راز نقاشی هایی که در حین صحبت تلفنی میکشیم چیست؟

ارسال شده در: متفرقه | ۰

راز نقاشی هایی که در حین صحبت تلفنی میکشیم چیست؟ آیا شما هم نزدیک گوشی تلفن خود در حین صحبت، کاغذ و قلم می گذارید و اشکال درهم و برهم می کشید؛ اکنون از این راز پرده برداری شده است. … ادامه یافت