دانلود کتاب مسابقات آزمایشگاهی شیمیدانلود کتاب مسابقات آزمایشگاهی شیمی

کتاب مسابقات آزمایشگاهی شیمی CK-12 Chemistry

  • تشریح تمامی موضوعات مطرح در مسابقات آزمایشگاهی
  • جامع برای قبولی در آزمون های شیمی
  • همراه با نمونه سؤالات معتبر و گلچین شده
  • تأیید شده توسط برترین پایگاه های اطلاعاتی شیمی

جهت دانلود اینجا کلیک کنید


کتاب مسابقات آزمایشگاهی شیمی AS Chemistry

  • تشریح تمامی موضوعات مطرح در مسابقات آزمایشگاهی
  • جامع برای قبولی در آزمون های شیمی
  • همراه با نمونه سؤالات معتبر و گلچین شده
  • تأیید شده توسط برترین پایگاه های اطلاعاتی شیمی

جهت دانلود اینجا کلیک کنید

 


افزودن دیدگاه