دانلود پروژه شیمی در مورد نانوکاتالیستدانلود پروژه شیمی در مورد نانوکاتالیست

  • عنوان پایان نامه : نانوکاتالیست
  • نوع فایل : WORD (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات : ۱۲۰
  • قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان
جهت خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

قسمتی از متن :

کاتالیست، کاتالیست ماده ای می باشد که فعل و انفعالات شیمیایی را سرعت می بخشد بدون اینکه خودش در فعل و انفعال معرف شود…

کاتالیست سرعت رسیدن به حالت تعادل را در یک واکنش سرعت می بخشد ولی قادر نیست شرایط تعادل را تغییر دهد. ضمناً با اضافه نمودن کاتالیست واکنش در دمای کمتری نسبت به واکنش بدون کاتالیست انجام می شود. کاتالیست منفی ماده ای است که سرعت پیشبرد یک واکنش را کاهش می دهد و مانند کاتالیس های مثبت مورد مطالعه قرار نگرفته اند ولی با وجود این در واکنش های کاتالیستی دارای اهمیت خاص می باشد. هر ساله صنایع شیمیایی و نفت با استفاده از فرایندهای کاتالیس میلیون ها تن دارند از جموله برای کودهای شیمیایی، لاستیک و غیره. جامع ترین تعریف برای کاتالیزور بصورت زیر می باشد: عمل کاتالیزور بیدار کردن میل ترکیبی خفته در واکنش دهنده ها می باشد.

۱-۲-انواع کاتالیزور:

کاتالیزورها را  می توان به ۳ دسته بزرگ تقسیم کرد:

۱٫       کاتالیست های هموژن

۲٫       کاتالیست های هتروژن

۳٫       آنزیم ها (بیوکاتالیست ها)

۱-۲-۱-کاتالیست هموژن: هنگامیکه کاتالیست ها با واکنش دهنده ها در یک فاز باشند هموژن  نامیده می شوند.

این کاتالیست ها معمولاً بصورت مایع یا گاز می باشند بعنوان مثال در واکنش تهیه اتر از اتانول، اسید فسفریک یا اسید سولفوریک بکار گرفته می شود که با محیط واکنش دهنده ایجاد فاز نمی کند.

۱-۲-۲-کاتالیست های هتروژن یا ناهمگن: هنگامیکه واکنش دهنده ها با کاتالیزور حداقل ایجاد دو فاز نمایند کاتالیزور را ناهمگن نامند. اکثر این کاتالیزور جامد بوده و واکنش روش فصل مشترک کاتالیزرورهای هموژن ارجحیت دارند زیرا در کاتالیزورهای هتروژن می توانند از سیستم Cointinus استفاده کرد. ولی برای جدا کردن کاتالیزورهای هموژن هزینه زیادی صرف می شود.

در کاتالیزورهای ناهمگن گزینش پذیری بیشتری وجود دارد و در جایی که بتوان از کاتالیزور هتروژن استفاده کرد از کاربرد کاتالیس هموژن اجتناب می شود…

فهرست مطالب :

عنوان صفحه

فصل ۱-کاتالیست و علم سطح  ۱

۱-۱-کاتالیست  ۲

۱-۲-انواع کاتالیزور    ۳

۱-۲-۱-کاتالیست هموژن        ۳

۱-۲-۲-کاتالیست های هتروژن یا ناهمگن       ۳

۱-۲-۳-کاتالیست های زیستی یا آنزیمها          ۳

۱-۳-کاتالیست های هتروژن (ناهمگن) ۴

۱-۳-۱-کاتالیزورهای توده ای   ۵

۱-۳-۲-کاتالیزورهای پایه ای   ۵

۱-۴-فعالیت و گزینش  ۵

۱-۵-مراحل فعل و انفعال کاتالیستی     ۶

۱-۶-کاتالیزور ایده آل  ۷

۱-۷-سرعت ویژه کاتالیست     ۷

۱-۸-گزینش پذیری     ۸

۱-۹-پایداری    ۹

۱-۱۰-خصوصیات فیزیکی کاتالیست    ۱۰

۱-۱۱-خصوصیات مکانیکی کاتالیست  ۱۱

۱-۱۲-تهیه کاتالیست    ۱۲

۱-۱۳-موارد مورد استفاده در ساخت کاتالیست  ۱۳

۱-۱۴-پایه کاتالیست    ۱۳

۱-۱۵-روشهای ساخت کاتالیزورها      ۱۴

۱-۱۵-۱-روش رسوب گیری   ۱۵

۱-۱۵-۲-روش Copercipitation     ۱۵

۱-۱۵-۳-روش Raney          ۱۶

۱-۱۶-کاتالیزورهائی که غیر فعال می شوند    ۱۶

۱-۱۷-مکانیسم غیرفعال شدن کاتالیزور ۱۷

۱-۱۷-۱-واکنش های فساد       ۱۷

۱-۱۷-۲-نفوذ حفره ای ۱۹

۱-۱۷-۳-انواع حمله سموم به سطح کاتالیزور   ۲۰

۱-۱۷-۴-دیگر عوامل موثر در فساد    ۲۱

۱-۱۸-جذب سطحی     ۲۲

۱-۱۹-سینیک جذب سطحی      ۲۴

۱-۲۰-جذب سطحی بر روی یک سطح عریان   ۲۷

فصل دوم: نانوکاتالیست ۳۶

مقدمه   ۳۷

۲-۱-کاتالیست ناهمگن ۳۸

۲-۲-واکنشهای ناهمگن کجا اهمیت پیدا می کنند؟       ۴۰

۲-۳-بررسی فرآیند با Fincher-tropsch از نظر شیمیایی      ۴۱

۲-۴-کاتالیست سه گانه ۴۱

۲-۵-فراوری نیمه هادیها و نانوتکنولوژی        ۴۲

۲-۶-دیگر زمینه های کاربرد دانش سطح        ۴۳

بخش اول:       ۴۴

۲-۷-ساختار سطح       ۴۴

۲-۸-ساختار ایده آل صاف       ۴۴

۲-۹-ترازهای سطح بالا و ترازهای مجاور آن  ۴۷

۲-۱۰-سطوح مقابل     ۴۸

۲-۱۱-سطوح جفت فلزی        ۴۹

۲-۱۲-مفهوم ناهمگنی سطح بخاطر مواد جذبی ۴۹

۲-۱۳-بازسازی سطوح تمیز    ۵۰

۲-۱۴-جزیره ها         ۵۰

۲-۱۵-وضعیت الکترونی توده  ۵۱

۲-۱۶-فلزات نیم رساناها و نارساناها    ۵۲

بخش دوم        ۵۷

۲-۱۷-تحقیقات و بررسی های آزمایشی از سطح و ساختار ماده جذب شده        ۵۷

۲-۱۸-تکنیکها و روشهای تحقیقی با توجه به مرور اجمالی       ۵۷

۲-۱۹-اسکن گیری یا نمایش میکروسکوپی حاصل از کاوش و ایجاد سوراخ     ۵۹

۲-۲۰-نیروی اتمی میکروسکوپی        ۶۵

۲-۲۱-نمایش و اسکن میکروسکوپی حفاری یا سوراخ   ۶۵

۲-۲۲-مود یا روش تماس یا اتصال      ۶۷

۲-۲۳-روش نیروی اصطکاک   ۶۷

۲-۲۴-روش غیر تماسی         ۶۸

۲-۲۴-۱-نمایش میکروسکوپی در نزدیکی سطح ۶۸

۲-۲۴-۲-پراکندگی الکترون یا انرژی پایین و کم         ۶۹

۲-۲۴-۳-طیف سنجی الکترونیک         ۷۰

۲-۲۵-ادسرپشن لانگ مویریان ۷۰

۲-۲۶-ادسرپشن لانگ مویریان (ادسرپشن مجزا)        ۷۴

۲-۲۷-ادسرپشن مویریان مجزا با برهم کنش های جانبی         ۷۵

۲-۲۸-ایزوترم های ادسرپشن: فرآیند جنبش شناسی      ۷۹

۲-۲۹-ایزوترم لانگ مویر      ۷۹

۲-۳۰-دسرپشن برنامه ریزی شده با دما ۸۰

۲-۳۱-بررسی و تجزیه و تحلیل کیفی طیف دسرپشن مبنی بر دما        ۸۲

۲-۳۲-بررسی کیفی طیف دسرپشن مبنی بر دما          ۸۴

خلاصه ای از مطالب مهم       ۸۷

بخش سوم       ۸۷

۲-۳۳-واکنش های سطح پیچیده (کاتالیزکردن و کندن)  ۸۷

۲-۳۴-اندازه گیری و سنجش سینتیک سطح و مکانیزم های واکنش        ۸۸

۲-۳۵-فرآیند هابر-بوش          ۹۱

۲-۳۶-از سنتیک های میکروسکوپی تا کاتالیز کردن      ۹۶

فصل سوم: کاربرد نانوکاتالیست در صنعت      ۹۸

۳-۱-گوگرد زدایی از سوختهای فسیلی با نانوکاتالیست  ۹۹

۳-۲-نانوکاتالیست و اینده سوختهای فسیلی       ۱۰۰

۳-۳-پیشرفت های نانوکاتالیست دارای این قابلیت هاست         ۱۰۱

۳-۴-برخی از کاربردهای تجاری شده و یا در مرحله تجاری شدن فناوری نانو ۱۰۲

۳-۵-تصفیه گازهای خروجی از اگزوز با کاتالیزورهای نانوساختاری   ۱۰۴

۳-۵-۱-تصفیه پساب های صنعتی با استفاده از نانوفیلتراسیون  ۱۰۵

۳-۵-۲-تصفیه آبهای آلوده با استفاده از نانو مواد         ۱۰۵

۳-۶-کاهش آلایندگی حاصل از سوخت های دیزلی با کمک کاتایست های اکسیدی لرزان ۱۰۷

۳-۷-کاتالیست ها و پیل های سوختی زیستی    ۱۰۸

۳-۸-افزایش فعالیت نانوکاتالیست ها توسط آب ۱۰۹

۳-۹-کاتالیست های زیست محیطی      ۱۱۰

۳-۱۰-کاربرد نانوکاتالیست ها در هیدروکراکینگ فرآیندهای پالایش نفت        ۱۱۱

۳-۱۰-۱-مقدمه ۱۱۱

۳-۱۰-۲-هیدروکراکینگ        ۱۱۲

۳-۱۰-۳-کاربردهای فناوری نانو در هیدروکراکینگ    ۱۱۳

۳-۱۱-کاربرد مواد نانو متخلخل در پلیمریزاسیون و ایزومریزاسیون فرآیندهای پالایش نفت     ۱۱۴

۳-۱۱-۱-مقدمه ۱۱۴

۳-۱۱-۲-پلیمریزاسیون ۱۱۵

۳-۱۱-۳-ایزومریزاسیون        ۱۱۶

۳-۱۱-۴-کاربردهای فناوری نانو در پلیمریزاسیون و ایزومریزاسیون   ۱۱۶

۳-۱۱-۵-ایزومریزاسیون        ۱۱۶

۳-۱۲-طرح های کاتالیستی در حال بررسی     ۱۱۷

۳-۱۲-۱-بررسی ساخت پوشش های کاتدی جهت آزادسازی گاز هیدروژن در فرآیند     ۱۱۷

۳-۱۲-۲-بررسی ساخت کمپلکس متالوسنی بیس زیرکو تیم دی کلرید برای پلیمر        ۱۱۸

۳-۱۲-۳-بررسی سنتز دی متیل اتراز گاز سنتز بر روی کاتالیست های دو عملگر       ۱۱۸

۳-۱۳-استفاده از تکنولوژی نانوکاتالیست برای تهدید کشورهای خاورمیانه       ۱۱۹

۳-۱۴-قابلیت های پیش بینی شده نانوکاتالیزورها         ۱۱۹

۳-۱۵-تحلیل    ۱۲۱

منابع و مأخذ    ۱۲۳

دانلود پروژه شیمی در مورد نانوکاتالیست

افزودن دیدگاه