تحقیق کارآموزی حسابداری آژانس هواپیمایی

ارسال شده در: گزارش کارآموزی | ۰

تحقیق کارآموزی حسابداری آژانس هواپیمایی این گزارش کارآموزی به همراه ثبت های حسابداری مربوط توسط فاطمه سهیل تهیه شده است…از آنجایی که حسابداری و سیستم دفاتر هواپیمایی شبیه به یکدیگر است در امر کارآموزی حسابداری در این دفاتر ثبت های … ادامه یافت