دانلود اصول آموزش و پرورش خلاقیت

ارسال شده در: تمرین و سوالات دانشجویی | ۰

دانلود اصول آموزش و پرورش خلاقیت

فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۶۱ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل۱۷۵

دانلود پایان نامه

بررسی اصول آموزش و پرورش خلاقیت

دانلود بررسی اصول آموزش و پرورش خلاقیت

مقدمه:

در این پایان نامه در مورد ساختار مغز و عملکرد آن انواع و ابعاد تفکر بحث شده است. سپس تعاریف خلاقیت از دیدگاههای مختلف و سپس فرایند خلاقیت و نظریه‌های مطرح در این زمینه که چگونه به مرور زمان این نظریات شکل واقع‌بینانه‌تری به خود می‌گیرند مورد بررسی قرار گرفتند بعد از بیان مقدمات مطلب در مورد خلاقیت، به خصوصیات افراد خلاق توجه شده است تا به صورت ملموس‌تری با کم و کیف ویژگیهای افراد خلاق آشنایی پیدا کنیم و نیازهای آنها را بشناسیم با عواملی که باعث تقویت و رشد بیش از بیش افراد در این زمینه می‌شود آشنا شویم. و از زوایای گوناگون درونی و بیرونی شرایط محیطی مفید و مؤثر، در رشد خلاقیت مورد بررسی قرار گرفته شده است.

شیوه‌ها و تکنیکهایی که بعد از شناخت این عوامل می‌توان برای بهبود و تربیت بهتر افراد بکار برد را نام بردیم تا با توجه به اهمیت موضوع خلاقیت زمینه ای باشد برای سوق دادن جریان تعلیم و تربیت به سمت آموزش پویا ، تا فراگیر فعالانه در جریان آموزش شرکت کند و با مهیا شدن زمینه های بروز ایده های نو و بدیع توانائی خلاقیت و آفرینندگی را در خویش بارور کند . و در دوران تحصیل و زندگی این توانائی را بکار گیرد . با توجه به این مهم است که ضرورت شناخت شیوه ها و تکنیکهای درست و مناسب آموزش و تعلیم و تربیت افراد در مراکزی چون آموزش و پرورش و دانشگاه بیش از پیش اهمیت می یابد . زیرا می تواند اساس شکوفائی استعدادها و توانائیهای افراد را به نحو مطلوب فراهم سازد.برای تاکید بیشتر بر اهمیت آموزش خلاقیت ، آموزش عمومی خلاقیت ، آموزش خلاقیت در جهان و با تاکید بیشتر آموزش خلاقیت در کودکان مورد بحث قرار گرفته است . نکات قابل توجه در آموزش دانش آموزان آنچه مربی باید در رابطه مد نظر داشته باشدو محتوای درسی که برای این آموزش موثر است از موارد توجه در این تحقیق است . اصول اساسی که در پرورش آن لازم است را ذکر کردیم .

 بعضی از عوامل به عنوان عوامل خاص، مورد تأکید بیشتر قرار گرفته تا بتوان پا به های یک کار خوب را پی‌ریزی کرد.و وجود یا عدم وجود آنها را مانعی برای پیشرفت در زمینه خلاقیت احساس نکرد. بدین ترتیب، معیارهای زیادی برای کار ایجاد شده و موانع فکری زیادی هم بر طرف می‌شود. مثلاً داشتن سن بالا یا عدم تحصیلات رسمی، زن یا مرد بودن، مانعی برای کارهای خلاقانه محسوب نمی‌شود. حتی فرد می‌تواند با تلاش و مداومت زیاد، بر فشارهای اجتماعی نیز فائق آید. و به اهداف خود در این زمینه جامه عمل بپوشاند.

در ادامه با تأثیر خلاقیت بر عوامل مختلفی که پیرامون زندگی خودمان وجود دارند و هر کدام زمینه مساعدی را برای شکوفائی فرد و جامعه فراهم می‌سازد آشنا می‌شویم. مانند خلاقیت و حل مسئله که چه کاربردهای عملی در زندگی می‌تواند داشته باشد و یا خلاقیت پیشرفت تحصیلی و نیز توسعه اقتصادی که توسعه‌ای انجام نمی‌گیرد مگر اینکه افراد یک جامعه به اصول آن مجهز باشند. و از جمله اصول اولیه‌اش پرورش روحیه تفکر خلاق است. و خلاقیت و هنر که درک لطافت را در روح افراد جامعه می‌دمد و در ادامه با شرایطی که قدرت تصور خلاق را به حداکثر می‌رساند و با نقش بسیار مهم محرک عاطفی در پرورش خلاقیت آشنا می‌شویم مطلب بعدی موانع رشد خلاقیت است. که در صورت عدم توجه به نکاتی که باعث تقویت خلاقیت می‌شود ناخودآگاه زمینه از بین بردن خلاقیت را در افراد جامعه ایجاد خواهیم کرد.

و در ادامه مطلب به تأثیر عامل شانس پرداخته شده است که تلاشی بی‌ثمر نمی‌ماند. در اکثر موارد که اراده انسان موانع موجود را به تسلیم وامی‌دارد و نکته قابل ذکر اینکه خلاقیت فقط برای کارهای هنری و اقتصادی که بیشتر عین و مملوسند بکار نمی‌رود بلکه می‌تواند یک طرز تفکر باشد که فرد بر اساس آن بر مسائل و مشکلات فردی و خانوادگی و جامعه خود فائق می‌آید.

و بحث آخر سابقه پژوهش در خارج از کشور و در ایران را شامل می‌شود. در مجموع براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده از زمینه خلاقیت نکات زیر در درک و توسعه بهتر مفهوم خلاقیت اهمیت ویژه‌ای دارد.

۱ـ خلاقیت امری توسعه‌پذیر است.

۲ـ خلاقیت امری فردی است و ارزشیابی خلاقیت با ارزشیابی توانایی‌های فردی توأم است.

۳ـ خلاقیت از طریق حساسیت در درک مسائل قابل توسعه است.

۴ـ خلاقیت از طریق آزمایش تجربه و کنکاش رشد می‌کند.

۵ـ اندیشه تخیلی و تفکر مبتکرانه موجب برانگیختگی قدرت خلاقیت می‌شود.

۶ـ خلاقیت با استقلال فکر و اعتماد به نفس همراه است. از اینرو برخورداری از اعتماد به نفس فردی برای رشد خلاقیت امری ضروری است.

۷ـ خلاقیت از طریق بیان احساسات و تجربیات شخص غنی‌تر می‌گردد.

۸ـ خلاقیت کنجکاوی برای داشتن و تجربه بسیاری از امور است.

کلمات کلیدی:

آموزش خلاقیت

پرورش خلاقیت

خلاقیت از دیدگاههای مختلف

پیشینه آموزش خلاقیت در ایران

فهرست مطالب

مقدمه۳

بیان مسئله ۶

ضرورت و اهمیت حرکت به سوی خلاقیت ۸

اهداف تحقیق ۱۰

تعریف مفاهیم و واژه ها۱۲

مقدمه۱۷

ساختار مغز و عملکرد آن۱۸

تعاریف خلاقیت :۲۵

۱ . نگرشهای خاستگاهی :۲۶

۲ . نگرشهای فرایندی :۲۷

رابطه هوش و خلاقیت ۳۱

فرایند خلاقیت :۳۶

          مراحل والاس ۳۷

          مراحل اسبورن ۳۹

          مراحل تورنس ۴۱

نظریه های خلاقیت :۴۲

۱٫  نظریه های جهان باستان۴۲

۲٫ نظریه های جدید فلسفی ۴۴

۳٫ نظریه های روان شناسی  ۴۵

۴٫ روانکاوی جدید ۴۶

خصوصیات افراد خلاق ۴۹

نیازهای افراد خلاق ۵۶

عوامل موثر در خلاقیت۵۸

          هوش ۵۹

          ویژگیهای شخصیتی۶۱

          خانواده۶۳

          مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقیت ۶۵

نقش انگیزه های درونی و بیرونی در خلاقیت۶۹

تاثیرات عوامل خاص بر خلاقیت :۷۰

          سن ۷۰

          جنس۷۱

          ارزشها و فشارهای اجتماعی ۷۱

          تحصیلات۷۲

          نقش کوشش در خلاقیت۷۲

شرایط محیطی مطلوب برای خلاقیت ۷۳

تکنیکهای خلاقیت و نو آوری۷۴

        یورش فکری۷۵

      مدل سینکتیکس ۷۷

      تکنیک دلفی … ۷۸

آموزش خلاقیت ۸۷

 الف : آموزش و پرورش عمومی خلاقیت۸۷

         آموزش خلاقیت در جهان ۸۸

  ب : آموزش خلاقیت در کودکان و دانش آموزان ۸۹

     نکات قابل توجه در آموزش خلاقیت به فراگیران۹۳

    آنچه مربی برای پرورش فکر خلاق باید انجام دهد  ۹۶

    محتوای درسی فراگیر و ارتباط آن با خلاقیت  ۹۹

اصول اساسی در پرورش خلاقیت ۱۰۷

عوامل موثر در پرورش خلاقیت ۱۰۸

نقش امنیت و آزادی روانی در خلاقیت ۱۱۳

خلاقیت و حل مسئله ۱۱۵

خلاقیت و پیشرفت تحصیلی  ۱۱۷

خلاقیت و هنر ۱۱۸

خلاقیت و توسعه اقتصادی ۱۲۱

اثر محرک عاطفی در خلاقیت ۱۲۲

شرایط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقیت ۱۲۶

موانع خلاقیت ۱۲۸

عامل شانس در کاوش در مسیر خلاقیت ۱۲۷

با تصور خلاق می توان روابط شخصی را بهبود بخشید۱۳۹

سوابق پژوهش در ایران ۱۴۱

سوابق پژوهش در خارج ۱۴۳

نتیجه گیری و جمع بندی۱۴۷

منابع

دانلود بررسی اصول آموزش و پرورش خلاقیت

پشتیبانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *