سایت

دریافت فایل

دانلود تحقیق مبانی نظری مالی رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران) با فرمت ورددانلود تحقیق مبانی نظری مالی رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران) با فرمت ورد

هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری مالی رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران) با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری مالی رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران) با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

فهرست مطالب
 مقّدمه    
مبانی نظری مالی رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران)    
 تاریخچه پیدایش مباحث مالی – رفتاری    
مفروضات رفتاری سرمایه گذاران    
تئوری های روانشناسی سرمایه گذاران    
تئوري چشم انداز    
نظریه رفتارهاي مبتني بر تجربه و آزمون خطا    
نظریه رفتار گلهاي در بازارهاي مالي    
ديدگاه معامله گران اختلال زا  در ماليه    
واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد    
بپیشینه تحقیقات انجام شده    
تحقیقات داخلی:    
تحقیقات خارجی    

 

 

سياستگذاران دريافتند که بازار سرمايه بازار مهمّي در سياست پولي است که مي تواند براي تأثير گزاري در فعّاليت اقتصاد واقعي استفاده شود. قيمت‌هاي سرمايه روي اقتصاد واقعي از طريق تعدادي از کانالها تأثير مي‌گذارد. نوسانان در قسمتهاي سرمايه هزينه اصلي کارخانه و ظرفيتشان براي افزاش کانون و سرمايه جديد را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

 

 

تأثير اعلان سود سهام روي ارزش شرکت، يک معمّا باقي مانده است. براساس گفته میلر و مودیلیانی ارزش شرکت توسط سياست سود سهام شرکت، تحت تأثير قرار نمي‌گيرد. آنها بحث کردند که سرمايه گذاران مي‌توانند هرگونه تأثير سياست سود سهام رابدون تغيير دادن ارزش شرکت، خنثي کنند.

 

 

 

اگرچه برعکس فرضيه تئوري‌شان، مطالعات تجربي تأثير سود سهام روي ارزش سهام نشان مي‌دهد که واکنش‌هاي قيمت مهّمي در روز آگهي اتفّاق مي‌افتد. پيشنهادات زيادي براي توضيح ماهيت واکنش قيمت سهام به آگهي سود سهام ارائه شده که ازميان آنها فرضيه علامت دهی، غالب است. اين فرضيه پيشنهاد مي‌کند که سود سهام‌ها توسط شرکت براي کاهش تقارن اطلاعات بين مديران و سرمايه گذاران درباره درآمد آينده، استفاده مي‌شود.

 

 

براساس تحقيق فاما  و همکاران درباره واکنش بازار سهام به اعلامیه تقسیم سود در آمریکا، براي بازارهاي مؤثّر از لحاظ قيمت سهام، مي‌بايست به طور کامل تمام اطلاعات در دسترس تقسيم سهام درروز آگهي، منعکس شود. اين يعني اين که از قيمت‌هاي سهام انتظار مي رود که سريعاً با اطلاعات تقسیم سود تنظيم شوند و هيچ گونه انباشته شدن قيمتي قبل و بعد از آگهي نشان داده نشود.

 

 

 

با آزمايش کردن فرضيه‌هاي آنها روي داده های قيمت سهام ماهانه از بازار آمریکا با استفاده از متدولوژي مطالعه رويدادها، يافتند که اعلامیه تقسیم سود باعث واکنش‌هاي قيمت سهام مي‌شود ولي فقط تا حدي که اطلاعات جديد و غير قابل پيش بيني باشد. بنابراين، آنها اين موضوع را تأکيد کردند که بازارها در حالتي که قيمت ها خيلي سريع با اطلاعات جديد تنظيم شوند، مؤثّر هستند.

 

 

بسياري از محققان، تأثير سود سهام‌ها روي قيمت سهام در بازارهاي مختلف را بررسي کردند. نتايج مطالعاتشان شبيه به آنهايي بود که توسط فاما و همکاران) گزارش شده بود و از اين مفهوم که قيمت‌هاي سهام به آگهي سود سهام واکنش نشان مي‌دهند پشتيباني مي‌کرد.


برچسب‌ها: