فراخوان مقاله دومین همایش ملی دانشجویی مطالعات زبان و ادبیاتفراخوان مقاله دومین همایش ملی دانشجویی مطالعات زبان و ادبیات

فراخوان مقاله دومین همایش ملی دانشجویی مطالعات زبان و ادبیات

محورهاي همايش

1. آموزش زبان

-آزمون‌سازی و ارزیابی

-تهیه و تدوین مطالب درسی

-کاربردی‌سازی تدریس و فراگیری زبان

-شیوه‌های نو در تدریس و فراگیری زبان

-نقش فناوری‌های جدید در آموزش زبان

2. ادبیات

-تاریخ ادبیات

-ادبیات و سینما

-نقد و نظریۀ ادبی

-ادبیات و نقد عملی

-مطالعات تطبیقی ادبیات

3. ترجمه

-ترجمۀ ادبی

-آموزش ترجمه

-ترجمه و زبان‌آموزی

-مباحث نوین در ترجمه

-بررسی وضعیت ترجمه در ایران

-جریان‌های ترجمه در قرن بیستم

4. زبان‌شناسی

-روان‌شناسی زبان

-جامعه‌شناسی زبان‌

-زبان و معنا‌شناسی

-تحلیل انتقادی گفتمان

-آواشناسی و گویش‌شناسی

-زبان‌شناسی و نظریۀ شناخت

برگزار كنندگان: انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان.

تحت حمایت اطلاع رسانی وب سایت ایران کنفرانس
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 25 دی 1394
تاريخ برگزاري همايش: اول اردیبهشت 1395

سايت همايش: nsclls.elsagu.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 09360347448
آدرس دبيرخانه:
محل برگزاري: رشت – دانشگاه گیلان
ایمیل: [email protected]

برچسب‌ها:, , ,