چگونه بدن در مقابل واکنش ها به دفاع از خود برمیخیزد؟

ارسال شده در: پزشکی و سلامت | ۰

چگونه بدن در مقابل واکنش ها به دفاع از خود برمیخیزد؟   بدن دارای چرخه بسیار پیچیده ای است که به عنگام برخورد با آسیب های جسمانی از خود دفاع میکند. تب اگر چه می‌تواند موجب ناراحتی ما شود ولی … ادامه یافت