دانلود مقاله و تحقیق در مورد بودجه ریزی عملیاتی

۱۳۹۵/۰۲/۲۲
نويسنده:

دانلود مقاله و تحقیق در مورد بودجه ریزی عملیاتی

  • عنوان مقاله : بودجه ریزی عملیاتی
  • نوع فایل : word (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات : ۱۵ و ۲۹
  • قیمت : ۵۰۰۰ تومان

قسمتی از متن :

بودجه بندی را « فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود » می دانند. مجموع کوشش هائی که صرف تدوین بودجه و تخصیص منابع می شود به منظور « حداکثر استفاده» از منابعی است که معمولاً در حد کفایت نمی نمایند و به اصطلاح اقتصادی « کیمیاب» هستند. بنابراین در راه رسیدن به « اهداف مطلوب» ضرورت دارد به نحوی از هر یک از منابع محدود استفاده گرد که در تبدیل کل منابع به پول بتوان گفت با حداقل هزینه، حداکثر استفاده به عمل آمده است (آیت الهی ، ۱۳۷۴ ص. ۱۱۱).
بودجه هدفها و راهبردها را به صورت عبارتهای مالی در آورده و راه اجری برنامه و کنترل پیشرفت آنها را می نماید. سازمانها به سه دلیل عمده به بودجه بندی نیازمندند : (رضائی نژاد،۱۳۷۵ص.۲۳۹ ).
-نشان دادن مفهوم مالی برنامه ها ؛
-شناساندن منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها؛
-بدست آوردن معیارهای سنجش، نظارت و کنترل نتیجه ها در مقایسه با برنامه ها
سیر تکوین بودجه
مفهوم بودجه همگام با تکامل دولت ها و پیچیده تر شدن وظایف دولت، تغییر و تکامل یافته است . این تکامل را می توان به چهار مرحله متمایز تقسیم کرد. در مرحله اول که تقریباً از ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۵می باشد ، تاکید عمده روی ایجاد یک سیستم با کفایت برای کنترل هزینه ها بود و حسابداری هزینه ها و پیوند بین حسابداری وبودجه مطرح بود. مرحله دوم که در توسعه بودجه عملیاتی خود را نشان می دهد، استفاده از بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی بود و خود را در اصلاح ساختار مناسب ،بهبود مدیریت و برنامه های اندازه گیری کار ظاهر ساخت و بر بودجه ای تاکید داشت که کار و فعالیتهای سازمان را اندازه بگیرد.

پشتیبانی

Link: http://www.getf.ir/?p=4014

بروز رساني: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ در ۱۲:۵۹ ب.ظ

دیدگاهتان را بنویسید