دانلود مقاله در مورد تعلیم و تربیت از دیدگاه ابن سینادانلود مقاله در مورد تعلیم و تربیت از دیدگاه ابن سینا

  • شامل ۳ مقاله متفاوت در مورد تربیت از دیدگاه بوعلی سینا به شرح زیر :
  • مقاله تعلیم و تربیت از دیدگاه ابن سینا (فایل word ، شامل ۹ صفحه)
  • مقاله بررسی تعلیم و تربیت اخلاقی از دیدگاه ابن سینا (فایل pdf ، شامل ۳۲ صفحه)
  • مقاله درآمدی بر تعلیم و تربیت از دیدگاه ابن سینا (فایل pdf ، شامل ۴ ثفحه)
  • قیمت : ۵۰۰۰ تومان

قسمتی از مقاله :

مقدمه
ابوعلی سینا حسین بن عبدالله فیلسوف و پزشک نامدار جهان اسلام در بخارا زاده شد و پس از آموختن قرآن و ادب عربی ، مقدمات علوم را نزد برخی از معلمان زادگاه خود چون ناتلی فراگرفت. ابن سینا دانش خود را در فلسفه و منطق با مطالعه فزونی بخشید و در دانش پزشکی در اندک زمانی استاد شد و پس از معالجه امیر نوح بن سامانی به شهرت رسید. وی پس از مدتی به کارهای دیوانی روی آورد و در حدود ۳۹۲ ق به دربار خوارزمشاهیان پیوست. در پی آشوب های قصر گرگان کرد و بعد راهی ری شد. او سالها در همدان و اصفهان منصب وزارت داشت و از فراز و نشیب های این منصب پرمخاطره در امان نبود. مهمترین تألیفات او شفا و قانون بود که در این دوران به پایان رسانید . عاقبت در اثر بیماری قولنج درسن ۵۸ سالگی در همدان درگذشت. بهترین شرح حال ابن سینا به همت شاگرد باوفایش جوزجانی به یادگار مانده است .

ابن سینا ، مباحث تربیتی را در بخش حکمت عملی جای می دهد و آنرا سه نوع می داند :
۱- علم اخلاق : تنظیم روابط شخصی فرد را بر عهده دارد .
۲- تدبیر منزل : تنظیم روابط فرد در محیط خانواده است .
۳- علم سیاست : تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی را در بر می گیرد .
ابن سینا نسبت به مسائل تربیتی و اخلاقی در حوزه های فردی و اجتماعی اهمیت فراوانی قائل شده است…

فهرست مطالب :

چکیده
مقدمه
آثار مربوط به تعلیم و تربیت
آرای ابن سینا در مسائل عمده تعلیم و تربیت
اهداف تعلیم و تربیت از نظر ابن سینا
متون و مواد آموزشی
ویژگیهای معلم
محتوای تعلیم وتربیت ازدیدگاه ابن سینا
تقدم تربیت برآموزش
خانواده و ارکان آن از دیدگاه شیخ الرئیس ابن سینا
عشق بنیان خانواده
احترام مرد
تکریم همسر
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع

دانلود مقاله در مورد تعليم و تربيت از ديدگاه ابن سينا


برچسب‌ها:, , , ,

افزودن دیدگاه