دانلود سوالات مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده آزمون فنی و حرفه ایدانلود سوالات مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده آزمون فنی و حرفه ای

  • عنوان سوالات : مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده
  • نوع سوالات : چهار گزینه ای (تستی) همراه پاسخنامه (کلید)
  • آزمون : فنی و حرفه ای
  • تعداد سوالات : 900
  • نوع فایل : PDF
  • تعداد صفحات : 145
  • قیمت : 3500 تومان

قسمتی از سوالات :

کدام گزینه در مورد تعریف مدیریت صحیح نیست؟
ظریف ترین و حساس ترین نوع مدیریت چه مدیریتی است؟
چه چیزی معیار هزینه ها در طول مدت یک دوره معین اعمال می شود تا یک خانواده به اهداف و مقاصدی که در نظر دارد دست یابد؟
کدام گزینه مربوط به اصل تخصیص بودجه می باشد؟
از مهمترین عوامل ایجاد و حفظ بهداشت روانی خانواده ایجاد چه نوع فضایی است؟
کدام گزینه راه های کاهش هزینه در خانواده نمی باشد؟
امنیت روانی ، فیزولوژیکی ، اقتصادی جزء کدامیک از نیاز های خانواده است؟
مهمترین عامل ایجاد مسائل و مشکلات خانوادگی چیست؟
کدام گزینه در مورد شرایط تشویق کردن نمی باشد؟
خصوصیات یک مدیر موفق به چند دسته تقسیم می شود؟
تحکیم نهاد مقدس خانواده زمینه ساز چه چیزی در جامعه می شود؟

«خانواده» هسته مرکزی اجتماعات بشری است و حفظ و دوام این نهاد اولیه بشر متضمن قوام هر جامعه است. در عصر حاضر با توجه به پیچیدگی هایی که هر روز در جامعه اتفاق می افتد این بنیانهای اجتماعی سست تر و تضمین قوام آن دشوارتر می گردد، بنابراین چاره ای جز توسل به علم روز برای تقویت و بهبود کیفیت آموزش در این مورد نیست.
رشته مدیریت و برنامه ریزی خانواده دارای برنامه های درسی میان رشته ای است که برای تربیت نیروی انسانی لایق و شایسته به عنوان مدیر خانواده و یا مادران آینده جامعه برنامه ریزی و سازمان دهی شده است.
این رشته خدماتی یکی از رشته هایی است که دانش آموزان برای ادامه تحصیل در کار و دانش می توانند آن را انتخاب کنند، هدف این رشته ایجاد مهارتهای پذیرش مسؤولیت و اعمال اصول مدیریت درتصمیم گیریها و احساس مسؤولیتها و مشاوره با آنان به مشارکت در حل مشکلات خانواده خویش و کمک به سایر خانواده ها به نحو شایسته است.

دانلود سوالات مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده آزمون فنی و حرفه ای


برچسب‌ها:, ,