ارتقای کیفیت هنرستان ها با افزایش ساعات مهارتی دروسارتقای کیفیت هنرستان ها با افزایش ساعات مهارتی دروس

ارتقای کیفیت هنرستان ها با افزایش ساعات مهارتی دروس

زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان  گفت : از آنجایی که همه دروس شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش باید منجر به یک مهارت شود، حتما باید تدریس دروس با کارهای عملی همراه باشد، به همین جهت است که به طور کلی آموزش در این مدارس مبتنی بر آموزش های مهارتی و کارگاهی است. البته با توجه به تنوع رشته های شاخه فنی و حرفه ای، متناسب با هر رشته کارهای عملی و کارگاهی تعریف می شود، مثلا در زمینه کشاورزی کارهای عملی معمولا در مزرعه صورت می گیرد اما در زمینه رشته خدماتی مثل حسابداری کارهای عملی در کارگاه های مدرسه امکان پذیراست.
وی ادامه داد : در چند سال اخیر در تالیف کتاب های درسی سعی شده دروس همراه با فعالیتهای عملی باشد، در هین راستا در آموزش معلمان برای تدریس این کتاب ها تاکید بر وجه عملی آموزش ها است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: با توجه به اینکه ساختار 3-3-6 اکنون وارد دوره دوم متوسطه شده است و امسال پایه دهم خالی است، سال بعد پایه یازدهم و سال بعدش پایه دوازدهم خالی می شود ، وقتی که سه پایه دوره دوم متوسطه تکمیل شود، دوره پیش دانشگاهی به طور طبیعی حذف خواهد شد نه اینکه پیش دانشگاهی به فنی و حرفه ای اضافه شود. درواقع در ساختار جدید کل دوره های تحصیلی 12 ساله می شوند در حالیکه در ساختار فعلی دانش آموزان در پایه یازدهم دیپلم می گیرند و کسانی که می خواهند به دانشگاه راه پیدا کنند، باید پایه 12 یا همان پیش دانشگاهی را طی کنند اما بعد ازاینکه ساختار جدید مستقر شد چه فنی و حرفه ای چه کاردانش و چه نظری همه دوره تحصیلشان 12 ساله خواهد شد و پیش دانشگاهی حذف می شود و امکان حضور دانش آموزان فنی و حرفه ای و کاردانش مستقیم به رشته های کارشناسی دانشگاه ها میسر میشود.
وی با بیان اینکه هنرستان ها سه ساله می شوند در پایان خاطر نشان کرد: با افزایش ساعات مهارتی کیفیت هنرستان ها افزایش می یابد.اکنون دانش آموزان در هنرستان ها 43 واحد عمومی و 53 واحد تخصصی را دارند، سال آینده نیز این تناسب برقرار است اما ساعات مهارتی افزایش می یابد به همین جهت ارتقای کیفیت انجام می گیرد.

برچسب‌ها:, , ,