دانلود پروژه مهندسی نرم افزار نمودار DFD سیستم شهرداریدانلود پروژه مهندسی نرم افزار نمودار DFD سیستم شهرداری

  • عنوان : نمودار های DFD سیستم شهرداری
  • نوع فایل : word (قابل ویرایش)
  • شامل 5 فایل ورد (فقط شامل نمودار های DFD)
  • قیمت : 19,000 تومان

شامل نمودار های :

  • Contex
  • DFD سطح صفر
  • DFD سطح یک
  • DFD شهر
  • DFD بخش مالی

 

 

مدل ها: منطقي و فيزيكي
يك مدل ، يك معرف و نموندار واقعيت است . درست همانند يك تصوير كه ارزش هزار حرف را دارد، بيشتر مدل ها، معرف تصويري از واقعيت هستند.
مدل هاي منطقي نشان مي دهد يك سيستم چيست و چه مي كند. آنها از پياده سازي و اجرا مستقل هستند، يعني، آنها سيستم را مستقل از هر پياده سازي فني رسم مي نمايند و شرح مي دهند.
مدل هاي فيزيكي نه تنها نشان مي دهند يك سيستم چيست و چه مي كند، بلكه همچنين نشان مي دهند چگونه سيستم بايد به طور فيزيكي و فني پياده سازي مي شود. آنها به پياده سازي وابسته اند زيرا آنها انتخاب هاي فن آوري را منعكس مي نمايند.

چرا مدل هاي سيستمي منطقي
مدل هاي منطقي، تمايلاتي را كه نتيجه روشي هستند كه سيستم در حال حاضر پياده سازي مي شود، يا روشي را كه هر شخص فكر مي كند كه سيستم ممكن است آن گونه پياده سازي شوند را برطرف مي كنند.
مدل هاي منطقي، خطر از دست دادن نيازمنديهاي كاري را كاهش مي دهند چرا كه ما بسيار گرفتار نتايج فني هستيم.
مدل هاي منطقي به ما اجازه مي دهند تا با كار برنهايي توسط زبانهاي غيرفني يا كمترفني ارتباط برقرار كنيم.

مدل سازي فرآيند و DFD ها
مدل سازي فرآيند يك فن براي سازمان دهي و مستند سازي ساختار و جريان دادن توسط فرآيندهاي يك سيستم، و/ يا منطق، سياست ها،‌و دستورالعمل ها كه بايد توسط فرآيندهاي يك سيستم پياده سازي و اجرا شوند، مي باشد يك نمودار جريان داده ها (DFD) يك ابزار (و نوعي از مدل فرآيندي) مي باشد كه جريان داده ها را بواسطه يك سيستم و كار يا پردازشي كه توسط آن سيستم انجام مي شود رسم و شرح مي دهد.
DFD ها يك ابزار رايج براي طراحي مجدد فرآيند كاري شده اند.

تفاوت ميان DFD ها و فلوچارت ها
فرآيندها برروي DFD ها مي توانند به طور موازي عمل كنند (در يك زمان) – فرآيندها روي فلوچارت ها يكي يكي انجام مي شوند.
DFD ها، جريان داده ها را بواسطه يك سيستم نشان مي دهند.
فلوچارت ها، جريان كنترل را نشان مي دهند (ترتيب و انتقال كنترل)
فرآيندها روي يك DFD مي توانند زمان بندي متفاوت چشم گيري داشته باشند.
فرآيندها روي فلوچارت ها بخشي از يك برنامه تنها با زمان بندي – سازگار و استوار مي باشند.

تفكر سيستم
تفكر سيستم، كاربرد تئوري ها و مفاهيم سيستم هاي قراردادي براي حل مسائل – سيستم مي باشد.
DFD  ها يك ابزار هستند كه تفكر سيستمي را پشتيباني مي كنند.

مفاهيم فرآيندي
يك فرآيند ، كاري است كه برروي يا در جواب به جريان هاي داده اي يا شرايط آتي انجام مي شود.
يك سيستم، يك فرآيند است.

 

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار نمودار DFD سیستم شهرداری


برچسب‌ها:, , , , , , , ,