دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت تضاد

ارسال شده در: دانلود رایگان | ۰

  دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت تضاد هدف: سبک مدیریت تضاد افراد را روشن می سازد. نحوه تکمیل: تصور کنید که در یک موقعیت کاری با مخالفت سرپرست مستقیم خود مواجه شده اید سپس نشان دهید در مقابله با شرایطی که … ادامه یافت