دانلود مقاله در مورد تشویق و تنبیهدانلود مقاله در مورد تشویق و تنبیه

  • عنوان مقاله : تشویق و تنبیه
  • نوع فایل : word (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات : 20
  • قیمت : 4000 تومان

قسمتی از مقاله :

هرچند از مقوله‏ هايى چون «تشويق‏» و «تنبيه‏»، در مباحث تربيتى‏ گفتگو می شود، ولى از آنجا كه «رفتار تشويق‏ آميز»، يكى از شيوه‏ هاى نيك‏ در معاشرت و برخورد با ديگران است، مورد بحث قرار مى‏گيرد.

اغلب يا همه افراد، به لحاظ برخوردارى از غريزه «حب نفس‏»،دوست دارند كه مورد توجه و عنايت قرار بگيرند. توجه به اين نياز، درحدى كه به افراط كشيده نشود و آثار سوء نداشته باشد، عاملى درجهت تغيير رفتار يا ايجاد «انگيزه عمل‏» در انسان هاست.
وقتى كسى را مورد تشويق قرار می دهيم و به خاطر داشتن صفتى‏ يا انجام كارى می ستاييم، در واقع حس «خود دوستى‏» او را ارضاء كرده‏ ايم. اين هم، جاذبه و محبت می آفريند، هم، نيت و انگيزه پديد می آورد يا تقويت می كند.
همچنان كه از لفظ تشويق نيز بر می آيد، به معناى «بر سر شوق‏ آوردن‏»و «راغب‏ ساختن‏» در ماهيت تشويق نهفته است. اين كار، نيازمند شناخت‏ ما از روحيات و خصلتهاى روانى اشخاص به معناى عام، و از ويژگيهاى روحى فرد مورد تشويق به طور خاص است. در تشويق، بايد از لفظ، شيوه و برخوردى استفاده كرد كه در درون شخص، شوق و نيت و علاقه ايجاد كند و اين محرك درونى، او را به تلاش بيرونى وادار كند، نه اينكه صرفا يك «تحريك بيرونى‏» باشد.

بعضى خصلت «تشويق ديگران‏» را ندارند و به دليل خودخواهى،غرور، حسد يا هر عامل ديگر، هرگز زبان به ستايش و تمجيد ازخوبي هاى ديگران نمی گشايند و گفتن يك كلمه تشويق‏ آميز، برايشان‏ بسيار سنگين است، هرچند خودشان پيوسته دوستدار آنند كه موردتشويق ديگران قرار بگيرند.
برخى هم به گونه اى تربيت‏ شده‏ اند كه براحتى زبان به تعريف از ديگران و خوبي هايشان می گشايند و نه تنها تشويق خوبان برايشان‏ سنگين نيست، بلكه از اين كار، لذت هم مى‏برند و… چقدر تفاوت‏ ميان اين دو گونه افراد است…

دانلود مقاله در مورد تشویق و تنبیه


برچسب‌ها:, , , ,