دانلود مقاله در مورد پیامد های طلاق عاطفیدانلود مقاله در مورد پیامد های طلاق عاطفی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی طلاق عاطفی است که به روش نظریه مبنایی انجام شده است. اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق با بیست نفر از مراجعه کنندگان به یکی از مراکز مشاوره تهران جمع آوری و با استفاده از کدگذاری نظری تحلیل شده اند. زنان در مصاحبه ها، پیامدهای طلاق عاطفی را مواجهه خود و فرزندان با فشارها و مشکلات روحی بیان کرده اند.

کلیدواژه ها: طلاق عاطفی، پیامدها

  • عنوان مقاله : پیامد های طلاق عاطفی
  • نوع فایل : WORD (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات : 7
  • قیمت : 7000 تومان

قسمتی از مقاله :

مقدمه:

خانواده به لحاظ قدمت، ابتدایی ترین و از لحاظ گستردگی، جهان شمولترین نهاد اجتماعی است.روابط مناسب در جامعه بر اساس روابط مناسب در خانواده شکل می گیرد و هر اندازه روابط درون خانواده مناسب تر باشد خانواده و به تبع آن جامعه از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار است. یکی از مهمترین آسیب های خانوادگی طلاق است. اما آمار رسمی طلاق بطور کامل نشان دهنده میزان ناکامی همسران در زندگی زناشویی نیست، زیرا در کنار آن آماری بزرگتر اما کشف ناشده به طلاق های عاطفی اختصاص دارد شاید در برابر آمار طلاق های قانونی را بتوانیم به طلاق های عاطفی اختصاص دهیم یعنی به زندگی های خاموش و خانواده هایی که زن و مرد به سردی در کنار هم زندگی می کنند ولی هیچ گاه تقاضای طلاق قانونی نمی کنند (بخارایی، 1386، 64).

فهرست مطالب :

چکیده
مقدمه
تعاریف
استمرار زندگی در طلاق عاطفی
روش شناسی
جامعه، نمونه، روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
نتیجه گیری
منابع

دانلود مقاله در مورد پیامد های طلاق عاطفی


برچسب‌ها:, , , ,