بررسی ارزش های اخلاقی قرآنبررسی ارزش های اخلاقی قرآن

مقدمه
پرورش فضایل اخلاقی یکی از مهم ترین اهداف والای رسالت پیامبران خدا بوده است،تا انسان درمسیر کمال،که علت غایی آفرینش است،قرار گیردوپیابر عظیم الشان اسلام (ص)با اشاره به فلسفه بعثت خویش درحدیثانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق بدان تصریح فرموده اند به گواه تاریخ،اخلاق علمی است که دربهبود روابط انسان با خدا واعضای جامعه بسیار نقش آفرین وتاثیر گذار

دانلودافزودن دیدگاه