فراخوان مقاله کنفرانس ریاضی ایران در شهریور ۹۵

ارسال شده در: کنفرانس و همایش | ۰

فراخوان مقاله کنفرانس ریاضی ایران در شهریور ۹۵ آمار و احتمال آموزش ریاضی و تاریخ ریاضی آنالیز آنالیز عددی ترکیبیات، نظریه گراف و رمز تحقیق در عملیات، بهینه سازی و نظریه کنترل (واپایش) ریاضیات مالی جبر علوم کامپیوتر معادلات دیفرانسیل … ادامه یافت