سایت

دریافت فایل

دانلود تحقیق مفهوم بهره وری با فرمت ورددانلود تحقیق مفهوم بهره وری با فرمت ورد

هدف از این تحقیق بررسی مفهوم بهره وری با فرمت docx در قالب 96 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


هدف از این تحقیق بررسی مفهوم بهره وری با فرمت docx در قالب 96 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
مفهوم بهره¬وري
بهره¬وری در ایران
مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره¬وری
بهبود بهره¬وری
عوامل خارجي در بهره¬وری 
عوامل موثر بر بهره¬وري نيروي كار 
شيوه انتخاب مديران
بهره¬وری و ثبات مدیریتی
پیشرفت تکنولوژی و تحقیق و توسعه
راههاي بهبود بهره¬وري
برنامه¬ريزي براي بهبود بهره¬وري
طراحي برنامه¬هاي بهبود در بهره¬وري
آگاهي از ميزان و اهميت بهره¬وري
اجراي برنامه¬هاي بهبود بهر¬وری
برنامه¬هاي بهره¬وري 
تكنولوژي
سهيم شدن در سود حاصل از بهره وري
ساختار اساسي افزايش بهره¬وري
برنامه¬هاي بهبود بهره¬وري (PIP )
زمان بكار گيري برنامه¬هاي بهبود بهره¬وری
عناصر اصلي برنامه¬هاي بهبود بهره¬وري
چهارده دستور¬العمل براي بهبود بهره¬وري
بهره وري نيروي انساني
آموزش و پرورش
انگیزه و بهره¬وری
وجدان کار ، فرهنگ کار  و انضباط در کار
تفاهم میان کارگر و کارفرما
انگیزه شغلی کارکنان
آموزش و تربیت کارکنان
سیستم پرسنلی مناسب
ساختار سازمانی وسیستمهای کارآمد
ضرورت اصلاح فضای کار
راهبردهای مدیریتی مناسب
عوامل مدیریتی موثر در ارتقا بهره¬وری مدیران
مهارتهاي مدير
برنامه ريزي و توسعه منابع انساني
پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در کشورهای خارجی 
مدل مفهومی تحقیق

 

 

 

تاريخ 200 ساله صنعت و ورود به عصر جديد، عصر فرا صنعتي ،عصر اطلاعات ،عصر فرا ملي و ارتباطات نتيجه رشد و ارتقا بهره وري است كه نمونه هاي بارز آن استفاده بيشتر اتوماسيون و كاربرد رباتها در توليد در كنار سيستمهاي نوين مديريتي مي باشد. تنها در طول 15 سال اخير  افزايش بهره وري در سطح جهان 45 برابر شده است که اين افزايش معجزه آسا به طور عمده نتيجه بهبود در سيستمهاي مديريتي سازمانها و سياستهاي علمي تحقيقاتي و اقتصادي صحيح در كشور هاي پيشرفته صنعتي بوده است.

 

 

 

بيگمان رشد اقتصادي جوامع در گرو نرخ رشد بهره وري آنان است. مطا لعات تجربي در كشور هاي پيشرفته صنعتي نشان داده  كه اهميت بهره وري در نتيجه توسعه سيستمهاي نرم افزار مديريتي بيش از مشاركت و افزايش كمي عوامل كار و سرمايه در جريان توليد بوده است. پايين بودن سطح بهره وري که از ويژيگيهاي غالب كشور هاي كمتر توسعه يافته است ناشي از عوامل مختلف تاثير گذار بر بهره وري است كه تعدادي از اين عوامل خارج از كنترل اين جوامع و پاره اي قابل چاره جويي و كنترل است.

 

 

 

دقيقا به همين دليل امروزه تمام كشورهاي جهان در پي بدست آوردن پيشرفتهايي در زمينه بهره وري هستند بدين معني كه بتوانند با مصرف منابع كمتر به مقدار تو ليد ملي بيشتر دست يابند زيرا ميان درآمد سرانه هر كشور و شاخص بهره وري رابطه¬اي مستقيم وجود دارد.

 

 

طي دو دهه اخير ضرورت ايجاد وگسترش بخش بهره وري و مديريت فراگير و جامع بهره وري در سازمانها از اهميت به سزايي برخوردار شده است. مديريت بهره وري فراگير بر اساس ذهنيت و برنامه اي استراتژيك، توجه صحيح به ارتقا انگيزه نيروی انساني، بهبود مهارتهاي آنان با بازآموزي و  آموزش و پرورش براي آنها، ايجاد زمينه مساعد براي بروز خلاقيت و استعدادها در سازمان، افزايش ميزان تحقيق و توسعه، استفاده از علم و دانش در اداره امور و بهبود كيفيت محصول در جهت برقراري نظامي براي اندازه گيري، ارزيابي، برنامه ريزي و بهبود بهره وري فراگير در سازمان است كه مدير مي تواند مشكلات و مسائل را تشخيص دهد و مسائل پيچيده سازمان را بر اساس اطلاعات لازم حل كند.


برچسب‌ها: