موقع خوابیدن مراقب قلب خود باشید

پزشکی و سلامتی

موقع خوابیدن مراقب قلب خود باشید ۱- برخی افراد عادت دارند روی شکم یا پهلوی چپ بخوابند؛ در این وضعیت وزن بدن روی قلب فشار وارد می کند. این در حالی است که این عضو حیاتی بدن باید به روند همیشگی پمپاژ کردن خون ادامه دهد. ۲ – این بار اضافه باعث فرسودگی سریع تر […]