مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی و نیروی کارمقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی و نیروی کار

فرمت فایلورد – قابل ویرایش
حجم فایل۴۶۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل۲۲

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت

تاثیر آی تی بر ساختار سازمانی و ساختار نیروی کار

 مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی و نیروی کار

*قابل استفاده برای گروه فناوری اطلاعات

 

چکیده

فناوری, کاربرد علم در حوزه فنون و مهارت های کاربردی است و منابع طبیعی، سرمایه و نیروی انسانی را به کالا و خدمات تبدیل می کند. فناوری را می توان ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار دانست و نرم افزار خود دارای سه جزء انسان افزار، اطلاعات افزار و سازمان افزار است. اطلاعات افزار یا فناوری اطلاعات از اجزای مهمی است که توجه بسیاری از کشورها را در دو دهه اخیر به خود جلب نموده است؛ زیرا در عصر حاضر فناوری اطلاعات به عنوان بستر و ابزاری قدرتمند به شمار می آید که می تواند تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شگرفی بر جای گذارد.

مقاله ای که پیش رو دارید، خلاصه تحقیقی است که به بررسی بخشی از تأثیرات فوق پرداخته است: «تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار نیروی کار، ساختار مشاغل و ساختار سازمانی».

واژه های کلیدی: 

فناوری اطلاعات

اشتغال نیروی کار

سازمان های مجازی

دانشی شدن کار

تولید مشاغل جدید

جابجایی نیروی کار

مقدمه

در سال های اخیر صنعت فناوری اطلاعات(IT)[1] به عنوان یکی از عوامل بازار(در کنار پنج عامل سرمایه، نیروی کار، مواد اولیه، مدیریت و ماشین آلات) در سرمایه گذاری های توسعه ای در اقتصاد مورد توجه قرار گرفت به گونه ای که آن را نه به عنوان ابزار توسعه، بلکه به عنوان محور توسعه قلمداد می کنند. توجه به این صنعت به دلیل ماهیت اقتصادی صرف آن نبود، بلکه فناوری اطلاعاتی نقش فزاینده ای در تسهیل ارتباطات دارد. فناوری اطلاعات موجب شکل دهی انقلاب اطلاعاتی در جهان شد که تحول شگرفی در عرصه زندگی بشر و مناسبات آن به وجود آورد، و چارچوب های کلاسیک توسعه را از سرمایه محوری به دانش محوری تغییر داده است (منتظر،۱۳۸۱، ۹۷). از این رو سرمایه گذاری در این بخش ضمن ارزش افزوده بالایی که به دنبال خواهد داشت، در بهبود فرایندها نقش بسزایی ایفا می کند. در طول یکی دو دهه گذشته کشورهای مختلف با سرمایه گذاری در این بخش پیشرفت های قابل توجهی داشته اند، تا حدی که درآمدهای کلانی از جانب این صنعت تحصیل نموده اند.

ورود به حوزه نظری و کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما پدیده ای نوین به شمار می آید و با عنایت به توسعه کاربرد آن در حوزه های تجارت، کسب و کار، روابط دولت با شهروندان و اشتغال آفرینی در عرصه های دیگر، پژوهشگران و محققان را بر آن داشت تا آثار و ابعاد مختلف فناوری اطلاعات را مورد نقد و بررسی قرار دهند. یکی از موضوعاتی که بیش تر مورد توجه قرار گرفت، بحث IT و ارتباط آن با اشتغال بود. این که آیا ماهیت فعالیت هایIT در جهت اشتغال زایی است و یا نقش اشتغال زدایی را ایفا می نماید. در این جهت فعالیت تحقیقی نسبتا زیادی انجام شده و کتاب و مقالات متعددی نوشته شده است؛ اما آنچه به نظر ناگفته مانده و این نوشتار در تلاش است که به آن بپردازد، موضوعIT و تأثیر آن بر ساختارهای سازمانی با تاکید بر وضعیت نیروی انسانی شاغل در سازمان ها است.از این رو ضمن توجه به میزان اشتغال زایی IT ، بر میزان تأثیر آن بر ساختارهای سازمانی و ترکیب نیروی انسانی تاکید خواهد شد. برای این منظور با طرح فرضیاتی به بررسی ارتباط متغییر مستقل (فناوری اطلاعات) با متغیرهای وابسته (ساختار نیروی کار و ساختار سازمانی) پرداخته است.

فهرست مطالب

تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی و ساختار نیروی کار ۱

چکیده ۲

واژه های کلیدی: ۳

مقدمه ۳

فناوری اطلاعات ۴

فناوری اطلاعات ، اشتغال و ساختار نیروی کار ۷

جدول۱: نتایج آزمون دوجمله ای ارتباط فناوری اطلاعات با تولید مشاغل جدید ۸

– فناوری اطلاعات موجب دانشی شدن نیروی کار و کارگر می گردد. ۹

جدول ۲: نتایج آزمون دوجمله ای ارتباط فناوری اطلاعات با دانشی شدن نیروی کار ۱۰

– تکنولوژی اطلاعات موجب نوسازی مشاغل می شود. ۱۱

فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی ۱۳

. فناوری اطلاعات موجب کاهش سلسله مراتب سازمانی می گردد ۱۶

جدول۴: نتایج آزمون دوجمله ای ارتباط IT با سلسله مراتب سازمانی ۱۶

. فناوری اطلاعات موجب مجازی شدن سازمان می گردد ۱۸

جدول۵: نتایج آزمون دوجمله ای ارتباط IT با مجازی شدن سازمان ۱۸

نتیجه گیری ۱۹

منابع ۲۱

مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی و نیروی کار
مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی و نیروی کار

 


برچسب‌ها:, , ,

افزودن دیدگاه