سایت

دریافت فایل

دانلود تحقیق کیفیت خدمت با فرمت ورددانلود تحقیق کیفیت خدمت با فرمت ورد

هدف از این تحقیق بررسی کیفیت خدمت با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


هدف از این تحقیق بررسی کیفیت خدمت با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

فهرست مطالب
 مقدمه    
کیفیت خدمت    
 ویژگی های مواجهه خدمت      
 دلایل عمده مطالعه و بررسی کیفیت مواجهه خدمت در بازار های تجاری    
 ابعاد کیفیت مواجهه خدمت    
 دو مدل در زمینه کیفیت خدمت      
 اندازه گیری کیفیت خدمات    
 مدل سروکوال    
 مدلSERVQUAL وشکافهای کیفیت خدمات    
 ابعادموجوددرSERVQUALمقدماتی    
 فن کیفیت خدمات اصلاح شده    
 ابعاد فن کیفیت خدمات اصلاح شده    
کاربردهای فن کیفیت خدمات    
 محدودیتهای فن کیفیت خدمات اصلاح شده    
 پیشینه مطالعاتی تحقیق    
 پیشینه داخلی تحقیق    
 پیشینه خارجی تحقیق    

 

 

امروزه كيفيت خدمات مي تواند به يك سازمان جهت متمايز كردن خود از ديگر سازمانها و دستيابي به مزيت رقابتي پايدار كمك كند شركتها با ارائه خدمات با كيفيت مي توانند مزاياي رقابتي از نظر جايگاه كسب كنند شركتهايي كه عميقًا كيفيت گرا مي شوند در هر دو جنبه فرهنگ دروني و شهرت بيروني، توسعه مي يابند به گونهاي كه تقليد آن توسط رقبا مشكل ميباشد

 

 

 

بازاررقابتی امروز ایجاب می کند هرشرکت تولیدی یا خدماتی به منظور بقای خویش و همچنین سودآوری، تلاش کند تا جایگاه خود را در بین سایر رقبا ارتقا دهد موفقیت شرکت ها و موسسه ها تا حدود زیادی در گروه شناخت هرچه بیشتر از مشتریان و رقبا و سایر عوامل تاثیرگذار بر بازار است به علاوه در سال های اخیر رقابت در بازار خدمات افزایش یافته است شرکت هایی که شناخت صحیحی از نیازها و انتظارات مشتریان کسب کنند

 

 

 

و بتوانند به تغییرات ایجاد شده در بازار پاسخ مناسبی بدهند می توانند موفقیت خود را نسبت به سایر رقبا تضمین کنند در سازمان های خدماتی، مشتری به عنوان هسته مرکزی در کانون توجه قرار می گیرد افزایش سطح آگاهی ها و دانش مشتریان و به تبع آن، افزایش سطح انتظارات و خواسته های آنان از سازمان های خدماتی، این سازمان ها را با چالش جدی روبرو ساخته است.


برچسب‌ها: