فراخوان مقاله اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایرانفراخوان مقاله اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران

فراخوان مقاله اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران

محورهای همایش

۱- ساختار بازار

۱-۱- درجه رقابت یا انحصار بازار

۱-۲- تمرکز

۱-۳- صرفه ­های مقیاس

۱-۴- موانع ورود

۱-۵- تمایز کالا

۱-۶- قدرت بازاری

۱-۷- تبانی و کارتل

۲- ادغام

۲-۱- ادغام افقی

۲-۲- ادغام عمودی

۲-۳- ادغام توده‌ای

۲-۴- یکپارچگی

۳- تحقیق و توسعه

۳-۱- تحقیق و توسعه (R&D)

۳-۲- نوآوری (Innovation)

۳-۳- حق مالکیت معنوی (Intellectual Property Right)

۳-۴- حق تالیف (Copy Right)

۳-۵- نشان تجاری (Trade Mark)

۳-۶- حق ثبت اختراع (Patent)

۴- تبلیغات

۴-۱- تبلیغات اغوا کننده

۴-۲- تبلیغات آگاه کننده

۴-۳- تبلیغات مقایسه ­ای

۴-۴- تبلیغات غیر مقایسه ­ای

۵- اطلاعات

۵-۱- اطلاعات ناقص

۵-۲- اطلاعات نامتقارن

۵-۳- جستجوی قیمت

۶- روش‌های قیمت ­­گذاری

۶-۱- تبعیض قیمت و انواع آن

۶-۲- قیمت­ گذاری خطی و غیر خطی

۶-۳- قیمت ­گذاری حدی

۶-۴- قیمت­ گذاری تهاجمی

۶-۵- قیمت­ گذاری فروش بسته ­ای محصول (Bundling)

۶-۶- قیمت ­گذاری فروش توامان محصول (Tying)

۷- کیفیت و ضمانت

۷-۱-کیفیت

۷-۲- دوام

۷-۳- تبادل نوآوری و دوام

۷-۴- ارتباط ساختار بازار با دوام محصول

۷-۵- ضمانت

۸- کارایی

۸-۱- کارایی اقتصادی

۸-۲- کارایی تولید

۸-۳- کارایی هزینه

۸-۴- کارایی درآمد

۸-۵- کارایی سود

۹- روابط بین عناصر بازار

۹-۱- جهت علیت بین عناصر بازار

۹-۲- الگوی ساختار، رفتار و عملکرد (SCP)

۱۰- سیاست‌های عمومی توسعه رقابت و ضد انحصار

۱۰-۱-خصوصی‌سازی

۱۰-۲- آزادسازی

۱۰-۳- روش­ های جلوگیری از انحصار

۱۰-۴- اثرات رفاهی روش­ های مختلف قیمت­ گذاری

۱۱- تنظیم مقررات یا مقررات ­گذاری (Regulation)

۱۱-۱- دخالت دولت و نهادهای مقررات­ گذاری در بازار

۱۱-۲- روش‌های مختلف مقررات­ گذاری اقتصادی

۱۱-۳- طراحی مکانیسم‌های مقررات­ گذاری

۱۱-۴- طراحی نهادهای مقررات­ گذاری

۱۱-۵- قراردادها و انگیزه­ ها

۱۱-۶- مقررات­ زدایی

۱۲- نظریه بازی‌ها

۱۲-۱- کاربرد نظریه بازی‌ها در اقتصاد صنعتی

۱۲-۲- تبیین بازارهای انحصار چندجانبه با استفاده از نظریه بازی‌ها

۱۳- اقتصاد صنعتی و مدیریت استراتژیک

۱۳-۱- سازمان بنگاه و بازار

۱۳-۲- استراتژی بنگاه

۱۳-۳- مزیت رقابتی

۱۳-۴- تاثیر محیط و فضای کسب و کار بر بنگاه

۱۳-۵- ذینفعان بنگاه و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه

۱۴- جایگاه اقتصاد صنعتی در اقتصاد مقاومتی

۱۵- اقتصاد صنعتی در دوران پسا تحریم


محورهای همایش
برگزار کنندگان: دانشگاه تبریز

تحت حمایت اطلاع رسانی وب سایت ایران کنفرانس
مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۰ آذر ۱۳۹۴
مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۳۰ دی ۱۳۹۴
تاریخ برگزاری همایش: ۵ و ۶ اسفند ۱۳۹۴

سایت همایش: www.iotabrizu.ir
تلفن تماس دبیرخانه: ۳۳۳۹۲۳۶۰ (۰۴۱)
آدرس دبیرخانه: تبریز – بلوار ۲۹ بهمن – دانشگاه تبریز – دانشکده اقتصاد،مدیریت و بازرگانی-دبیرخانه همایش
محل برگزاری: تبریز – دانشگاه تبریز
منبع : ایران کنفرانس

برچسب‌ها:,

افزودن دیدگاه