دانلود تحقیق کامل در مورد آزمون های روانشناسیدانلود تحقیق کامل در مورد آزمون های روانشناسی

  • عنوان تحقیق : آزمون های روانشناسی
  • نوع فایل : WORD (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات : 16
  • قیمت : 3600 تومان

قسمتی از تحقیق :

اولين پيش فرض روانشناسي كار اين است كه اقتصاد و صنعت با نيروي فكري و يدي انسان هدايت مي شود . بنابراين سلامت فكري ونيروي دستي انسان نقش مهمي در بهبود عملكرد توليد دارد.
دوم با توجه به رشد روز افزون زمينه هاي اجتماعي ، اقتصادي و صنعتي بدون در نظر گرفتن جنبه هاي رواني مسائل انسان نمي توان به صورت عقلايي و منطقي مسائل نيروي انساني را در محيط كار حل كرد .
سومين پيش فرض اين است كه روانشناسي كار بر اين  اساس استوار است كه براي حل مسائل انساني در كار رابطه كارگر و كارفرما حل كرد . مبتني بر اصول و حقايق روانشناسي باشد مطمئنأ سير صعودي در توليد و سرمايه متجلي خواهد شد .
چهارم اين است كه روان و رفتار مدير و كاركنان تحت تأثير عوامل محيطي و وراثتي است.
پنجم (روانشناسي كار) بي توجهي به تفاوتهاي فردي در كار منجر به شكست مديريت مي شود .
ششم اين است كه هم مي توان رضايت كارگران را بهبود بخشيد و هم بازده كار آنها را افزايش داد .
آثار آموزشي شغل بر تفاوتهاي فردي :
آموزش شغلي مي تواند در افزايش ،كاهش و ثبات تفاوتها نقش داشته باشد هدف از دوره هاي آموزشي اين است كه اولاً تنجربه افراد دست كم در سطح اوليه خود باقي بماند و به مرور زمان افت نكند ثانياً افراد صلاحيت هاي تازه اي را بدست آورند و براي اشتغال در پست هاي بالاتر آماده شوند .دوره هاي آموزشي تفاوتهاي موجود در استعداد ها را موجب مي شود وقتي افراد در مقابل يك فعاليت تازه قرار مي گيرند  در شيوه شروع كار احتمالاً خيلي تفاوت نشان نمي دهند و اينگونه موارد دوره آموزشي موجبات افزايش تفاوتهاي فردي را فراهم مي كند .

فهرست مطالب :

پيش فرض‌هاي روانشناسي كار
آثار آموزشي شغل بر تفاوتهاي فردي
آزمونهاي رواني
انواع آزمون
استفاده از اين آزمون هاي رواني چه مشكلاتي را به بار مي آورد
دلايل بي اعتمادي يا مشكلات نسبت به گاربرد نادرست آزمون ها
اندازه گيري توانايي هاي انسان
ثبات زمان واكنش
انواع مختلف زمانهاي واكنش
تواناييهاي مكانيكي و آزمونهاي آنها
آزمون هاي توانايي ذهني
آزمون هاي شخصيتي
ضرورت پرداختن به نگرش
تعريف نگرش و لزوم اندازه گيري آن
عناصر تشكيل دهنده نگرش ها
آيا تمايل به عملكردن هميشه به اجرا در مي آيد
آيا نگرش هاي افراد يكسان است
منابع‌

دانلود تحقیق کامل در مورد آزمون های روانشناسی


برچسب‌ها:,