دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدار الکترونیکیدانلود گزارش کار آزمایشگاه مدار الکترونیکی

مدارهای الکترونیکی (Electronic circuit) به همراه مدارهای الکتریکی دو دستهٔ کلی از مدارات به‌شمار می‌روند. در مدارهای الکتریکی محیط حرکت الکترون و به طور کلی جنس تشکیل دهنده اجزا مدار به هیچ عنوان اهمیت ندارند، بلکه، رابطه ریاضی بین ولتاژ و جریان این اجزای الکترونیکی مهم هستند. در حقیقت، در تحلیل این مدارها کمتر به ساختمان این قطعات توجه می‌شود.

فرمت فایل doc
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدار الکترونیکی

برعکس مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی علاوه بر رابطه ریاضی ولتاژ و جریان قطعه، به محیط عبور الکترون توجه کرده و در کل این جنس و نحوه ساخت اجزا است که خیلی اهمیت دارد. در تحلیل برخی از مدارهای الکترونیکی چون معادلات دیفرانسیل بسیار سخت و پیچیده ایجاد می‌شوند غالبا از تقریب برای قسمت‌های الکترونیکی استفاده می‌شود.

مدارهای الکترونیکی خود به دو دستهٔ دیجیتال (رقمی) و آنالوگ (قیاسی) تقسیم می‌شوند. دردستهٔ رقمی منظور از رقم صفر ویک است که صفر به معنی صفر منطقی و یک یعنی یک منطقی که صفر یعنی صفر ولت ویک یعنی پنج ولت.

درس مدارهای الکترونیکی (Electronic circuit) از آن کتابهایی است که علاوه بر رشته برق و الکترونیک برای رشته کامپیوتر نیز ارائه می شود.ما در اینجا 7 آزمایش را برای آزمایشگاه مدار الکترونیکی بصورت مستند در قالب فرمت ورد ارائه کرده ایم.

کلمات کلیدی:

مدارهای الکترونیکی

آزمایشگاه مدار الکترونیکی

مدار الکترونیکی رشته کامپیوتر

گزارش کار آزمایشگاه مدار الکترونیکی

مدار الکترونیکی رشته برق و الکترونیک

آزمایش اول: بررسی قوانین تقسیم ولتاژ و جریان3

قانون تقسیم ولتاژ:3

قانون تقسیم جریان:3

1.مدار بررسی قانون تقسیم ولتاژ4

جدول یک4

2.مدار بررسی تقسیم جریان5

جدول دو5

آزمایش  دوم : بررسی جمع آثار6

اصل جمع آثار:6

مداربا VA    :6

مدار با :   VB7

آزمایش سوم:تئوری تونن و ماكزیمم انتقال توان به بار8

تئوری تونن:8

روش محاسبه:8

آزمایش:9

جدول سوم9

آزمایش چهارم:فرکانس و دوره تناوب10

وسایل مورد نیاز:10

1) اسیلوسکوپ10

2)Function Generator10

3) دو کابل سوسماری10

مقدمه :10

نمودار ولتاژتغییرات DC  بازمان :10

شرح آزمایش:11

آزمایش پنجم:بررسی شارژ و دشارژ خازن13

ثابت زمانی شارژ خازن از فرمول زیر بدست می آید:14

شرح آزمایش:14

آزمایش ششم : چشمک زن LED 6 خطی16

مراحل ساختن دستگاه:17

جدول چهارم17

سیم ارتباطی :17

ترانزیستور:17

آزمایش هفتم: بررسی مدارRL  سری:19

الف)مدار RL  سری به صورت فیلتر بالا گذر:19

ب)  مدار RL  سری فیلتر پایین گذر21

دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدار الکترونیکی
دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدار الکترونیکی

 


برچسب‌ها:, , ,