فراخوان مقاله دومین همایش ملی دانشجویی مطالعات زبان و ادبیاتفراخوان مقاله دومین همایش ملی دانشجویی مطالعات زبان و ادبیات

فراخوان مقاله دومین همایش ملی دانشجویی مطالعات زبان و ادبیات

محورهای همایش

۱٫ آموزش زبان

-آزمون‌سازی و ارزیابی

-تهیه و تدوین مطالب درسی

-کاربردی‌سازی تدریس و فراگیری زبان

-شیوه‌های نو در تدریس و فراگیری زبان

-نقش فناوری‌های جدید در آموزش زبان

۲٫ ادبیات

-تاریخ ادبیات

-ادبیات و سینما

-نقد و نظریۀ ادبی

-ادبیات و نقد عملی

-مطالعات تطبیقی ادبیات

۳٫ ترجمه

-ترجمۀ ادبی

-آموزش ترجمه

-ترجمه و زبان‌آموزی

-مباحث نوین در ترجمه

-بررسی وضعیت ترجمه در ایران

-جریان‌های ترجمه در قرن بیستم

۴٫ زبان‌شناسی

-روان‌شناسی زبان

-جامعه‌شناسی زبان‌

-زبان و معنا‌شناسی

-تحلیل انتقادی گفتمان

-آواشناسی و گویش‌شناسی

-زبان‌شناسی و نظریۀ شناخت

برگزار کنندگان: انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان.

تحت حمایت اطلاع رسانی وب سایت ایران کنفرانس
مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۲۵ دی ۱۳۹۴
تاریخ برگزاری همایش: اول اردیبهشت ۱۳۹۵

سایت همایش: nsclls.elsagu.ir
تلفن تماس دبیرخانه: ۰۹۳۶۰۳۴۷۴۴۸
آدرس دبیرخانه:
محل برگزاری: رشت – دانشگاه گیلان
ایمیل: info@elsagu.ir

برچسب‌ها:, , ,

افزودن دیدگاه