دانلود پروژه بررسی چگونگی رشد و تولید پنبه

۱۳۹۵/۰۹/۲۶
نويسنده:

دانلود پروژه بررسی چگونگی رشد و تولید پنبه

فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۵۶۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۰۵

دانلود پروژه بررسی چگونگی رشد و تولید پنبه

معرفی 

خصوصیات ویژه الیاف پنبه باعث گردیده است که علیرغم توسعه سریع و فراگیر الیاف مصنوعی، الیاف پنبه همچنان حدود ۴۸% از مصرف جهانی را به خود اختصاص دهد و حتی در برخی موارد هیچ فرآورده دیگری،  قابلیت جایگزینی با آن را نداشته باشد. جدای از اهمیت نساجی، در بین نباتات روغنی، پنبه مقام دوم را در جهان داراست و کنجاله باقیمانده آن پس از روغن کشی نقش مناسبی در تغذیه دام دارد.  این ویژگیها همراه با افزایش روز افزون جمعیت بشر، باعث شده است که پنبه در بین گیاهان زراعی از اهمیت خاصی برخوردار باشد و به همین دلیل ، توجه به افزایش تولید آن در درجه اهمیت بالایی قرار گرفته است.امروزه افزایش تولید این محصول از طریق افزایش سطح زیر کشت، به دلیل محدودیت‌های منابع آب و خاک و سایر مسایل جنبی آن عملی نمی‌باشد. بنابراین  لازم است در این زمینه اهمیت بیشتری به روشهای بهنژادی و بهزراعی پنبه داده شود. علاوه بر این با توجه به رقابت شدید الیاف مصنوعی با الیاف پنبه، افزایش تولید محصول زراعت پنبه، ارتباط جدی با کاهش هزینه‌های تولید آن دارد.  کشت پنبه به منظور استفاده از الیاف آن در حدود سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در پاکستان و هزار و پانصد سال قبل از میلاد  در هندوستان رایج بوده است. کشت آن در ایران نیز به دوره هخامنشیان باز می‌گردد.

کلمات کلیدی:

گیاهشناسی پنبه

سابقه کشت پنبه در ایران

فرآیندهای لازم پنبه برای رسیدن به محصول استاندارد

فهرست عناوین

مقدمه

فصل اول:منشاء پنبه و سابقه کشت آن در ایران

آمار سطح زیر کشت، عملکرد و تولید پنبه در جهان و ایران

سرانه مصرف پنبه در ایران و جهان

استاندارد مصرف در ایران و جهان

میزان و ارزش واردات و صادرات پنبه

کمبود سطح کشت و تولید در کشور

فصل دوم:گیاهشناسی

چگونگی رشد و مشخصات اندامهای گیاه پنبه

بذر

ریشه

ساقه

غنچه

شکوفه

گل

قوزه

فصل سوم:استاندارد محصول نهایی

الف: استاندارد الیاف پنبه

ب: استاندارد بذر پنبه

فصل چهارم:فرآیندهای لازم برای رسیدن به محصول استاندارد

الف- مراحل قبل از کاشت

شرایط آب و هوایی

دما، عرض جغرافیایی، شدت و مدت تابش نور و ارتفاع از سطح دریا

خاک

ب- مرحله کاشت

انتخاب زمین

عملیات آماده سازی زمین

انتخاب رقم

تاریخ مناسب کاشت

تناوب زراعی

روشهای کاشت و آبیاری

ج- مرحله داشت

آبیاری

واکاری

تنک بوته های اضافی

کنترل علفهای هرز

آفات و بیماریهای مهم پنبه و مدیریت آنها

۲ – پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه

۱ – آفات پنبه دانه،بذروگیاهچه

۷ – پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه

۴ – پوسیدگی زغالی ریشه پنبه

۵ – پوسیدگی اسکلروتیایی ریشه

۶ – کک پنبه

۳ – زنجرک سبزپنبه وزنجرک چغندرقند

۸ – شته پنبه وجالیز

۹ – کنه تارعنکبوتی پنبه

۲۱ – کرم قوزه پنبه

۲۲ – کرم خاردار پنبه

۲۱ – عسلک پنبه

-۲۷ سنک سبز پنبه

۲۴ – پوسیدگیهای قوزه و آلودگی الیاف

۲۵ – پوسیدگی داخلی غوزه پنبه

تغذیه گیاه پنبه

د- برداشت

تنظیم رشد رویشی در پنبه

ریزش برگها با مواد شیمیایی

میانگین هزینه تولید پنبه کاری

ه- مراحل پس از برداشت

و- منابع و پیوست

دانلود پروژه بررسی چگونگی رشد و تولید پنبه

دانلود پروژه بررسی چگونگی رشد و تولید پنبه

Link: http://www.getf.ir/?p=17105

بروز رساني: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ در ۹:۴۱ ب.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

کد امنیتی *