سایت

دریافت فایل

دانلود تحقیق الگوبرداری از شهرهای الکترونیکی برتر با فرمت ورددانلود تحقیق الگوبرداری از شهرهای الکترونیکی برتر با فرمت ورد

هدف از این تحقیق بررسی الگوبرداری از شهرهای الکترونیکی برتر با فرمت docx در قالب 43 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


 هدف از این تحقیق بررسی الگوبرداری از شهرهای الکترونیکی برتر با فرمت docx در قالب 43 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

رویکرد الگوبرداری

مقدمه

معرفی چند شهر الکترونیکی نمونه در سطح دنیا

شهر الکترونیکی بريزبان

شهر الکترونیکی بوستون

شهر الکترونیکی ایندیاناپلیس

شهر الکترونیکی لندن

شهر الکترونیکی تورنتو

بحث و بررسی برنامه های راهبردی شهرهاي مختلف جهان براي تحقق شهرداري دیجیتالی

مقايسه وتحليل شهرداری های ديجيتالی برتر

منابع

 

 

 

هر چند که تجربیات گوناگونی در رابطه با شهرهای مختلف در مورد پیاده سازی شهر الکترونیک صورت گرفته است یا هم اکنون در حال شکل گیری است، ولی نمونه های اندکی در ادبیات جهانی و ایران در این رابطه دیده می شود. در هر حال از آنجا که شباهت ها و سطوح مورد بحث در شهر سازی الکترونیک و مراحل توسعه آن با ایجاد شهرهای الکترونیک مشاهده می شود، بنابراین می توان از برخی از تحقیقات مربوط به شهر الکترونیک، مراحل گسترش و سطوح خدمات ارائه شده در آن ها تعمیم دهی آن به شهر الکترونیک استفاده کرد.

 

 

 

 از سوی دیگر، رویکرد های مرتبط با پیاده سازی شهر الکترونیک یا گردشگری الکترونیک در مناطق شهری در کشورهای مختلف متفاوت است که علت این امر را نیز شرایط خاص سیاسی و اقتصادی و وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات هر کشور و حتی شهر های موجود در آن می دانند. البته شایان ذکر است که سیاست ها و برنامه های پیش بینی شده اولیه جهت ایجاد شهرهای الکترونیک در کشورهای گوناگون می تواند مورد استفاده قرار داده شود و در مرحله تعیین و تدوین خدمات مورد نیاز شهرسازی الکترونیک و معیارها و مولفه های دیده شده در فرآیند برنامه ریزی و طرح ریزی آن ها، می توان این موارد را لحاظ کرد.  


برچسب‌ها: