سایت

دریافت فایل

دانلود پاورپوینت قوانین معاملات بورسدانلود پاورپوینت قوانین معاملات بورس

منظور از “سازمان،” در این آیین‏نامه، سازمان بورس و اوراق بهادار و منظور از “بورس” شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام است

2.”معاملات” خرید یا فروش اوراق بهاداری است که در بورس پذیرفته شده است.هر معامله درصورتی قطعیت می یابد که به تایید بورس رسد.
3. “تابلوی بورس” تابلویی است که برای ارائة اطلاعات طبقه‌بندی شدة اوراق بهادار به‌کار می‌رود از قبیل تابلوی اصلی و فرعی، تابلو اوراق مشارکت دولتی و تابلوی اوراق مشارکت شرکت‌ها.