سایت

دریافت فایل

دانلود تحقیق هوش هیجانی با فرمت ورددانلود تحقیق هوش هیجانی با فرمت ورد

هدف از این تحقیق بررسی هوش هیجانی با فرمت docx در قالب 78 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


هدف از این تحقیق بررسی هوش هیجانی با فرمت docx در قالب 78 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

فهرست مطالب
 مقدمه    
 مبانی نظری هوش هیجانی    
 اهمیت بررسی هوش    
 تاریخچه مطالعات مربوط به هوش    
 هوش چیست؟    
 عوامل مؤثر بر هوش    
 انواع آزمون¬های هوش    
 طبقات هوش    
 انواع هوش    
 انواع هوش از دیدگاه ثرندایک    
 انواع هوش از دیدگاه اسپیرمن    
 انواع هوش از دیدگاه ترستون    
 انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ    
 انواع هوش از دیدگاه گاردنر    
 تقسیم بندی هوش به انواع کلامی و عملی (غیر کلامی)    
 دام¬ها و آفات هوش    
 تیزهوشی    
 تیزهوشی پنهان    
 مروری بر گذشته هوش هیجانی    
 تاریخچه هوش هیجانی    
 هوش هیجانی چیست؟    
 هوش هيجاني    
 تفاوت بین هوش شناختی بهر هوشی (IQ)و هوش هیجانی(EQ)    
 گفتگویی بین هوش هیجانی( EQ) و هوش شناختی(IQ)    
 مولفه¬های هوش هیجانی    
 هوش عاطفي متشكل از دو مؤلفه است (گاردنر، ):    
 هوش هیجانی متشكل از پانزده مؤلفه است ( بارآن، ):    
 ابعاد هوش هیجانی در مدیریت و رهبری    
 ابعاد هوش هیجانی    
 چگونه می¬توان در هوش هیجانی پیشرفت کرد؟    
 ويژگي افرادي که هوش هيجاني بالا دارند    
 پیشینه تحقیق    
 پیشینه تحقیقات خارجی    
 پیشینه تحقیقات داخلی    

 

 

 

امروزه روانشناسان علاوه بر توجهی که به تفاوت افراد از لحاظ هوش علمی دارند، هوش عاطفی را نیز به عنوان یک تفاوت عمده بین شخصیت‌های مختلف قلمداد می‌کنند. به¬طوری که افراد مختلف ممکن است از لحاظ میزان بهره هوشی عاطفی متفاوت از یکدیگر باشند و این تفاوت به شیوه‌های گوناگون در زندگی آنها نمود پیدا کند.

 

 

 

کارکردها و عملکردهای افراد به دلیل داشتن درجه هوش عاطفی متفاوت بوده و کل زندگی آنها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد طي دو دهه اخير، مبحث هوش عاطفي كه به عنوان هوش هيجاني نيز ترجمه شده، يكي از مهمترين مباحث علوم اجتماعي و علوم انساني، از جمله حوزه مديريتي و سازماني، مورد توجه قرار گرفته است و همواره كاربردها و توانايي¬هاي آن، در مقايسه با هوش منطقي، مورد بحث بوده است.

 

 

 

به طور كلي، دو مكتب مجزا در مورد هوش عاطفي مطرح است: نخستين مكتب؛ بيشتر در حوزه روانشناسي و دانشگاهي مطرح است، كه هوش عاطفي را يك توانمندي مي¬داند و دومين مكتب؛ به رويكرد آميخته معروف است، كه رويكر مبحث هوش عاطفي را، از حوزه اختصاصي روانشناسي خارج كرده و وارد حوزه هاي ديگر علوم اجتماعي و سازماني مي¬كند.

 

 

 

با توجه به اينكه رويكرد اخير معروف¬تر است و در اجرا، به خصوص در حوزه-هاي مديريت و سازماني نيز، موفق¬تر بوده است، متخصصان سازماني و منابع انساني، تمايل بيشتري به استفاده از آن دارند تاكنون تعريف مشخص و واحدي در مورد هوش عاطفي نشده است.اصطلاحات  هوش عاطفي- قابليت عاطفي- سواد عاطفي و ضريب عاطفي تاكنون معرفي شده¬اند.

 

 

 

هوش عاطفي در بحث مدل خالص و قابليت در مدل آميخته، مطرح شده است. واژه هوش عاطفي يك واژه مركب و متضاد است، كه به دو واژه احساس و هوش و يا به عبارت ديگر، احساس و منطق تقسيم مي شود. ارسطو؛ اولين كسي بود كه دو واژه احساس و منطق را دركنار هم قرار داد. او مثال مي¬زند:”عصباني شدن آسان است، اما عصباني شدن نسبت به فردي به صورت درست، تا حد معقول و درست در زمان درست و به دليل درست، كاري ساده نيست” .

 

 

 

بحث علمي در مورد هوش عاطفي، طي دو دهه اخير، شكل گرفته است. پيتر سالوي؛ اولين كسي است كه در مورد هوش عاطفي، تعريف مشخصي ارايه كرده است: هوش عاطفي؛ نوعي از پردازش اطلاعات عاطفي (هيجاني) است، كه شامل ارزيابي درست هيجان و احساس در خود و ديگران بوده و بيان صحيح احساس و تنظيم انطباقي احساسات است، به شيوه¬اي كه سطح زندگي بهبود يابد.

 

 

 
نخستین و روشن¬ترین اثر اقتصادی  فعالیت¬های بیمه¬ای، حفظ اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص یا دولت است که هر یک بالمال جزئی از ثروت ملی را تشکیل می¬دهند. گو اینکه صاحبان اموال و تأسیسات در مقابل تحصیل تأمین بیمه¬ای ناگزیرند به طور مستمر حق بیمه پرداخت کنند و این خود رقم بالایی به هزینه¬های آن¬ها می¬افزاید. ولی این اطمینان برای آن¬ها هست که در صورت تحقق خطر مورد انتظار لطمه¬ای به دارایی و گردش عادی دستگاه¬های آنان وارد نخواهد شد و خسارت¬ها¬ی وارده را بیمه¬گران جبران می¬کنند.

 

 

احساس مسئولیت و نگرانی درباره آینده زندگی، دغدغه همیشگی هر انسان دور اندیش می¬باشد. از این رو بیمه¬های عمر با هدف پوشش چهار دسته از نیازهای افراد جامعه به¬وجود آمدند.
1-    تامین زیان¬های مالی ناشی از خطر فوت
2-    تامین مستمری بازنشستگی 
3-     تامین زیان¬های ناشی از كارافتادگی
4-    پس انداز و تشكیل سرمایه

 

 

بر اساس ادبیات موجود در زمینه هوش هیجانی و بیمه عمر، در پژوهش حاضر تأثیر هوش هیجانی بر بیمه عمر مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث مطرح شده در این فصل مفاهیم و تئوری¬های موجود و مرتبط با اجزای اصلی پژوهش، خلاصه¬ای از جستجوی وسیع پیرامون موضوع پایان¬نامه و موضوع مشابه در کتاب¬ها و مقالات می¬باشد.


برچسب‌ها: