فراخوان مقاله کنفرانس ریاضی ایران در شهریور 95فراخوان مقاله کنفرانس ریاضی ایران در شهریور 95

آمار و احتمال
آموزش ریاضی و تاریخ ریاضی
آنالیز
آنالیز عددی
ترکیبیات، نظریه گراف و رمز
تحقیق در عملیات، بهینه سازی و نظریه کنترل (واپایش)
ریاضیات مالی
جبر
علوم کامپیوتر
معادلات دیفرانسیل و دستگاه‌های دینامیکی
منطق ریاضی و منطق فازی
نظریه موجک‌ها و قاب‌ها
هندسه و توپولوژی
کاربرد ریاضی در سایر رشته‌های علوم پایه و فنی و مهندسی

برگزار كنندگان: دانشگاه خوارزمی.
با همکاری انجمن ریاضی ایران.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 31 خرداد 1395
تاريخ برگزاري همايش: 7 الی 10 شهریور 1395

سايت همايش: aimc47.khu.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: ۳۴۵۱۰۰۰۴ (۰۲۶) و ۳۴۵۷۹۶۰۰(۰۲۶) داخلی ۲۷۱۰
آدرس دبيرخانه: کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
محل برگزاري: کرج – دانشگاه خوارزمی


برچسب‌ها:,