دانلود مقاله در مورد جامعه شناسی آموزش و پرورش

۱۳۹۴/۰۳/۱۲
نويسنده:

دانلود مقاله در مورد جامعه شناسی آموزش و پرورش

  • عنوان مقاله : جامعه شناسی آموزش و پرورش
  • نوع فایل : WORD (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات : ۱۰
  • قیمت : ۳۵۰۰ تومان

قسمتی از مقاله :

مقدمه
نقش و اهمیت روز افزون آموزش و پرورش از یک طرف ، توجه علم به ابعاد اجتماعی آموزش و پرورش از طرف دیگر ، توجه علم جامعه شناسی را به این نهاد مهم اجتماعی جلب کرد. در اوایل قرن بیستم ، نهاد آموزش و پرورش تحت عنوان جامعه شناسی پرورشی مورد مداقه اندیشمندان و صاحب نظران جامعه شناسی قرار گرفت و به تدریج با فاصله گرفتن از جنبه های ارزشی و اخلاقی ، الزامات جامعه شناختی در آن بیشتر رعایت شد.(شارع پور:۱۳۸۷:ص۱)
برای تبیین جامعه شناختی وضعیت آموزش و پرورش باید به جامعه شناسی آموزش و پرورش دست یازیم. در تبیین های جامعه شناختی ، تاکید بر عوامل اجتماعی است ، نه عوامل زیستی ، روان شناختی و نظایر آن. بعلاوه ، عوامل اجتماعی مورد نظر جامعه شناسان عواملی است که با ساختارها و فرایند های اجتماعی ارتباط مستقیم دارد. (شارع پور:۱۳۸۷:ص۲)

در تعریف جامعه شناسی آموزش و پرورش می توان گفت: در واقع ،آموزش و پرورش یکی از نهادهای جامعه نظیر خانواده ،اقتصاد است و درست همانند این نهادها موضوع بحث یک رشته علمی خاص است. البته این بدان معنا نیست که آموزش و پرورش یک واحد و نهاد اجتماعی مستقل است، بلکه برعکس ، جامعه شناسان همواره در صدد یافتن روابط و مناسبات میان این نهاد با دیگر نهاد های جامعه اند. می توان گفت که هدف جامعه شناسی آموزش و پرورش آن است که به بررسی پدیدۀ آموزش و پرورش ، نحوۀ تشکیل و سازمان پذیری آن پرداخته و کارکردهای عمومی آن را در زندگی اجتماعی مورد مطالعه قرار دهد (علاقه بند،۱۳۷۵).

فهرست مطالب :

مقدمه
نظریه های کلاسیک در جامعه شناسی آموزش و پرورش
نظریه سرمایه انسانی
نظریه های معاصر در جامعه شناسی آموزش و پرورش
منابع

پشتیبانی

Link: http://www.getf.ir/?p=7877

بروز رساني: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در ۷:۰۹ ب.ظ

دیدگاهتان را بنویسید