سایت

دریافت فایل

دانلود تحقیق یادگیری سازمانی با فرمت ورددانلود تحقیق یادگیری سازمانی با فرمت ورد

هدف از این تحقیق بررسی یادگیری سازمانی با فرمت docx در قالب ۵۰ صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


هدف از این تحقیق بررسی یادگیری سازمانی با فرمت docx در قالب ۵۰ صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب:
۲-۱) مقدمه
۲-۲) تعریف یادگیری سازمانی
۲-۲-۱) تاریخچه یادگیری سازمانی
۲-۲-۲) تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
۲-۲-۳) ویژگی های یادگیری سازمانی
۲-۲-۴) چهار بعد اصلی یادگیری سازمانی
۲-۲-۵) یادگیری سازمانی به مثابه فرایندی پویا
۲-۲-۶) فرایند سه مرحله ای یادگیری سازمانی
۲-۲-۷) فرایند یادگیری سازمانی از دیدگاه، آرجریس و شون (۱۹۷۸)
۲-۲-۸) یادگیری درون سازمانی و بین سازمانی   
۲-۲-۹) یادگیری درونی و بیرونی
۲-۲-۱۰) یادگیری سطح پائین و سطح بالا
۲-۲-۱۱) یادگیری ارثی، تجربی و نیابتی    
۲-۲-۱۲) یادگیری تطبیقی و مولّد
۲-۲-۱۳) انواع یادگیری از نظر شاین  (۱۹۹۳)
۲-۲-۱۴) شیوه هاو راهکارهای یادگیری سازمانی
۲-۲-۱۵) سطوح یادگیری سازمانی
۲-۲-۱۶) سازوکارهای انتقال از یادگیری فردی به یادگیری جمعی
۲-۲-۱۷) موانع یادگیری سازمانی
۲-۲-۱۸) راه های غلبه بر موانع یادگیری سازمانی
۲-۲-۱۹) موانع نهادینه کردن یادگیری سازمانی
۲-۲-۲۰) مزایای به کار گیری یادگیری سازمانی
۲-۲-۲۱) پیامدهای نادیده گرفتن یادگیری سازمانی
۲-۲-۲۲) دیدگاه نیفه در مورد یادگیری سازمانی

 

 

 

امروزه واژه یادگیری برداشت جدیدی دارد که با مفهوم آن در نظریه های اداری وسازمانی در چند دهه قبل تفاوت دارد، به علت ماهیت پیچیده مسایل امروزی پیشرفت های تکنولوژی، محیط ناپایدار و به ویژه تغییر ارزش های فردی و گروهی، اینک تأکید بر فرآیند نوین توزیع و نشر اطلاعات و دانش درباره مسایل اجتماعی و سازمانی است، به نحوی که اتخاذ راه حل های عملی تر برای بررسی این مسایل و همچنین مشارکت دریافت کننده اطلاعات را در تمامی مراحل تنظیم و اجرای خط مشی ها میسر سازد(برنولاک ، ۱۹۹۷؛  به نقل ازجوانمرد و سخایی، ۱۳۸۸).

 

 

 

یادگرفتن به معنای تقویت دانایی، به کمک تجربه است که از پیگیری امور به دست می آید. یادگیری به طور مداوم در طی زمان و در مسیر زندگی واقعی به دست می آید و کنترل آن تقریباً دشوار است اما به واسطه¬ی این یادگیری، دانشی پایدار تولید شده و فرد یادگیرنده این توانایی را می یابد که هنگام برخورد با موقعیّت های مختلف، رفتاری اثربخش داشته باشد. یادگیری، خلق و آفرینش معانی و مفاهیم سودمند به دو صورت فردی یا گروهی صورت می‌پذیرد. یادگیری منجر به خلق دانش ( صریح و ضمنی ) می شود که این دانش، عدم اطمینان و غیر قابل پیش بینی بودن امور و محیط را کاهش می دهد.

 

 

 

یادگیری، ابزاری تکنیکی است جهت رسیدن به هدف خاص که عمدتاً افزایش کارایی و اثر بخشی می باشد. یادگیری، قلب تغییر، تحوّل و بهبود سازمانی است و سنگه(۱۹۹۰)، چهار عنصر اقدام، تأمل، ارتباط و تصمیم را عناصر اصلی یادگیری سازمانی می‌داند(سبحانی نژاد، شهابی و یوز باشی، ۱۳۸۵: ۵۰). یادگیری سازمانی، مفهومی پیچیده و چند بعدی است که از منظر رشته های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.


برچسب‌ها:

افزودن دیدگاه