دانلود مقاله بهینه سازی در سیستم های نرم افزاری

۱۳۹۳/۱۱/۱۸
نويسنده:

دانلود مقاله بهینه سازی در سیستم های نرم افزاری

  • عنوان : بهینه سازی در سیستم های نرم افزاری با تاکید بر الگوریتم های جستجو
  • سمینار کارشناسی ارشد
  • رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار
  • نوع فایل : WORD (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات : ۴۵
  • قیمت : ۸۵۰۰ تومان

قسمتی از متن :

در این گزارش ابتدا به بررسی تعاریف مختلف بهینه سازی پرداخته و سپس تعریف مورد قبول که پایه بخشهای بعدی قرار میگیرد انتخاب می شود. سپس به معرفی تکنیک های مورد استفاده در سیستم های نرم افزاری پرداخته و تمرکز مطالب بر روی تکنیک جستجو قرار می گیرد.
یکی از (و قطعاُ مهمترین) مفاهیم مطرح در تحقیق عملیات مفهوم بهینه سازی  است. بهینه سازی را می‌توان تخصیص منابع به مصارف به بهترین شکل ممکن تعریف کرد. نکته اساسی در این تعریف رسیدن به بهترین تخصیص ممکن است، بطوریکه تخصیصی بهتر از آن وجود نداشته باشد. استفاده از روشهای اولیه بهینه سازی شامل برنامه ریزی خطی ، برنامه ریزی عدد صحیح ، برنامه ریزی پویا ، و برنامه ریزی غیر خطی  با مشکلاتی همراه بود و مهمترین این مشکلات وقت¬گیر بودن حل مسائل بزرگ با آنها بود. به گونه ای که حتی با تکنولوژی‌های محاسباتی پیشرفته امروزی حل یک مساله با ابعاد وسیع با تکنیکهای ذکر شده به چندین سال زمان نیاز دارد. بروز این مشکل به توهماتی که در ابتدای شکل گیری دانش تحقیق در عملیات، مبنی بر حل بهینه تمام مسائل دنیا با استفاده از این دانش، ایجاد شده بود پایان داد. بروز این مشکل، همچنین، سبب شد محققان مجبور به تعدیل انتظارات خود از این دانش جدید در یافتن بهترین جواب ممکن شوند و به جوابهایی به اندازه کافی خوب، که حتی درمورد مسائل با ابعاد بزرگ نیز در مدت زمان منطقی می‌توان به آنها رسید، اکتفا کنند.

فهرست مطالب :

۱- مقدمه
۲ – انواع سیستم های نرم افزاری
۲- ۱- سیستم تصمیم یار(DSS)
۲- ۱- ۱- ویژگیها و قابلیتهای DSS
۲- ۱- ۲- زیرسیستم های DSS
۲- ۲- سیستم خبره
۲- ۲- ۱- ساختار سیستم های خبره
۳- بهینه سازی در سیستم های رابطه ای
۳- ۱- مروری بر پردازش پرس و جو
۳- ۲- بهینه سازی پرس و جو
۴- جستجو
۴- ۱- روشهای جستجوی ساخت یافته
۴- ۱- ۱- جستجوی اول بهترین
۴- ۱- ۱- ۱- کمینه کردن هزینه تخمینی برای رسیدن به یک هدف : جستجوی حریصانه
۴- ۱- ۱- ۲- کمینه کردن هزینه کل مسیر: جستجوی A*
۴- ۱- ۲- جستجو با حافظه محدود
۴- ۱- ۲- ۱- جستجوی A* عمقی تکراری (IDA*)
۴- ۱- ۲- ۲- جستجوی A* ساده شده با محدودیت حافظه SMA*))
۴- ۱- ۳- الگوریتم های بهبود تکرار شونده
۴- ۱- ۴- الگوریتم ژنتیک
۴- ۲- جستجوی توزیع شده (الگوریتمهای جستجو در عاملها)
۴- ۲- ۱- تعریف مساله ارضای محدودیت (CSP)
۴- ۲- ۲- الگوریتم تصفیه
۴- ۲- ۳- الگوریتم سازگاری برمبنای فرااستدلال
۴- ۲- ۴- عقبگرد آسنکرون
۴- ۲- ۵- جستجوی الزام ضعیف آسنکرون
۴- ۳- مساله یافتن مسیر
۴- ۳- ۱- تعریف مساله یافتن مسیر
۴- ۳- ۲- برنامه نویسی پویای آسنکرون
۴- ۳- ۳- A* بی درنگ یادگیر(LRTA*)
۴- ۳- ۴- A* بی درنگ(RTA*)
۴- ۳- ۵- جستجوی هدف متحرک(MTS)
۴- ۳- ۶- جستجوی دوطرفه بی درنگ(RTBS)
۴- ۳- ۷- جستجوی چندعامله بی درنگ
۴- ۴- بازیهای دو نفره
۴- ۴- ۱- فرموله کردن بازیهای دو نفره
۴- ۴- ۲- رویه Minimax
۴- ۴- ۳- هرس  β-α
۵- فرااکتشافات در بهینه سازی ترکیبی
۵- ۱- تعاریف اولیه
۵- ۲- طبقه بندی فرااکتشافات
۵- ۳- روشهای خط سیر
۵- ۳- ۱- جستجوی محلی پایه
۵- ۳- ۲- آنیلینگ شبیه سازی شده
۵- ۳- ۳- جستجوی ممنوع
۵- ۳- ۴- روشهای جستجوی محلی کاوشگرانه
۵- ۳- ۴- ۱- GRASP
۵- ۳- ۴- ۲- جستجوی همسایگی متغیر
۵- ۳- ۴- ۳- جستجوی محلی هدایت شده
۵- ۳- ۴- ۴- جستجوی محلی تکراری
۵- ۴- روشهای مبنی بر جمعیت
۵- ۴- ۱- محاسبه تکاملی
۵- ۴- ۱- ۱- جستجوی پخشی و اتصال مجدد مسیر
۵- ۴- ۱- ۲- الگوریتم های تقریب توزیع
۵- ۴- ۲- بهینه سازی گروه مورچه ها(ACO)
۵- ۵- دیدگاه متمرکزسازی و متنوع سازی
۵- ۵- ۱- متمرکزسازی و متنوع سازی
۵- ۵- ۲- کنترل استراتژیک متمرکزسازی و متنوع سازی
۵- ۵- ۳- ترکیب فرااکتشافات
۶- خلاصه و نتیجه گیری
۷- مراجع

پشتیبانی

Link: http://www.getf.ir/?p=5044

بروز رساني: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ در ۶:۴۱ ب.ظ

دیدگاهتان را بنویسید