سایت

دریافت فایل

دانلود تحقیق تعهد سازمانی با فرمت ورددانلود تحقیق تعهد سازمانی با فرمت ورد

هدف از این تحقیق بررسی تعهد سازمانی با فرمت docx در قالب 82 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


هدف از این تحقیق بررسی تعهد سازمانی با فرمت docx در قالب 82 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

فهرست مطالب
تعهد سازمانی
 سازمانی     
 مفهوم تعهد سازمانی    
 مدل سه بخشی تعهد سازمانی    
 اهمیت تعهد سازمانی    
 انواع تعهد سازمانی    
 ضرورت توجه به تعهد سازمانی    
دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی    
تعهد سازمانی، مفهوم یک بعد یا چند بعدی؟    
 الگوهای چند بعدی    
 تعهد سازمانی به عنوان متغیر وابسته    
 دو دیدگاه تازه درباره تعهد سازمانی    
  تعهد سازمانی واقعاً مهم است؟    
  عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    
 شرايط ايجاد تعهد سازماني    
 پيش شرطهاي تعهد سازماني    
 نتايج وپيامدهاي  تعهدسازماني    
 فرآیند تعهد سازمانی    
  پیامدهای رفتاری و نگرشی تعهد    
 پژوهش‌هاي مرتبط با موضوع پژوهش    
  تحقيقات مشابه در زمينه‌ي جامعه پذیری سازمانی    
 پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور    
 پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور    
 تحقيقات مشابه در زمينه‌ي تعهد سازمانی    
 پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور    
 پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور    

 

 

 

دومین نگرش از نگرش‌های شغلی، تعهد سازمانی است؛ که عبارت از حالتی است که فرد در سازمان هدفهایش را معرف خود می¬داند و آرزو می¬کند که در عضویت آن سازمان بماند. بنابراین سطح بالایی از وابستگی شغلی به‌معنی این است که فرد، شغل خاصی را به‌خود نسبت می¬دهد و آن‌را معرف خود می-داند؛ ولی تعهد سازمانی، بدان معنا است که فرد، سازمانی را معرف خود می¬داند. درواقع، نتیجه تحقیقات نشان می¬دهد که برای پیش¬بینی و توجیه رفتار فرد (به‌مراتب، بیش از رضایت شغلی) تعهد سازمانی مورد استفاده قرار می¬گیرد و با استفاده از تعهد سازمانی، بهتر می¬توان میزان غیبت و جابه‌جایی کارکنان را پیش ‌بینی کرد.


برچسب‌ها: