سایت

دریافت فایل

دانلود تحقیق رضایت شغلی با فرمت ورددانلود تحقیق رضایت شغلی با فرمت ورد

هدف از این تحقیق بررسی رضایت شغلی با فرمت docx در قالب ۳۳ صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


هدف از این تحقیق بررسی رضایت شغلی با فرمت docx در قالب ۳۳ صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

فهرست مطالب:
۲-۲ رضایت شغلی
۲-۲-۱ تعاریف رضایت شغلی
۲-۲-۲ تاریخچه رضایت شغلی
۲-۲-۳ ابعاد رضایت شغلی
۲-۲-۴ عوامل مؤثر در رضایت شغلی
۲-۲-۵ اهمیت رضایت شغلی
۲-۲-۶ نظریه های رضایت شغلی
۲-۲-۷ شیوه ابراز نا رضایتی از شغل
۲-۲-۸ پیامدهای افزایش یا کاهش رضایت شغلی درسازمان
منابع فارسی     
منابع انگلیسی

 

 

تلاش کلاسیک برای تعریف رضایت شغلی درسال ۱۹۳۵ توسط “رابرت هاپاک انجام شد.وی درباره پیچیدگی رضایت شغلی،هشدارداده وآن رابه عنوان ترکیبی ازموارد روانشناختی، فیزیولوژیکی و محیطی  تعریف  کرد که باعث  می شودشخص اظهارنمایدکه “من از شغل خودرضایت دارم.

 

 

بعدازجنگ جهانی دوم شناخت عواملی که می تواندموجب رضایت شغلی وتشویق افراد به کار شود بیش از پیش موردتوجه قرارگرفت. مطالعات انجام گرفته پیرامون رضایت شغلی درسطح جهانی نشان می دهد که تاقبل ازدهۀ ۱۹۲۰ تحقیق دربارۀ این مهم درمدیریت صنعتی و بویژه درمهندسی صنایع وهمزمان با شیوۀ مدیریت علمی فردریک تیلور(۱۹۱۵-۱۸۵۶) در مورد عواملی مانند امنیت شغلی، انگیزه  و رغبت و عوامل محیطی صورت گرفته است.


برچسب‌ها:

افزودن دیدگاه