کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت

ارسال شده در: کنفرانس و همایش | ۰

کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت

کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت

محورهای همایش :
· فلسفه و دین

– فلسفه رویکرد معنوی به گردشگری

– تبیین مولفه های مادی و معنوی گردشگری

– جایگاه معنویت در گردشگری از دیدگاه ادیان

– گردشگری با رویکرد معنوی در جامعه پسامدرن

– مطالعات تطبیقی در حوزه فلسفه و دین با رویکرد معنوی به گردشگری

– کنکاش پیرامون موضوع سیر آفاق و انفس در ادبیات و مفاهیم دینی

· روان شناسی و اخلاق

– رابطه اخلاق فردی و اجتماعی با رویکرد معنوی به گردشگری

– حقوق شهروندی با رویکرد معنوی به گردشگری

– شاخص های معنویت در کدهای اخلاق جهانی گردشگری

– معنویت و سلامت جسمی و روحی گردشگر

– تبیین انگیزه های مادی و معنوی سفر

– ویژگی های روان شناختی تأثیرگذار بر عوامل رانشی معنوی گردشگران

· فرهنگ و جامعه

– رابطه متقابل رویکرد معنوی به گردشگری و فرهنگ و سبک زندگی

– تعامل جوامع میزبان و میهمان با رویکرد معنوی به گردشگری

– تاثیر عناصر منظر در ارتقای معنویت در گردشگری

– نقش رسانه در تقویت رویکرد معنوی به گردشگری

– گردشگری، معنویت و صلح و دوستی

– گردشگری و تجربه های معنوی

– مطالعات تطبیقی در حوزه فرهنگ و جامعه شناسی با رویکرد معنوی به گردشگری

· مدیریت و اقتصاد

– برنامه ریزی و توسعه مقاصد گردشگری با رویکرد معنوی

– الگوهای نوین مدیریتی در گردشگری با رویکرد معنوی

– ظرفیت سازی اجتماعی، نهادی و سازمانی در گرشگری با رویکرد معنوی

– فرصتهای اقتصادی گردشگری با رویکرد معنوی

– رقابت پذیری و الگوهای نوین بازاریابی در گردشگری با رویکرد معنوی

– مولفه های برند گردشگری با رویکرد معنوی

– ارزشیابی اقتصادی رویدادهای معنوی در گردشگری

– مطالعات تطبیقی در حوزه مدیریت و اقتصاد با رویکرد معنوی به گردشگری

– آینده پژوهی گردشگری با رویکرد معنوی

– عوامل کششی معنوی مقاصد گردشگری

برگزار کنندگان: دانشگاه علم و فرهنگ
مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۴ دی ۱۳۹۴
تاریخ برگزاری همایش: ۷ و ۸ بهمن ۱۳۹۴
سایت همایش: www.icts2016-usc.ir/fa
تلفن تماس دبیرخانه: ۰۲۱۴۴۲۱۴۷۴۵
آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ
محل برگزاری: تهران
ایمیل: info@icts2016-usc.ir
منبع : ایران کنفرانس

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *