پروژه گردشگری پایدار و اصول اساسی آن

۱۳۹۶/۰۴/۰۷
نويسنده:

پروژه گردشگری پایدار و اصول اساسی آن

گردشگری، سیاحت یا توریسم و نیز جهانگردی به طور کلی به عنوان مسافرت تفریحی در نظر گرفته می‌شود. هر چند که در سال‌های اخیر شامل هرگونه مسافرتی می‌شود که شخص به واسطه آن از محیط کار یا زندگی خود خارج شود. به کسی که گردشگری می‌کند گردشگر، سیاح یا توریست گفته می‌شود. واژه گردشگر از زمانی پدید آمد که افراد طبقه متوسط اقدام به مسافرت کردن نمودند. از زمانی که مردم توانایی مالی بیشتری پیدا کردند و عمرشان طولانی‌تر شد، این امر ممکن شد.

فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۶۸ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۶۴

پروژه گردشگری پایدار و اصول اساسی آن

مقدمه

واژه توریسم از نظر اتیمولوژی از کلمه tour  مشتق شده است به معنای سیرو سفر از یک نقطه به نقطه دیگر می‌باشد. توریسم در زبان فرانسه هم به معنی مسافرت به اطراف و اکناف و مشتق از کلمه tour است.(قره نژاد،۱۳۷۴ :۴۲ ).درکتاب   گردشگری(ماهیت و مفاهیم)   درباره ریشه  لغت گردشگری tourism  این گونه بیان شده است
این کلمه از کلمه tour  به معنای گشتن اخذ شده است که ریشه در لغت لاتین turns به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش داردکه از یو نا نی به اسپانیایی و فرانسه راه یافته است. در فرهنگ وبستر گردشگری به سفری  که در آن مسافرتی به مقصدی انجام می‌گیردوسپس بازگشتی به محل سکونت را در بر دارداطلاق می‌گردد. در فرهنگ لانگمن گردشگری به معنای مسافرت وتفریح برای سرگرمی‌معنا شده است در فرهنگ لاروس گردشگری به معنای برای تفریح (لذت یا رضایت ) آمده است.(پاپلی یزدی، سقایی،۱۳۸۵ :۱۸-۱۹).
توریسم براساس تعریف سازمان جهانی توریسم، به کلیه فعالیت‌های افرادی اطلاق می‌شود که به مکان‌هایی خارج از محیط عادی خود به منظور گذراندن ایام فراغت، انجام کار و سایر هدف‌ها، برای مدت کمتر از یک سال می‌روند. به این ترتیب، محور توریسم از مسافرت‌هایی که صرفاً به منظور گذراندن تعطیلات و سپری کردن چند روز برای دیدار دوستان و آشنایان و بازدید از مناطق جذاب انجام می‌گیرد، بسی فراتر می‌رود (زاهدی، ۱۳۸۵: ۴). توریسم مجموع پدیده‌ها و ارتباطات ناشی از کنش متقابل میان گردشگردان، سرمایه، دولت‌ها و جوامع میزبان، دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی، در فرایند جذب، حمل و نقل، پذیرایی و کنترل گردشگران و دیگر بازدیدکنندگان است ( Weaver,2000: 3).
گردشگری مجموعه مسافرت‌هایی را دربرمی‌گیرد که به منظور استراحت وتفریح یا دیگرفعالیت‌های شغلی ویا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام می‌گیرد وغیبت شخص گردشگر از محل سکونت دائم خود درطی این مدت موقتی وگذرا می‌باشد. بدیهی است کسانی که اقدام به مسافرت‌های شغلی منظمی‌بین محل کار و زندگی خود می‌کنند مشمول این تعریف نمی‌شود    (  Inskeep.2002  )
مفهوم توریسم و گردشگری با مفاهیمی‌همچون سیرو سفر، گذران اوقات فرافت،از شهری به شهر دیگررفتن و یا زیاد سفر کردن در آمیخته می‌با شد که معمولا این حر کت و جابجایی  به منظور آشنایی باملل دیگر وشناخت و کسب آگاهی ویا امور تجاری و مذ هبی انجام می‌گرفته است البته مفهوم جهانگردی در دنیای قدیم و جدید تغییراتی  یافته است زیرا در دنیای قدیم جهانگردی شامل فعالیت‌های خاصی همچون زیارت، سفرهای تجاری وبا زرگانی، سفر‌های ما جرا جو یانه سیا سی و اقتصادی بوده که در مقیاس اندک انجام می‌شده است.اما امروزه جهانگردی بعنوان یک مسئله مهم فرهنگی،اقتصادی،سیاسی،اجتماعی درسطوح ملی، جهانی مد نظر می‌باشد که  دارای اثرات مثبت و منفی می‌باشد.

واژگان کلیدی:

مبانی گردشگری
اصول گردشگری
نظریه های گردشگری
اهداف صنعت گردشگری

توسعه پایدار گردشگری به عنوان یکی از مهمترین راهبردها در برنامه ریزی توسعه است. توسعه پایدار شرط اساسی تأمین زندگی امن و پایدار است که به منظور به حداقل رساندن اتلاف منابع، تخریب محیط، و بی ثباتی اجتماعی تلاش می کند این مفهوم بهدنبال حل مشکلات اساسی در خصوص عدالت، نیازهای اقتصادی جمعیت زاغه نشین و محدودیت های اجتماعی و تکنولوژی توان محیطی در رفع نیازهای نسل کنونی و آینده میباشد. توسعه پایدار، توسعهای است که نیازهای نسل کنونی را بدون به مخاطره انداختن توانایی های نسل های آینده در بر طرف کردن نیازهای شان تأمین کند. توسعه پایدار گردشگری نیازمند صبر، تلاش وتعهد دراز مدت است.

صنعت گردشگری به ویژه اکوتوریسم فعالیتی است که امروزه مورد توجه بسیاری از دولت ها قرار گرفته است و در حال حاضر یکی از پر درآمدترین بخش های اقتصاد جهانی است. همچنین در سطح ملی، اقتصاددانان آنرا سومین پدیده اقتصادی پویا و رو به رشد پس از صنعت نفت و خودروسازی می دانند که به عنوان نیاز اساسی کشور مطرح می شود. از این روبررسی جوانب توسعه پایدار این صنعت در مناطق مختلف کشور ضرورت دارد. توسعه پایدار گردشگری، یک جابجایی از رویکردهای سنتی اقتصاد نئوکلاسیک در زمینه توسعه گردشگری، به یک رویکرد کلی نگرتر را نشان می دهد که در آن نه تنها نیازهای بازار مورد توجه است، بلکه نیازهای جامعه و محیط زیست طبیعی نیز مورد توجه و تاکید قرار میگیرد.

فهرست مطالب

 اصول و مبانی گردشگری

۲-۱- واژه شناسی توریسم۹

۲-۲- مفهوم توریسم۱۰

۲-۳-تعریف جهانگردی ۱۰

۲-۴- مهم¬ترین دیدگاه‌های ارائه شده درزمینه گردشگری۱۱

۲-۴-۱- جهانی شدن۱۱

۲-۴-۲- فرهنگ پذیری ۱۲

۲-۴-۳- نوسازی ۱۲

۲-۴-۴- سلسله مراتب نیازها وتوریسم ۱۲

۲-۴-۵-  انگیزش۱۳

۲-۴-۶- نظریه عطایای الهی۱۳

۲-۴-۷- نظریه هزینه نسبی۱۳

۲-۴-۸- نظریه مزیت مطلق و دانش فنی۱۳

۲-۴-۹- نظریه شرایط تقاضا

۱۳   ۲-۵-  اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌و سازمان جهانی گردشگری۱۷

۲-۶-  انواع گردشگری۱۸

۲-۶-۱-توریسم معمولی۱۸

۲-۶-۲-توریسم بر مبنای طبیعت۱۹

۲-۶-۳- توریسم ماجراجویانه ۱۹

۲-۶-۴-توریسم محصور۱۹

۲- ۶- ۵- توریسم سلامتی۱۹

۲- ۶-۶- توریسم مصرفی۱۹

۲- ۶-۷- اکوتوریسم ۲۰

۲-۶-۸- جهانگردی بر مبنای هدف از مسافرت جهانگردان۲۰

۲-۶-۹- جهانگردی برمبنای مبدأ جهانگردان۲۰

۲-۶-۱۰- جهانگردی بر مبنای سطح درآمد جهانگردان۲۰

۲-۶-۱۱- توریسم تفریحی ۲۱

۲-۶-۱۲-توریسم شهری ۲۱

۲-۶-۱۳- توریسم طبیعت گرا ۲۲

 ۲-۷- اهداف گردشگران۲۳

۲-۸- شهر و توریسم ۲۳

۲-۹-  ویژگی‌های بارز صنعت توریسم ۲۴

۲-۱۰- برنامه ۲۴

۲-۱۰-۱- پیشینه برنامه ریزی ۲۴

۲- ۱۰- ۲- تعریف برنامه ریزی۲۵

۲- ۱۰-۳- سطوح برنامه ریزی توریسم۲۶

۲-۱۱- توریسم پایدار۲۷

۲- ۱۱-۱- پیشینه مفهوم توسعه پایدار۲۷

۲- ۱۱-۲- تعاریف توسعه پایدار۲۸

۲- ۱۱-۳- ابعاد توسعه پایدار۲۹

۲- ۱۱-۴- ارتباط گردشگری پایدارو توسعه پایدار۳۱

۲- ۱۱-۵- اصول توریسم پایدار۳۱

۲-۱۱-۵ -۱ -مشارکت ۳۱

۲-۱۱- ۵-۲-حضور ذینفع‌ها۳۲

۲-۱۱-۵-۳ –  اشتغال برای افراد محلی۳۲

۲-۱۱-۵-۴- ارتباطات بازر گانی ۳۲

۲-۱۱-۵-۵ – پایداری منابع۳۲

۲-۱۱-۵-۶ – هماهنگی در هدف‌ها۳۲

۲-۱۱-۵-۷ – همکاری ۳۳

۲-۱۱-۵-۸ – ظرفیت پذیرش ۳۳

۲-۱۱-۵-۹ – نظارت و ارزشیابی ۳۳

۲-۱۱-۵-۱۰ -پاسخگویی ۳۴

۲-۱۱-۵-۱۱- آموزش ۳۴

۲-۱۱-۵-۱۲- حفظ هویت ۳۴

۲- ۱۱- ۶ – اصول اساسی توسعه پایدارگردشگری۳۴

۲-۱۲- نقش گردشگری در اقتصاد وایجاد اشتغال۳۶

۲-۱۳- پیامد‌های اجتماعی – فرهنگی توریسم۳۹

۲-۱۴- ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی۴۱

۲-۱۵- آینده صنعت توریسم      ۴۵

۲- ۱۶- درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان۴۸

منابع

 

پروژه گردشگری پایدار و اصول اساسی آن
پروژه گردشگری پایدار و اصول اساسی آن

 

Link: http://www.getf.ir/?p=18031

بروز رساني: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ در ۸:۴۸ ب.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

کد امنیتی *