چگونگی تاثیر معدل دانش‌آموزان در پذیرش کنکور

مدرسه و کنکور

چگونگی تاثیر معدل دانش‌آموزان در پذیرش کنکور قانون اصلاح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها ابلاغ شد. سوابق تحصیلی در کنکور امسال به صورت مثبت اعمال می‌شود اما نحوه تأثیرگذاری معدل در پذیرش کنکور به چه صورت است؟ در اصلاح برخی مواد این قانون آمده است: سابقه تحصیلی: نمرات تعدادی از دروس دوره متوسطه دوم […]