبت را نشان می دهند. چنین استدلال هایی مشابه تحقیقات انجام شده توسط فینسترا و دیگران (۲۰۰۳) درباره تجارت و صادرات محصولات در سه کشور می باشند. در حالی که تایوان یک کشور مبتنی بر صادرات  است، محصولاتش به منظور برآوردن نیازهای خریداران برون مرزی متنوع است، و حجم صادرات های کره، که بیشتر در اتومبیل ها و محصولات الکترونیکی است، نسبت به تایوان کمتر می باشد. در نهایت، تنوع محصول ژاپن و حجم صادرات به مراتب بیشتر از کره و تایوان است. به علاوه، شرکت های ژاپنی از نظر تصویر برند و اندازه شرکت به مراتب بهتر از همتایانشان در تایوان و کره هستند و در نتیجه در فعالیت های سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بسیار پویا می باشند. در پایان، با درک عوامل اصلی که فعالیت های نوآورانه را تعیین می کنند، یک شرکت هنگامی که در ارتباط با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تصمیم می گیرد کمتر در معرض تاثیر عوامل نامشخص خواهد بود.

منبع: پایگاه مقالات علمی مدیریت

منبع اصل مقاله:
Factors affecting firm”s R&D investment decisions
Yung-Lung Lai, Feng-Jyh Lin, Yi-Hsin Lin
Journal of Business Research 68 (2015) 840–۸۴۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *