فراخوان مقاله اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران

ارسال شده در: کنفرانس و همایش | ۰

فراخوان مقاله اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران محورهای همایش ۱- ساختار بازار ۱-۱- درجه رقابت یا انحصار بازار ۱-۲- تمرکز ۱-۳- صرفه ­های مقیاس ۱-۴- موانع ورود ۱-۵- تمایز کالا ۱-۶- قدرت بازاری ۱-۷- تبانی و کارتل ۲- ادغام … ادامه یافت