دانلود مقاله در مورد مهارت آموزی کارآفرینی و اشتغالدانلود مقاله در مورد مهارت آموزی کارآفرینی و اشتغال

  • عنوان مقاله : مهارت آموزی ، کارآفرینی و اشتغال
  • نوع فایل : WORD (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات : 15
  • قیمت : 5500 تومان

قسمتی از مقاله :

چکیده
در این مقاله سعی گردیده در مورد ضرورت آموزش و بالندگی نیروی انسانی و نیاز بازار کار به افراد مهارت آموخته در جهت نیل به اهداف شرح داده شود . همچنین در خصوص نقش آموزش های مهارتی در پرورش نیروی کار ماهر به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه اقتصادی توضیحاتی ارائه گردیده است . سپس در مورد کارآفرینی ، بازار کار و اشتغال و متناسب سازی آموزش های مهارتی در جهت تقاضای بازار کار مطالبی به اختصار شرح داده شده است . در پایان در خصوص مشکلات و چالش های فرا راه این آموزش ها ، ضعف ها و کمبودها مطالبی ارائه گردیده که در نهایت با ارائه پیشنهادهایی در خصوص رفع چالش های فوق و نحوه عملکرد مدیران مربوطه در مواجهه با این چالش ها بحث را به پایان رسانده ایم .
واژگان کلیدی: مهارت آموزی، کارآفرینی ، اشتغال، بهره وری ، توسعه اقتصادی.

مقدمه
پیشرفت و موفقیت در مشاغل اختصاصی و حساس به طور قابل توجهی به نگرش افراد ، توانایی و از همه مهمتر مهارت های مربوط بستگی دارد . وجود رابطه متقابل میان دو موضوع مورد بحث ، یعنی آموزش و اشتغال ، از جنبه های گوناگون قابل طرح و بررسی است . هرچند طرح مسئله فوق در جوامع مختلف و در شرایط اجتماعی اقتصادی خاص در هر نظام اقتصادی از زوایای گوناگون ، قابل ارزیابی است لیکن ماهیت موضوع دارای نقاط مشترک و فصل مشترک های متعددی است…

دانلود مقاله در مورد مهارت آموزی کارآفرینی و اشتغال


برچسب‌ها:, , , , , , , , ,