نقش خانواده ها در پیشگیری از اعتیاد الکل نوجوانان

ارسال شده در: پزشکی و سلامت | ۰

نقش خانواده ها در پیشگیری از اعتیاد الکل نوجوانان خانواده ها نقش بسیار مهمی در رفتار و شخصیت نوجوانا دارند. با توجه به اینکه نوجوانان در سن بسیار حساسی هستند می بایست خانواده ها از آنها غافل نباشند. نقش والدین … ادامه یافت