سایت

دریافت فایل

دانلود تحقیق تعریف وفاداری با فرمت ورددانلود تحقیق تعریف وفاداری با فرمت ورد

هدف از این تحقیق بررسی تعریف وفا داری با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


هدف از این تحقیق بررسی تعریف وفا داری با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

فهرست مطالب
 تعریف وفاداری    
 انواع وفاداری    
 تاریخچه وفاداری    
 وفاداری مشتری    
 عوامل تاثیرگذار بر وفاداری    
 شاخص های سنجش وفاداری مشتریان    
 رابطه میان وفاداری کارکنان و وفاداری مشتری    
 رابطه میان رضایت مشتری و وفاداری مشتری    
 رضایت و وفاداری    
 جنبه های مختلف رابطه رضایت و وفاداری    
 عوامل اثرگذار بر رابطة رضایت و وفاداری    
 پیشینه مطالعاتی تحقیق    
 پیشینه داخلی تحقیق    
 پیشینه خارجی تحقیق    

 

 

 

اندیشمندان مختلف، تعاریف متعددی برای وفاداری ارائه کرده اند، که این موضوع باتوجه به مفهوم چندبُعدی و پیچیده وفاداری قابل قبول است. معروف ترین تعریف قابل قبول برای وفاداری به تعریف یاکوبی و کینر در سال1973 برمی گردد که درآن وفاداری را به عنوان یک تعصب به مارک وپاسخ رفتاری در طی زمان تعریف می کنند که

 

 

 

در آن فرد یک مارک خاص را نسبت به سایرمارک ها ترجیح داده و به صورت یک تعهد روانی در مورد آن تصمیم می گیرد. Zeithaml وفاداری را تصمیم ماندن در کنار یک سازمان معرفی می کند.


برچسب‌ها: