پروژه نوسانات بهره‌وری و ارائه استراتژی‌های بهبود آن

۱۳۹۵/۰۹/۲۹
نويسنده:

پروژه نوسانات بهره‌وری و ارائه استراتژی‌های بهبود آن

فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۶۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۸۱

دانلود پایان نامه

عوامل موثر و علل نوسانات بهره وری و ارائه استراتژیهای مناسب برای بهبود آن

پروژه نوسانات بهره‌وری و ارائه استراتژی‌های بهبود آن

 

*هدیه:

ضمیمه شدن پرسشنامه و خروجیهای کامپیوتری

مقدمه:

نیروی‌ انسانی‌ با بهره‌وری‌ بالا یکی‌ از عوامل‌ اساسی‌ دستیابی‌ کشورها به‌ پیشرفتهای‌ علمی‌ وصنعتی‌ و در نهایت‌ توسعه‌ اقتصادی‌ است‌. از آنجا که‌ پایه‌ اصلی‌ توسعه‌ انسان‌ است‌، توجه در جذب نیروی متخصص و همچنین بهبود کیفیت ‌این‌ عامل‌ در امر توسعه‌ بسیار حیاتی‌ است‌ و در هر گونه‌ برنامه‌ریزی‌ به‌ منظور توسعه‌، نقش‌محوری‌ دارد. از این‌ رو باید توجه‌ داشت‌ که‌ بدون‌ اولویت‌ دادن‌ به‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ که‌ جز درفرآیند برنامه‌ریزی‌ علمی‌ بلندمدت‌ و جامع‌ بر پایه‌ اطلاعات‌ دقیق‌ از گذشته مسیر حال و آینده روشن نخواهد شدو توسعه‌ اقتصادی‌ بدست‌ نخواهد آمد(خداپرست‌ شیرازی‌، ۱۳۷۷ص ۱۸۲).

حیات‌ سازمان‌ تا حدود زیادی‌ بستگی‌ به‌ تخصص، مهارت‌ها و آگاهی‌های‌ مختلف‌  کارکنان آن ‌دارد. هر چه‌ این‌ زمینه‌ها بهنگام‌ و بهینه‌ باشند، قابلیت‌ سازگاری‌ سازمان‌ با محیط‌ متغیر نیز بیشترمی‌شود؛ لذا در بدو امر جذب نیروی متخصص و متناسب با اهداف سازمانی و همچنین توجه به آموزش‌ و توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ نه‌ تنها در ایجاد دانش‌ و مهارت‌ ویژه‌ در کارکنان ‌نقش‌ بسزایی‌ دارد، بلکه‌ باعث‌ می‌شود که‌ افراد در ارتقاء سطح‌ کارآیی‌ و اثربخشی‌ سازمان‌ سهیم‌باشند و خود را با فشارهای‌ متغیر محیطی‌ وفق‌ دهند.

بدیهی است نیروهای متخصص و همچنین آموزش‌ این نیروها و به تعبیری مهارت آموزی این نیروها تغییرات‌ اساسی‌ را در نگرش‌ها و طرز تلقی‌های خود آنها در سازمان بوجود می‌آورد که‌اثربخشی‌ آن‌ در بهره‌وری‌ و بهره‌گیری و به تبع آن استفاده  از امکانات‌ موجود را افزایش‌ می دهد و در پیشبرد اهداف‌سازمان‌ نقش‌ مهمی‌ را ایفا می‌کند و به‌ افراد قدرت‌ اظهار نظر و ارائه‌ ارزشهای‌ خود را می‌دهد. چرا که‌ نیروی انسانی آگاه و متخصص قدرت‌ درک‌ بهتری نسبت‌ به‌ مسایل‌ محیطی‌ و پیرامونی‌ محیط کار خود دارد و‌ این‌ خود توانایی‌های‌ آنان‌ را در مشارکت‌ در فرآیند تصمیم‌گیری‌ بالا می‌برد.

نیروی انسانی اصلی‌ترین سرمایه هر سازمان است که نیازمند مراقبتهای ویژه و تدارکات و تمهیداتی است که بتواند استعدادهای نهفته خود را در عرصه فعالیتهای سازمان شکوفا سازد و توانائی‌های خود را از قوه به فعل درآورد.

توجه به حفظ و بهبود کیفی ترکیب نیروی انسانی ایجاب می‌نماید که کلیه افراد در تمام طول مدت اشتغال تحت یک نظام جامع کاربردی- تخصصی به منظور رشد و ارتقاء قرار گیرند و با توجه به فن‌آوری در سطح جامعه بشری و همراه با ارتقاء سطح فرهنگ اجتماعی و صنعتی کشور آموزشهای مناسب به صورت برنامه‌ریزی شده و هدف‌دار برای آنان ارایه گردد.

دانشمندان علم مدیریت معتقدند زمان مدیریت منابع انسانی بسر رسیده و امروز بحث از توسعه منابع انسانی است، یعنی نگرش مبتنی بر اینکه، مدیر بایستی کارکنان را اداره کند موضوعی کهنه و دیدگاهی قدیمی است. بلکه امروزه مدیران می‌بایستی منابع انسانی را توسعه داده و به کارآفرینی برسانند در عصر حاضر در سازمانهای نوین، پیشرفت و توسعه در گروه علم و دانش بوده و توجه به ترکیب کارایی نیروی انسانی از مهمترین ضرورت‌های گام در راه توسعه تلقی می‌شود.

کلمات کلیدی:

بهره وری

علل نوسانات بهره وری

عوامل موثر بر بهره وری

ارائه استراتژیهای مناسب بهبود بهره وری

فهرست مندرجات

فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱ مقدمه ۲

۲-۱ ضرورت مسأله تحقیق ۴

۳-۱ بیان موضوع تحقیق ۵

۴-۱ اهداف تحقیق ۵

۵-۱ سئوالات تحقیق ۶

۶-۱ فرضیه‌های تحقیق ۷

۷-۱ قلمرو تحقیق ۷

۸-۱ مدل عملیاتی تحقیق ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۱-۲ مقدمه ۱۱

۲-۲  فلسفه و مفهوم مدیریت منابع انسانی ۱۳

۳-۲ جایگاه نوین مدیریت منابع انسانی ۱۴

۴-۲ اهداف مدیریت منابع انسانی ۱۵

۵-۲ وظایف و مسؤولیتهای مدیریت منابع انسانی ۱۶

۶-۲ سیاستها و خط مشی‌های مدیریت منابع انسانی ۱۸

۷-۲ عملکرد منابع انسانی‌   ۱۹

۸-۲ نقش مدیران منابع انسانی در نیرویابی، جذب و گزینش ۲۱

۹-۲ مدیریت منابع انسانی و عملکرد مدیر پرسنل ۲۳

۱۰-۲ هدفهای آموزشی و توسعه منابع انسانی ۲۴

۱۱-۲ روشهای آموزشی و توسعه مدیریت و سرپرستی ۲۵

۱۲-۲ ضرورت‌ توجه به آموزش‌ در توسعه منابع انسانی ۲۶

۱-۱۲-۲  از نظر سازمان‌ ۲۹

۲-۱۲-۲ از نظر کارکنان‌ ۳۰

۱۳-۲ وظایف اجرایی مدیریت منابع انسانی ۳۲

۱-۱۳-۲ برنامه‌ریزی نیروی انسانی، کارمندیابی و گزینش ۳۲

۲-۱۳-۲ آموزش و توسعه نیروی انسانی ۳۳

۳-۱۳-۲ نظام جبران خدمات و انگیزه ۳۴

۴-۱۳-۲ نظام ارزیابی عملکرد ۳۴

۵-۱۳-۲ پرورش زندگی شغلی ۳۵

۶-۱۳-۲ ایمنی و سلامتی روانی و جسمی ۳۵

۷-۱۳-۲ بهبود ارتباطات منابع انسانی ۳۶

۸-۱۳-۲ تحقیقات منابع انسانی ۳۶

۱۴-۲ تعریف کارمندیابی ۳۸

۱۵-۲ فرآیند کارمندیابی ۳۹

۱۶-۲ جایگزین‌های کارمندیابی ۳۹

۱۷-۲ عوامل محیطی مؤثر بر فرآیند کارمندیابی ۴۱

۱۸-۲ روش‌های کارمندیابی ۴۳

۱-۱۸-۲ روش‌های کارمندیابی از داخل ۴۳

۲-۱۸-۲ روش‌های کارمندیابی از بیرون سازمان ۴۵

۱۹-۲ ترکیب نیروی انسانی و فرآیند کارمندیابی ۴۶

۲۰-۲ اهمیت فرآیند گزینش ۴۷

۲۱-۲ فرآیند گزینش ۴۸

۲۲-۲ عوامل محیطی مؤثر بر فرآیند گزینش ۴۹

۲۳-۲ اهمیت دانش مدیریت و ترکیب منابع انسانی ۵۱

۲۴-۲ معیارهای سنجش ترکیب نیروی انسانی ۵۲

۲۵-۲ تاثیر «نابهنگامی» درترکیب نیروی انسانی ۵۳

۲۶-۲ انگیزش کار نیروی انسانی و ترکیب نیروی انسانی ۵۴

۲۷-۲ ترکیب نیروی انسانی، محدودیت‌ها و موانع ۵۶

۲۸-۲ مدیریت زمان و ترکیب نیروی انسانی از آن ۵۷

۲۹-۲ نیازها، ترکیب نیروی انسانی و توسعه ۵۷

۳۰-۲ ترکیب نیروی انسانی مدیریت، شاخصی نو ۵۸

۳۱-۲ به کارگیری موثر نیروی انسانی و اهداف سازمانی ۵۹

۳۲-۲ مفهوم الگوی ترکیب نیروی انسانی ۶۰

۳۳-۲ مراحل عمده ترکیب نیروی انسانی ۶۲

۳۴-۲ خصوصیات الگوی ترکیب نیروی انسانی ۶۶

۳۴-۲ انواع الگوی ترکیب نیروی انسانی ۶۷

۳۴-۲ الگوی ترکیب نیروی انسانی آموزش وزارت امور اقتصادی و دارایی ۶۸

۳۵-۲ الگو ترکیب نیروی انسانی توسعه تکنولوژی ۷۰

۳۶-۲ الگوهای خاص ترکیب نیروی انسانی ۷۲

۳۷-۲ آشنایی مختصر با قلمرو مکانی پژوهش ۷۴

۱-۳۷-۲ دارایی و تاریخچه آن در ایران ۷۴

۲-۳۷-۲ هدف و وظایف کلی وزارت امور اقتصادی و دارائی ۷۵

۳-۳۷-۲ سیاستهای اقتصادی و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۷۷

۴-۳۷-۲ ویژگی‌های معاونت هزینه و خزانه‌داری کل کشور ۷۹

۳۸-۲ سوابق تحقیقات انجام شده ۸۳

فصل سوم:  روش اجرای پژوهش

۱-۳ مقدمه ۹۱

۲-۳ روش تحقیق ۹۱

۳-۳ جامعه آماری ۹۲

۴-۳  نمونه و روش نمونه گیری ۹۳

۵-۳  جمع آوری اطلاعات ۹۴

۶-۳  روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۹۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴   مقدمه ۹۹

۲-۴ روشهای آماری توصیفی ۱۰۰

۳-۴ روش های آماری استنباطی ۱۰۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۱-۵ مقدمه ۱۲۰

۲-۵ خلاصه تحقیق ۱۲۰

۳-۵ یافته ها و نتیجه گیری ۱۲۴

۴-۵ پیشنهادها ۱۲۶

۵-۵ محدودیت های تحقیق ۱۲۸

فهرست منابع

منابع فارسی ۱۳۱

منابع لاتین ۱۳۳

فهرست جداول

جدول ۱-۳: عوامل و سوالات مربوطه به پرسشنامه ۹۴

جدول ۱-۴: توزیع پاسخ دهندگان به تفکیک سمت ۱۰۰

جدول ۲-۴ توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سابقه کار ۱۰۲

جدول ۳-۴: توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تحصیلات ۱۰۳

جدول ۴-۴: شاخص های آماری مربوط به هر یک از سوالات پرسشنامه در وضعیت موجود سازمان ۱۰۶

جدول ۵-۴: شاخص های آماری و آزمون Z مربوط به هر یک از فرضیه های تحقیق ۱۰۸

جدول ۶-۴: مقایسه میزان تناسب عوامل ترکیب نیروی انسانی با اهداف کوتاه مدت سازمان ۱۱۲

جدول ۷-۴: مقایسه میزان تناسب عوامل ترکیب نیروی انسانی با اهداف میان مدت سازمان ۱۱۴

جدول ۸-۴: مقایسه میزان تناسب عوامل ترکیب نیروی انسانی با اهداف بلند مدت سازمان ۱۱۶

فهرست اشکال و نمودارها

نمودار ۱-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک سمت آنها ۱۰۱

نمودار ۲-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک سابقه کار ۱۰۳

نمودار ۳-۴ : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تحصیلات ۱۰۴

نمودار ۴-۴: وضعیت تناسب ترکیب نیروی انسانی با اهداف سازمان ۱۱۱

نمودار ۵-۴: مقایسه تناسب عوامل ترکیب نیروی انسانی در تحقق اهداف کوتاه مدت سازمان ۱۱۳

نمودار ۶-۴: مقایسه تناسب عوامل ترکیب نیروی انسانی در تحقق اهداف میان مدت سازمان ۱۱۵

نمودار ۷-۴: مقایسه تناسب عوامل ترکیب نیروی انسانی در تحقق اهداف بلند مدت سازمان ۱۱۷

نمودار ۸-۴: مقایسه تناسب عوامل ترکیب نیروی انسانی در تحقق اهداف بلند مدت سازمان ۱۱۸

پروژه نوسانات بهره‌وری و ارائه استراتژی‌های بهبود آن

پروژه نوسانات بهره‌وری و ارائه استراتژی‌های بهبود آن

Link: http://www.getf.ir/?p=17126

بروز رساني: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ در ۶:۴۹ ب.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

کد امنیتی *