سایت

دریافت فایل

دانلود تحقیق عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش با فرمت ورددانلود تحقیق عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش با فرمت ورد

هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش با فرمت docx در قالب ۶۱ صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش با فرمت docx در قالب ۶۱ صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

فهرست مطالب
عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش
مدل های زیرساخت مدیریت دانش
مدل پژوهشی گلد
 مدل یه و لایی و هو
 مدل پژوهشی لی و چویی
فرهنگ سازمانی
 ابعاد فرهنگ
اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزمانی
ﻧﻘﺶ و اﻫمیت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ    
 آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
 فناوری اطلاعات
 کارکرد های فناوری اطلاعات
 ابعاد فن آوری اطلاعات
  منابع انسانی
ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ
 انگیزه برای تلاش های دانش محور
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
 ساختار سازمانی
ابعاد ساختار
 ساختار و مدیریت دانش
چارچوب نظری پژوهش حاضر
مدل مفهومی تحقیق
 پیشینه تحقیق
پژوهش های خارجی
 پژوهش های داخلی

 

 

دانش به عنوان منبع اصلی سازمان ها تلقی می شود.چنانچه سازمان ها  بخواهند به مدیریت دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی بپردازند، بایستی عوامل زیر ساختی مناسبی را فراهم اورند. پس از نزدیک به سه دهه تحقیق، مدل سازی و پیاده سازی آندر سازمان های بزرگ و کوچک، هنوز یک مقوله سازمان-وابسته است و نمی توان ابتکارها، استانداردها ، مدل ها و بهروش های یکسانی را، که قابل تعمیم به سازمان های پرشماری باشند، در این زمینه یافت.

 

 

 

بنگاه هایی که می خواهند احتمال بقای خود در نیمه نخست قرن بیست و یکم را افزایش دهند، چاره ای جز جدی گرفتن مدیریت دانش ندارند. زیر ساخت ها نیروهای پیش برنده برای استقرار مدیریت دانش در سازمان هستند که نه تنها کارکنان را تشویق به خلق دانش می کنند بلکه زمینه مناسبی را برای تسهیل در انتقال دانش و تجربیات اعضای سازمان فراهم می کنند و اجازه می دهند دانش سازمانی به صورتی منظم و هماهنگ در سراسر سازمان رشد کند. زیر ساخت های مدیریت دانش ساز و کار هایی هستند که سازمان ها را قادر به کسب،خلق،نگهداری، تسهیم و به کارگیری دانش در سازمان می کنند.

 

 

زیر ساخت های مدیریت دانش به عنوان ستون فقرات مدیریت دانش مورد توجه قرار گرفته اند و تقریبا همه ی سازمانهایی که مدیریت دانش را با موفقیت به کارگرفته اند به نیاز و اهمیت وجود زیر ساختی حمایتگر و اشکار برای پشتیبانی از نظام مدیریت دانش به خوبی واقفند، لذا این واقعیت که کارایی و اثر بخشی کاربرد مدیریت دانش در سازمان نیازمند وجود زیرساخت هایی قوی و مناسب است تایید می شود.


برچسب‌ها:

افزودن دیدگاه