دانلود رایگان پروژه AVR ساعت دیجیتال Seven Segment

ارسال شده در: دانلود رایگان | ۰

دانلود رایگان پروژه AVR ساعت دیجیتال Seven Segment پروژه ترجمه شده ساخت ساعت دیجیتال با کمک ATMega16 و Seven Segment پروژه به زبان C و توسط کامپایلر AVR Studio 5 نوشته شده است ، پروژه شامل توضیحات ،دیاگرام اتصال قطعات و کد برنامه … ادامه یافت