دانلود ترجمه مقاله بهبود سطح مدیریت زنجیره تأمین SCM

ارسال شده در: مقالات ترجمه شده | ۰

دانلود ترجمه مقاله بهبود سطح مدیریت زنجیره تأمین SCM عنوان انگلیسی مقاله: Improving the execution of supply chain management in organizations عنوان فارسی مقاله: بهبود اجرای مدیریت زنجیرۀ تأمین در سازمان ها دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد … ادامه یافت

دانلود ترجمه مقاله پشتیبانی سازمانی برای مدیریت و موفقیت اجرای پروژه

ارسال شده در: مقالات ترجمه شده | ۰

دانلود ترجمه مقاله پشتیبانی سازمانی برای مدیریت و موفقیت اجرای پروژه عنوان انگلیسی مقاله: Influence of different components of organizational support for project management on success of the project realization in institute of public health عنوان فارسی مقاله: تاثیر مولفه … ادامه یافت

دانلود ترجمه مقاله نوآوری در مدیریت بازار با بکارگیری هوش کسب و کار

ارسال شده در: مقالات ترجمه شده | ۰

دانلود ترجمه مقاله نوآوری در مدیریت بازار با بکارگیری هوش کسب و کار عنوان انگلیسی مقاله: Innovation in Market Management By Utilizing Business Intelligence عنوان فارسی مقاله: نوآوری در مدیریت بازار با بکارگیری هوش کسب و کار: معرفی چارچوب پیشنهادی دسته: مدیریت … ادامه یافت

دانلود ترجمه مقاله ادغام سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری DSS

ارسال شده در: مقالات ترجمه شده | ۰

دانلود ترجمه مقاله ادغام سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری DSS عنوان انگلیسی مقاله: Integrating Decision Support Systems in Organizations عنوان فارسی مقاله: ادغام سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری در سازمان ها دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات … ادامه یافت

دانلود ترجمه مقاله ارتباطات درون سازمانی و رهبری با رویکرد تعاملی

ارسال شده در: مقالات ترجمه شده | ۰

دانلود ترجمه مقاله ارتباطات درون سازمانی و رهبری با رویکرد تعاملی عنوان انگلیسی مقاله: Intra-organizational communication and leadership عنوان فارسی مقاله: ارتباطات درون سازمانی و رهبری: رویکرد تعاملی دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: … ادامه یافت

دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش در رآکتور های اتمی

ارسال شده در: مقالات ترجمه شده | ۰

دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش در رآکتور های اتمی عنوان انگلیسی مقاله: Knowledge Management in Fast Reactors عنوان فارسی مقاله: مدیریت دانش در رآکتورهای سریع دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۷ لینک دریافت … ادامه یافت

دانلود ترجمه مقاله توانمندسازی سازمانی مدیریت منابع انسانی

ارسال شده در: مقالات ترجمه شده | ۰

دانلود ترجمه مقاله توانمندسازی سازمانی مدیریت منابع انسانی عنوان انگلیسی مقاله: Organisational and psychological empowerment in the HRM-performance linkage عنوان فارسی مقاله: توانمندسازی سازمانی و روان شناختی در پیوند بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD … ادامه یافت

دانلود ترجمه مقاله رفتار شهروندی سازمانی (OCB)

ارسال شده در: مقالات ترجمه شده | ۰

دانلود ترجمه مقاله رفتار شهروندی سازمانی (OCB) عنوان انگلیسی مقاله: Organizational citizenship behavior عنوان فارسی مقاله: رفتار شهروندی سازمانی دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۲ لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود ترجمه … ادامه یافت

دانلود ترجمه مقاله تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

ارسال شده در: مقالات ترجمه شده | ۰

دانلود ترجمه مقاله تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی عنوان انگلیسی مقاله: Impact of Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior on Turnover Intentions of Call Center Personnel in Pakistan عنوان فارسی مقاله: تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی روی قصد جابجایی … ادامه یافت

دانلود ترجمه مقاله بررسی الگو و مدیریت استراتژی

ارسال شده در: مقالات ترجمه شده | ۰

دانلود ترجمه مقاله بررسی الگو و مدیریت استراتژی عنوان انگلیسی مقاله: Lessons from the Evolution of the Strategy Paradigm عنوان فارسی مقاله: درس هایی از سیر تکامل الگو استراتژی دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه … ادامه یافت

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

ارسال شده در: مقالات ترجمه شده | ۰

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی عنوان انگلیسی مقاله: Measuring HRM and organizational performance, concepts, issues, and framework عنوان فارسی مقاله: ارزیابی مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی: مفاهیم، موضوعات و چارچوب دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه … ادامه یافت

دانلود ترجمه مقاله فراتحلیل SWOT معرفی ابزار برنامه ریزی استراتژیک

ارسال شده در: مقالات ترجمه شده | ۰

دانلود ترجمه مقاله فراتحلیل SWOT معرفی ابزار برنامه ریزی استراتژیک عنوان انگلیسی مقاله: Meta-SWOT: introducing a new strategic planning tool عنوان فارسی مقاله: فراتحلیل SWOT: معرفی یک ابزار برنامه ریزی استراتژیک دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات … ادامه یافت

دانلود ترجمه مقاله نقش جنسیت و رابطه بین استرس و رضایت شغلی

ارسال شده در: مقالات ترجمه شده | ۰

دانلود ترجمه مقاله نقش جنسیت و رابطه بین استرس و رضایت شغلی عنوان انگلیسی مقاله: Moderating effects of gender and organizational level between role stress and job satisfaction among hotel employees عنوان فارسی مقاله: تعدیل اثرات جنسیت و سطح سازمانی بین استرس … ادامه یافت

دانلود ترجمه مقاله تحقیق عملیاتی در مدیریت صنایع

ارسال شده در: مقالات ترجمه شده | ۰

دانلود ترجمه مقاله تحقیق عملیاتی در مدیریت صنایع عنوان انگلیسی مقاله: Operations Research In Engineering Management عنوان فارسی مقاله: تحقیق عملیاتی در مدیریت صنایع دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۵ لینک دانلود رایگان … ادامه یافت

دانلود ترجمه مقاله طراحی و ارزیابی ایفای نقش آنلاین در مدیریت تعارض

ارسال شده در: مقالات ترجمه شده | ۰

دانلود ترجمه مقاله طراحی و ارزیابی ایفای نقش آنلاین در مدیریت تعارض عنوان انگلیسی مقاله: Designing and evaluating an online role play in conflict management عنوان فارسی مقاله: طراحی و ارزیابی ایفای نقش آنلاین در مدیریت تعارض دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه … ادامه یافت